Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Typický bruselský týden

Českobudějovické listy, 20.9.2005

Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu se na zasedání od 12. do 16. září zabýval některými zajímavými tématy. Byly schváleny definitivní zprávy o podpoře evropského audiovizuálního odvětví a také o integrovaném akčním programu v oblasti celoživotního vzdělávání. V obou případech se výbor pokusil zavázat unijní instituce ke štědřejší podpoře aktivit v členských zemích, a to takových, které směřují k mezinárodní výměně programů a informací.

Proběhlo také slyšení k revizi směrnice EU "Televize bez hranic". Slyšeni byli experti některých organizací, zejména pak ENPA (European Newspaper Publishers Association), a experti Evropské komise. Je zřejmé, že moderní vývoj poněkud zaskočil evropské plánovače kultury, kteří předepisují televizním stanicím přesné podíly "evropských" pořadů v jejich vysílacím čase. Platnost směrnice se má rozšířit i na kinosály a na nejrůznější aktivity, které zpřístupňují audiovizuální produkty všeho druhu. Je to však technicky velmi obtížné. Digitální technologie šířené internetem a satelity umožňují však dnes tak širokou nabídku a tak pružné volby programu, že je na ně směrnice mnohdy krátká. Moderní multikina nemusí nutně pracovat jen s klasickým filmovým materiálem, ale mohou stahovat filmová představení ze satelitních sítí. Digitální televize umožňuje nejen existenci celé řady lineárních vysílacích programů, ale také sestavování individuálních programů nelineárních. V těchto oblastech se velmi obtížně něco reguluje. Teprve se ukáže, jak se s tím evropští plánovači vyrovnají. Problém zde je nejen s případnou regulací obsahů, ale také s ekonomickými aspekty. V moderních pružných masmédiích bude stále obtížnější regulovat procento vysílacího času, který bude věnován reklamním účelům. A zde jde evidentně o velké peníze.

Mediálně pro nás asi nejsledovanějším bodem jednání právního výboru byla další rozprava nad žádostí českých úřadů o zbavení poslanecké imunity europoslance Vladimíra Železného.

K první kauze nezaplacení cla za dovezený obraz přibyly před prázdninami další dvě kauzy. Členové výboru berou do úvahy obhajobu kolegy Železného, který tvrdí, že se stal obětí politického útisku a že všechna obvinění jsou vykonstruovaná. Jistě není možné tuto úvahu úplně odmítnout. Vyšetřování těch kauz se neskutečně protahuje a provázejí je nejrůznější podivnosti. Nicméně ani Evropský parlament zcela jistě není soudem, který by mohl objektivně a do hloubky posoudit všechny okolnosti těch případů. Poslanci jsou připraveni poskytnout kolegovi Železnému co nejširší prostor k naplnění jeho práva na spravedlivý proces, a to až do vynesení pravomocného rozsudku.

Evropský parlament v podobném případě může využít výjimečného ustanovení, podle něhož poslanec je vydán k dokončení soudního řízení, avšak vymíní si, že poslanec nesmí být v jeho průběhu omezen na osobní svobodě. Tento postup nejlépe odpovídá této podivné ukázce insuficience české justice, ale také postojům členů právního výboru k celé kauze. Podobný postup výbor zvolil také u jistého poslance z Kypru, rovněž stíhaného pro zcela nepolitické delikty.

O svém definitivním závěru ve věci Železný rozhodne výbor na následujícím jednání počátkem října.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |