Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
14. - 18.11.2005

V tomto týdnu proběhlo standardní plenární zasedání ve Štrasburku. Dominantním tématem byla dlouho projednávaná regulace, týkající se registrace a kontroly chemických látek. Tato legislativní předloha, jejíž zkratka REACH jí dala jméno, vyvolávala mnoho vášní. Enviromentalisté volali po co nejpřísnější kontrole a registraci, chemický průmysl bědoval nad obrovskou ekonomickou zátěží, kterou jim věc přináší. Politici se snažili vyhovět pokud možno všem, a tak k textu, předloženého Komisí, bylo projednáváno více než tisíc pozměňovacích návrhů. Na plénu proběhlo první čtení, které jen napovědělo, jak vlastně ta věc může v budoucnosti vypadat. Jisté je, že vznikne ústřední unijní agentura, která bude chemické látky kontrolovat a registrovat. Bez jejího svolení nemůže být nic v EU uvedeno na trh. Taková věc má samozřejmě svůj náběh. Zcela jistě nezačne být aktuální ihned. Pikantní je, že se budou muset znovu testovat a registrovat i látky, které lidstvo provázejí od nepaměti. Na plánu při hlasování nebyl přijat ani návrh, aby s povinnosti nové registrace byly vyjmuty takové věci, jako je třeba hořčík a hliník. Evropská unie by snad potřebovala nějaké centrální pracoviště, které by se registrací chemikálií a jejich vlivu na přírodu a lidské zdraví zabývalo. Nicméně předložená norma REACH je zatím hodně "nedopečená". Její ekonomické souvislosti nejsou dobře analyzovány. Kvalifikované odhady a výsledky různých průzkumů se liší v násobcích (odhaduje se zhruba na 1 - 8 mld EUR ročně). Jsou k dispozici také ekonomické analýzy, které v souvislosti s REACH hovoří o hrozbě ekonomického zpomalení EU. Enviromentalisté si od REACH slibují zlepšení životního prostředí. Nicméně takový předpoklad nic neopravňuje. Vždyť ani dnes nejsou chemické škodliviny jen tak volně produkovány a dodávány na trh. Centrální registr přinese jen zjednodušení a zpřehlednění, když se porovná se stávajícím stavem. Národní registry budou ovšem platit ještě roky. Nutnost nově registrovat a testovat přípravky a chemikálie, které jsou již dlouho používány, povede samozřejmě k velké finanční zátěži výrobců. Takový test chemické látky může stát desetitisíce EUR - a ty náklady si výrobci samozřejmě rozloží do cen. Předloha byla nakonec schválena velkou většinou hlasů. Poslanci za ODS finální verzi v prvním čtení nepodpořili. Naši nedůvěru zvýšily ještě závěrečné řeči zpravodajů. Ti totiž připustili, že po přijetí některých pozměňovacích návrhů je REACH hodně nedokonalý. Nicméně žádali jeho podporu s tím, že spoluprací s Komisí a Radou je možné stávající legislativní materiál ještě vylepšit. Necháme se tedy překvapit.....

Parlament souhlasil s předložením !černé listiny" nekvalitních aerolinií, které mají vleklé problémy s technikou a bezpečností svých strojů. Takové společnosti napříště nebudou moci v Evropské unii své služby provozovat. Důležité je též ustanovení, které prodejcům letenek nařizuje informovat zákazníka, která letecká společnost jej bude přepravovat.

Rozruch vzbudila potyčka jisté poslankyně s "vystavovatelem" informačního panelu, který agitoval za hnutí "pro life". Poslankyni rozlítily obrázky, které připodobňovaly interrupci k vraždění lidí v koncentračních táborech. Snažila se dotyčný obrázek odstranit, ale chrabrý vystavovatel jej uchránil v poněkud "natržené" podobě. Z nařízení kvestorů byl dotyčný panel z prostorů parlamentu odstraněn i s vystavovatelem. Špatný vkus některých bojovníků proti potratům je obecně znám. Nicméně bojovat proti nim obdobnými zbraněmi, to je podle mého názoru naprostý nesmysl. Paní poslankyně se postarala, jistě nedobrovolně, o výrazné zviditelnění hnutí na ochranu nenarozeného života. Že interrupce jsou horkým politickým tématem, dokázaly i dvě debaty o rezolucích, které se týkaly rozvojové pomoci. Nepřátelé interrupcí nebyli spokojeni s termínem "reprodukční zdraví", který tam byl někde použit, a dožadovali se jeho odstranění, protože by mohl znamenat také "placení potratů z daní našich občanů". Přitom je zcela jisté, že potraty nejsou dominantním reprodukčním problémem v rozvojových zemích, kde je vesměs obrovská mateřská i novorozenecká úmrtnost. Vykládejte to však třeba známému bojovníkovi za život bez interrupcí, panu kolegovi Bertu Posseltovi....

Sousední Slovensko se dostalo na pořad jednání v souvislosti s útlumem jaderné elektrárny v Bohunicích. Z důvodů, které mně nejsou úplně jasné, nemělo Slovensko v přístupové smlouvě vyjednánu dostatečnou finanční kompenzaci za uzavření té elektrárny, která produkuje skoro pětinu jejich energetické spotřeby. Parlament proto doporučil zvýšit konečnou částku o 400 milionů EUR tak, aby se alespoň přiblížila předpokládaným skutečným nákladům.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |