Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Tisková konference na téma "potravinové doplňky"

Ve středu 1.března 2006 se v hotelu Paříž uskutečnila tisková konference Sexuologické společnosti ČLS a Společnosti pro podporu sexuologie, věnovaná situaci kolem "potravinových doplňků".

 
     Tisková konference Sexuologické společnosti ČLS a Společnosti pro podporu sexuologie na téma "potravinové doplňky", 1. března 2006, Hotel Paříž, Prahana 2006, Hotel Paříž, Praha |      Tisková konference Sexuologické společnosti ČLS a Společnosti pro podporu sexuologie na téma "potravinové doplňky", 1. března 2006, Hotel Paříž, Praha |
 

Prostředky, které slibují zlepšit sexuální funkce lidí a vyléčit sexuální poruchy, se staly v posledních letech velice módní. Jsou přitom na masmediální scéně v České republice prezentovány způsobem, který není vždy v souladu s jejich statutem a s jejich skutečnými vlastnostmi. Čeští sexuologové konstatují, že barnumská reklama na některé tyto "zázračné", "přírodní" a "zaručeně neškodné" pilulky či kapky může odvádět lidi, trpící sexuálními dysfunkcemi od včasného vyhledání odborného vyšetření. Slibuje také těmto pacientům věci, které jsou nepodložené skutečně vědeckými a klinickými studiemi.

 
     Tisková konference Sexuologické společnosti ČLS a Společnosti pro podporu sexuologie na téma "potravinové doplňky", 1. března 2006, Hotel Paříž, Prahana 2006, Hotel Paříž, Praha |      Tisková konference Sexuologické společnosti ČLS a Společnosti pro podporu sexuologie na téma "potravinové doplňky", 1. března 2006, Hotel Paříž, Praha |
 

Tyto "potravinové doplňky" nejsou alternativními léky. kdyby měly takové léčebné účinky, jaké jejich reklama slibuje, musely by být podrobeny režimu skutečných léků, které nelze podobně agresivní reklamou občanům nabízet. Podobně ani odborní lékaři nemohou své služby inzerovat masmediálními kampaněmi.

Tisková konference se zaměřila na věcné a vědecky podložené argumenty, které svědčí ve prospěch vědecky podložené a na ověřených faktech založené klinické sexuologie.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |