Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
30.1. - 3.2.2006

Na počátku týden proběhla jednání výborů, odborných skupin a politických frakcí.

Právní výbor projednával několik zajímavých témat. Na pondělní jednání se dostavil zástupce vedení Evropského parlamentu, generální tajemník Julian Prisley. Diskutovalo se o recentním vývoji názorů na hodnocení dopadu komunitární legislativy v členských státech. Celá záležitost je v počátcích. Pan tajemník soudí, že postoje unijních institucí "se sbližují". První výsledky lze očekávat až po zhodnocení nejméně uplynulých dvou legislativních ročníků. Pravidelné vyhodnocování dopadu legislativy by mělo podstatně zlepšit celý proces přípravy zákonných norem v EU.

Na základě judikace Evropského soudního dvora se stále častěji diskutuje o možnostech, jak trestat explicitní porušování legislativních předpisů EU. Trestní právo samozřejmě zůstává svrchovanou kompetencí členských států. Lze se domnívat,. že tak tomu bude ještě dlouho. Pokud někdo porušuje unijní směrnice a nařízení, je stíhán a souzen podle národních předpisů a tyto kompetence jsou vykonávány národními orgány. Někteří poslanci a úředníci Komise mají pocit, že přišel čas diskutovat o případném "harmonizování" trestů. Jejich )úvahy se točí zejména kolem enviromentální politiky a ochrany duševního vlastnictví.

Mezi poslance právního výboru přišla také rakouská ministryně spravedlnosti, paní Karin Gastingerová. Mluvila především o pokračujících analýzách ve vztahu k možné harmonizaci občanských právních předpisů v EU. V přeshraničních problémech se stále nedaří vydiskutovat společné stanovisko ani k takovým problémům, jako je legislativní regulace masmédií, nebo vyřizování přeshraničních problémů u automobilových nehod. Ve všech oblastech narážíme zejména na jazykové problémy. Stále rostoucí počet oficiálních jazyků způsobuje, že se legislativní procesy výrazně prodražují o nezbytné překladatelské a tlumočnické práce.

Výbor uspořádal také půldenní "slyšení" o ochraně autorských práv. Přizváni byli experti z několika členských zemí. Konstatovali, že jak v ochraně autorských práv, tak v patentové legislativě má Evropská unie stále velké rezervy.

Předpisy kolem copyrightu se v posledních letech spíše komplikují, než aby se zjednodušovaly. Přitom celá ochrana autorských práv je v době digitálních technologií a Internetu stále složitější. Volá se po zavádění stále komplikovanějších kontrolních mechanismů, uvažuje se o aplikaci tvrdších trestů, a to včetně trestů odnětí svobody. Pokud jsou ovšem finanční postihy dostatečně vysoké a rychle aplikované, měly by v této oblasti stačit.

Ochrana průmyslových vzorů a registrovaných značek je pod kontrolou OHMI (Office for Harmonisation in the Internal Market") se sídlem v Alicante. Úřad má více než šest stovek zaměstnanců a dohlíží nad obchodními značkami (CTM - community trade mark) a designem (CD - community design).

V oblasti patentové ochrany je situace ještě komplikovanější. Volá se po evropském patentu, který by byl levný a jednoduchý. Platí však stále Evropská patentová úmluva, kterou signovalo 31 států. Každá unijní úprava by se musela nejprve vyrovnat s tímto protokolem, podle kterého funguje Evropský patentový úřad. Zatím se nepodařilo ani omezit počet jazyků, do kterých je třeba při žádosti o patentovou ochranu předlohy překládat. Evropský patent je tak nejméně dvakrát tak drahý jako japonský, a třikrát tak drahý jako americký. Také jeho schvalování trvá dlouho. Asi nejradikálnějším krokem, který je v krátké době dosažitelný, by bylo uznání angličtiny za základní, referenční jazyk. Politická vůle však zatím evidentně chybí. Nad komplikovaným patentovým systémem v Evropě dohlíží Patentový úřad v Mnichově a v Haagu. Tyto instituce zaměstnávají tisíce pracovníků, o patenty se stará celá řada specializovaných firem, které dobře prosperují. A tak se zdá že ke zjednodušení a zlevnění patentů nemá v Evropě nikdo skutečnou motivaci.

Na jednání poslanců frakce EPP-ED se dostavil běloruský prezidentský kandidát Alexandr Milinkevič. Tento sympatický politik se stal před nedávnem společným kandidátem běloruské opozice do prezidentských voleb. Podle všech informací není tento kandidát bez šancí, protože veřejná obliba diktátora Timošenka prý neustále klesá. Milinkevič je vysokoškolským učitelem, docentem fysiky. Učil nejen doma, ale také v Alžíru. Hovoří plynně francouzsky. Ve svém expozé zdůraznil, že Bělorusko je připraveno konstituovat demokratickou vládu, pokud opozice ve volbách uspěje. Opozice by prý ráda hledala cestu na sblížení s Evropskou unií. Samozřejmě také musí být dosaženo stabilních vztahů s Ruskem.

Ve středu a ve čtvrtek proběhlo v Bruselu dvoudenní "malé plénum" Evropského parlamentu. Projednána byla celá řada témat. Na začátku pléna vystoupil "ministr zahraničí" EU J.Solana, aby komentoval materiál Komise o "Společné zahraniční politice". Solana vcelku akceptuje skutečnost, že vítězství Hamásu v palestinských volbách je na pováženou. Nicméně neustále se domnívá, že EU by se měla vydat cestou "štědré pomoci" pro své "palestinské přátele". Dlužno říci, že Palestinci se k Evropě nikterak přátelsky nechovají. O "izraelských přátelích" nepadla v Solanově expozé ani zmínka. Podobně málo toho řekl také o transatlantických vztazích a o boji proti terorizmu. Z východní Evropy zmínil Ukrajinu a její sbližování s EU, ale zcela opominul Bělorusko. Jisté je, že testem pro schopnost EU něco v zahraniční politice skutečně vykonat, bude úspěšnost její balkánské mise...

Hlasovaly se dva dokumenty, které měly charakter "genderové politiky". Prvním byla Zpráva o současném stavu boje proti násilí, páchaného muži na ženách. Parlament přijal usnesení, které zavazuje členské státy k některým již platným samozřejmostem (že násilí v rodině je trestným činem). Členské země by měly zlepšit evidenci výskytu těchto forem násilí a bojovat proti nim důslednou persekucí pachatelů a výchovou občanů. Podle komisaře Fratinniho zemře v Evropě každoročně na následky násilí od intimního partnera asi 900 žen! Výzva se také zmiňuje o nepřijatelnosti "ženské obřízky" ("mrzačení ženských genitálií").

Druhým "genderovým dokumentem" byla Zpráva o rovnosti žen a mužů v EU. Konstatují se vcelku obecně známé skutečnosti a v popisu této "rovnosti" se zmiňuje zejména o křivdách, páchaných na ženách. Zcela opomíjí problémy mužů, jakými je rostoucí nezaměstnanost, zkracující se doba průměrného věku a klesající vzdělanost. V duchu "genderové politické korektnosti" se zpráva snaží předstírat, že ženy jsou v EU jakousi utlačovanou menšinou. Aktivisté tohoto hnutí nějak přehlédli, že tomu tak je stále méně a méně, pokud tedy vůbec...Každopádně se předpokládá, že v dohledné době vznikne snad kdesi v Pobaltí speciální evropský úřad, který se bude monitorováním útlaku žen podrobně zabývat. O užitečnosti podobných institucí lze myslím zcela úspěšně pochybovat....

Článek k dispozici také na www.ceskenovinky.cz.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |