Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
10. - 14.10.2005

V uplynulém týdnu proběhlo jednání politických skupin. Ve středu a čtvrtek pak "Malé plénum" v Bruselu.

Na jednání klubu EPP-ED jsem se dozvěděl, že náhle zemřel můj soused v poslanecké lavici, německý poslanec Jürgen Zimmerling. V pouhých 53 letech byl postižen těžkým srdečním infarktem. Tento kolega nastoupil před několika měsícícíh jako náhradník za jiného německého poslance, který se po zemských volbách věnuje politické funkci ve spolkové zemi.

Pro Česko asi nejpopulárnější mediální kauzou, rozhodovanou na Malém plénu, bylo definitivní hlasování o imunitě Vladimíra Železného. Plénum vyhovělo návrhu Legislativního výboru a naprostou většinou hlasů odsouhlasilo zbavení imunity ve všech třech případech. Parlament však si ponechal výhradu, podle které nesmí být vydaný poslanec omezen na svobodě do vynesení finálního platného rozsudku. Při tempu a kvalitě práce sociálními demokraty vedené justice a policie myslím nehrozí ani rychlé, ani konečné vyřešení případu v době alespoň trochu dohledné.

Jedním z doprovodných důsledků stávajícího reformování podpor produkce cukru v EU je také opatření, které má pomoci partnerským státům, které pěstují cukrovou třtinu a dodávají ji na unijní trh. Jejich zemědělství bude překonávat obtížné období, které souvisí s poklesem cukerné produkce. Mají se učit produkovat na příklad bioethanol.

O dalších osm let, do roku 2013, byl prodloužen evropský program "Perikles", který koordinuje výměnu informací a hradí náklady na pořádání porad a školení, které se týkají ochrany eura před paděláním. Každoročně se delikventi pokoušejí v eurozóně, ale stále častěji také mimo ni, udat falešné euro bankovky nebo euro mince. S tím, jak se euro coby platidlo používá stále častěji také daleko mimo území Evropské unie, roste zájem o jeho padělání v nebezpečných kruzích organizovaného zločinu. Dosavadní zkušenost s fungováním programu "Perikles" byla prý v eurozóně i mimo ni dobrá.

Slovenská poslankyně Anna Záborská předkládala zprávu o chudobě žen v Evropské unii. Tvrdí se zde poněkud demagogicky, že "extrémní chudoba postihuje především ženy". Jisté je, že nižší příjmy žen existují již dlouho. Jsou vysvětlitelné nejrůznějšími sociálními faktory. Podílí se zde i demografie. Tak mezi osobami staršími než 65 roků najdeme dnes v EU až dvě třetiny žen (muži umírají často podstatně dříve než ženy). A starší lidé samozřejmě často vysoké výdělky nemají.

Poněkud kuriózním tématem byla zpráva německé kolegyně Doris Pack o "Cirkusu jako součásti evropské kulturní tradice". Cílem té zprávy bylo přesvědčit unijní instituce, že s cirkusovými umělci má být zacházeno stejně jako s herci, hudebníky a podobně. Hlavní výhodou takového režimu je, že umělci často mají dovolen vstup do EU z jiných zemí bez víz. Řada členských zemí to již dnes činí, jiné se dívají na cirkus jen jako na službu či podnikatelskou aktivitu. Pak samozřejmě bývají cirkusoví umělci objektem typických evropských byrokratických šikan. Poslanci za ODS se v této podivné kauze zdrželi hlasování. Opravdu se nezdá, že by ta věc nebyla řešitelná rozumným přístupem členských států, bez supervize z Bruselu.

Schvalovaly se také prohlášení ke vztahům s Čínou, Etiopií a Iránem, které samozřejmě vyvolaly mnoho polemik a bojovných hlasování o detailech.

Socialistická frakce se na počátku zasedání dožadovala slyšení komisaře McCreevyho, který se kdesi na služební cestě dopustil podle levicových poslanců téměř "velezrádného" výroku o tom, že evropský sociální model musí být reformován. Socialistům se asi dosud nedostaly do ruky poslední analýzy tak zvaného "evropského sociálního modelu", které dokládají, že rozdíly v tomto ohledu jsou mezi členskými zeměmi enormní. Můžeme tak s úspěchem tvrdit, že v Evropské unie existují dnes nejméně čtyři rozdílné sociální modely. Společné mají jediné: komplikují navazování a rozvazování pracovních poměrů, zvyšují tak rigiditu na trhu práce, zejména pak nemotivují lidi, aby si práci hledali. Mezi nevýhody všech evropských modelů, s výjimkou toho anglosaského, patří zejména vysoká cena práce, daná sociálními odvody a vysokými daněmi. O naprosto nezbytné reformě takového stavu si dnes už ve světě cvrlikají i vrabci na střeše.Bude zajímavé sledovat, jak to pak komisař na příští schůze Parlamentu našim rudým bratrům vysvětlí.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |