Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
23. - 27.1.2006

Výbory a pracovní skupiny Evropského parlamentu se zabývaly svou pravidelnou bruselskou agendou.

Výbor pro kulturu a vzdělávání hlasoval o několika deklaratorních materiálech. Jednání a rozhodování proběhlo bez větších problémů.

Na jednání výboru se dostavili zástupci vlády předsednické země, tedy Rakouska, aby pohovořili o představách rakouského předsednictví v oblasti kultury a vzdělávání. Paní ministryně pro vzdělávání, věku a kulturu, Elizabeth Gehrerová ve svém expozé uvedla, že se bude věnovat především kvalitě vzdělávacích procesů na všech stupních škol i v celoživotním vzdělávání. Důraz bude klást na mobilitu studentů a pedagogů. Příslušné vzdělávací programy, které mobilitu zajišťují, je třeba co nejlépe finančně zabezpečit z rozpočtu Evropské unie. Jsou velice důležité také ve vztahu k rozvoji jazykových znalostí občanů.

V Bruselu se udály také některé mimoparlamentní akce, hodné pozoru. Z nich snad nejvíce zaujalo otevření nového Technického centra japonské firmy Toyota v bruselské čtvrti Zaventem. Otevření se zúčastnila řada oficiálních hostů v čele s belgickým premiérem Verhofstattem a evropským komisařem pro vědu a výzkum Potočníkem.. Jak uvedli zástupci firmy, japonský výrobce osobních automobilů dospěl k názoru, že evropské vozy musejí mít svou speciální zkušební a vývojovou základnu přímo v Evropě. Především proto, že řada vozů firmy je dnes produkována v evropských továrnách (Belgie, Česko a jinde). Vozy pro evropské zákazníky mají také jiné parametry, než ty, které jsou určeny pro jiné kontinenty.

Obrázky z Technického centra Toyoty v Zaventem:

Technické centrum společnosti Toyota v bruselské čtvrti Zaventem | Technické centrum společnosti Toyota v bruselské čtvrti Zaventem |
Technické centrum společnosti Toyota v bruselské čtvrti Zaventem | Technické centrum společnosti Toyota v bruselské čtvrti Zaventem |
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |