Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
17. - 21.10.2005

Uplynulý týden byl věnován zasedáním politických frakcí a jejich pracovních skupin. Hlavními body jednání byly samozřejmě ta témata, která budou hlasována příští týden na plénu ve Štrasburku.

Komplikuje se projednávání tak zvaného "Evropského platebního rozkazu". Zdá se, že pro některé státy je přijatelná myšlenka, zavést tento evropský platební rozkaz nejen pro mezinárodní platby v EU, ale také pro vnitrostátní potřebu. Jednoty v tomto směru nebylo dosaženo, a tak členské země dostanou zřejmě určitou volnost pro vnitrostátní systémy.

Komise předložila zprávu o "biotechnologických patentech". Problémy s nimi vznikly zejména poté, co počátkem roku udělil Evropský patentový úřad patentové oprávnění na kmenové buňky. Je třeba přehodnotit implementaci příslušné směrnice z roku 1998 v jednotlivých členských zemích, Zcela jisté je, že směrnice je chápána hodně rozdílně. Biotechnologické patenty jsou samozřejmě myslitelné a měly by proto zůstat zachovány. Současně by mělo být zřejmé, že patentování lidského genomu jako takového možné není. Lze uvažovat o patentovatelnosti nějakých specifických částí genomu, které by byly spojeny s konkrétní klinickou, nebo průmyslovou aplikací. Křesťanští politici velmi silně žádají zákaz jakéhokoliv klonování. Je to požadavek hodně radikální, který by neměl být aplikován univerzálně. Minimálně je třeba zachovat v tomto ohledu volnost pro politická stanoviska jednotlivých členských zemí.

V Evropském parlamentu se hodně diskutuje o požadavku socialistů, aby komisař McCreevy a předseda Komise J.M.Barroso vysvětlili své postoje k "evropskému sociálnímu modelu". Podkladem pro tento požadavek měly být kritické výroky uvedeného komisaře na adresu "severského sociálního modelu". Měly být proneseny v souvislosti s konfliktem, do kterého se dostala jistá lotyšská stavební firma. Ta získala zajímavou zakázku ve Švédsku ve spolupráci s firmou švédskou. Švédské odbory proti této firmě manifestovaly tak intenzivně, že znemožnily práci na zakázce, kde pracovali lotyšští dělníci. Firma se stáhla a skončila v úpadku. Komisař kritizoval spíše nekontrolovanou moc odborů, než nějaký "sociální model".

Stanovisko k návrhu financování programů pro celoživotní vzdělávání, jak je přijal výbor pro kulturu a vzdělávání, je veskrze pozitivní. Problém ovšem je stejný u všech rozpočtových kapitol: nikdo dnes v EU nerzná definitivní výši rozpočtových prostředků. Proto se financování projednávalo, připomínkovalo a měnilo jen v relativních číslech. Poslanci budou žádat více peněz pro vzdělávací programy obecně, pokoušejí se změnit některé proporce, avšak ne příliš podstatně.

Na semináři, věnovaném poruchám mozkové funkce přednesl zajímavou přednášku německý neurolog R.Dodel z univerzity v Bonnu. Podle zjištění jeho vědeckého týmu se lidé velice neochotně baví o svých problémech s mozkovou činností. Zatímco infarkt myokardu je většinou zcela otevřeně komunikován, k mozkové mrtvici se lidé přiznávají jen neochotně. Dlouhodobé následky jsou přitom po mozkových infarktech mnohem častější, než po těch srdečních. Až 60% lidí, kteří přestáli mozkovou mrtvici, potřebuje dlouhodobou pomoc. Také další velká ,mozková porucha, demence, uniká veřejné pozornosti. Největší nárůst demence nastává po ésmdesátce. S tím, jak se zvyušje věk populace, přibývá samozřejmě také lidí s mozkovými poruchami. Zatímco v roce 2004 připadá na jednoho jedince, stiženého demencí v EU asi 60 produktivních osob, v roce 2050 jich nebude více než 20. Takové změny vyžadují. abychom nad nimi přemýšleli a přijímali adekvátní opatření. Bližší informace o činnosti uvedeného sdružení lze nalézt na webu:
Warning: Missing argument 3 for wwwlink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.zverina.cz/new/158-cz.php on line 72 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.zverina.cz/new/conf.php on line 705
www.ebc-eurobrain.net

Kontaktní pracoviště pro český výzkum a vývoj "CZELO" uspořádala v budově stálého zastoupení ČR seminář a kulatý stůl, kterého se zúčastnili také někteří evropští poslanci. Hovořilo se o problémech české vědy při spolupráci na evropských programech, o rozpočtovém výhledu s přihlédnutím k "7.rámcovému programu". Pracovníci pražského IKEMu a České Akademie věd přednášeli o svých výzkumných a vývojových programech. Podrobnosti na stránkách Stálého zastoupení:
Warning: Missing argument 3 for wwwlink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.zverina.cz/new/158-cz.php on line 81 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.zverina.cz/new/conf.php on line 705
www.mzv.cz/representationEU

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |