Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Další stezky spojí jižní Čechy aRakousko

Vladimír Vácha, PRÁVO, 17. ledna 2006

Šest nových přechodů využijí hlavně pěší, cyklisté a v zimních měsících také běžkaři

Šest hraničních stezek s přechody posílí kontakty mezi obyvateli jižních Čech a Dolních i Horních Rakous a přispěje i k rozvoji turistického ruchu v česko-rakouském příhraničí.

Jak Právu potvrdil hejtman Jan Zahradník (ODS), využívat je budou moci už letos hlavně pěší, cyklisté a v zimních měsících i běžkaři.

Impulsem ke vzniku zmíněných stezek pro místní i turisty je smlouva mezi vládami ČR a Rakouska o překračování státních hranic na turistických stezkách podepsaná loni v září v Raabsu nad Dyjí.

„Dohoda je důležitým příspěvkem k propojování českorakouského pohraničí a tím i k evropské integraci,“ komentovala záměr vzniku nových přechodů na turistických stezkách evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová. Připomněla, že hranice stále ještě často hospodářsky, sociálně i kulturně oddělují sousední pohraniční obce a brání tak koherentní správě bezprostředního okolí.

Z tohoto důvodu hraje přeshraniční spolupráce v rámci česko-rakouských vztahů důležitou roli. Komisařka věří, že zmíněné dohody přispějí k dalšímu vzájemnému poznávání, porozumění a pochopení, stejně jako k budování důvěry. „Mimoto trvale posílí hospodářský potenciál v hraničních regionech a tyto cíle podporuje také evropská regionální politika,“ podotkla Hübnerová.

Méně šancí na blokády

S uspokojením kvitoval aktivity kraje europoslanec Jaroslav Zvěřina (ODS-EPP/ED). „Vznik nových hraničních stezek s přechody, které umožňují prohlubovat vztahy mezi ČR a Rakouskem, samozřejmě vítám. Doufám, že tyto neformální styky na turistické úrovni současně pomohou otupit protitemelínskou zaujatost části rakouské veřejnosti. Čím více stezek, tím méně šancí na jejich blokády,“ zdůraznil jihočeský europoslanec.

Nové hraniční stezky s přechody začal kraj připravovat po dohodě s obcemi. Po konzultaci s celníky se ukázalo, že ke třem je nezbytné zajistit přístupovou komunikaci.

„Požádali jsme proto o finanční podporu prostřednictvím česko-rakouského programu Interreg III A. Na dvě komunikace, Hammern-Cetviny a Hörschlag-Český Heršlák, je již vše připraveno, a jakmile počasí dovolí, pustíme se do stavebních prací. Doufám, že před prázdninami budou obě stezky už naplno fungovat. U třetího přechodu, v lokalitě Dürnau-Mnichovice, čekáme na stavební povolení, což je podmíněno souhlasem rakouské strany, který zatím chybí,“ popsal stav vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Jiří Klása.

Dodal, že prostřednictvím peněz z Interregu bude možné u všech šesti přechodů vybudovat potřebné přístěnky, informační tabule s mapami a odpočívadla s lavičkami.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |