Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Europoslanec Weber sní o silném euroregionu

Vladimír Vácha, Petr Pokorný, PRÁVO, 7. března 2006

Česká strana myšlenku neodmítá, její zástupci se ale ptají, kdo bude novou instituci platit

Bavorský europoslanec Manfred Weber (CSU) sní o silném euroregionu sdružujícím jižní Čechy, Horní Rakousy a Dolní Bavorsko, který by sám vytvářel velké projekty a měl i možnost si spravovat finanční prostředky získané přímo z fondů Evropské unie.

Zmíněnou myšlenku prezentoval Weber, který je členem výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, v pátek novinářům v Českých Budějovicích. Je přesvědčen, že dosavadní spolupráce regionálního trojúhelníku by mohla vyústit nejpozději do roku 2013 ve vznik jednoho silného euroregionu.

„Nejde o to vytvořit nový subjekt oddělující se od národních států. Šlo by o vznik správní jednotky, která by byla soběstačná v získávání peněz Bruselu. Přicházím pouze s impulsem a další aktivita musí vzejít přímo z dotčených regionů. Ty už nyní spolupracují velmi dobře, ale je třeba udělat krok dál, protože Brusel podává takto vzniklým euroregionům vstřícnou ruku,“ zdůraznil poslanec. Pokud by euroregion vznikl, mohl by začít ale naplno fungovat a čerpat finance až po roce 2013.

„Může se zdát, že jde o dobu vzdálenou, ale pokud bychom euroregion opravdu chtěli, musíme se na to připravit už nyní. Je třeba zhodnotit silné i slabé stránky jednotlivých regionů a hledat společná řešení,“ dodal Weber s tím, že podle bruselského právního textu by vzniklo nadnárodní grémium s vlastním prezidentem, přičemž vedení grémia by po roce vždy rotovalo. Mělo by vlastní účet, na který by šly peníze přímo z Bruselu, a tím by se zvýšila konkurenceschopnost příhraničních regionů vůči regionům centrálním s velkými městy.

Zástupci české strany myšlenku dosud prakticky neznámého bavorského europoslance přímo neodmítají, ve vztahu k ní jsou však velmi opatrní.

Nová instituce, noví úředníci

„Mnohé přeshraniční projekty se teprve plánují, takže zhodnocení jejich fungování bude možné až v několika příštích letech. Do té doby mi připadá trochu předčasné mluvit o dalším novém větším projektu. Další otázkou je přesná definice nového euroreginu. Nebylo by dobré, aby se jižní Čechy v tomto uskupení staly nejslabším článkem,“ konstatoval jihočeský europoslanec Jaroslav Zvěřina (ODS).

Předseda podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci Sněmovny PČR a starosta Prachatic Jan Bauer (ODS), který se s Weberem před měsícem setkal, vidí hlavní slabinu záměru v otázce, kdo novou instituci zaplatí a na úkor koho, případně čeho.

„Nemyslím si, že bychom ve snaze postupovat společně při realizaci některých přeshraničních projektů museli vždy zakládat nové instituce. Naopak se domnívám, že tvorba veškerých institucí na úrovni Evropské unie, státu i samospráv by měla mít jediný cíl, a to nepřekážet lidem,“ poznamenal Bauer.

WEBER: Šlo by o vznik správní jednotky, která by byla soběstačná v získávání peněz Bruselu.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |