Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Prohlášení klubu poslanců ODS v EP k plénu EP ve Štrasburku 13.-16.3.06

1. K problému tzv. relokalizace

Klub poslanců ODS v EP nepodpořil v hlasování na plénu zprávu Hutchinson o relokalizaci v kontextu regionálního rozvoje. Bránění přesunu firem v rámci EU s lacinější, vzdělanější a někdy i kvalitnější pracovní silou je podle klubu ODS bránění volnému pohybu kapitálu a potlačení tržních principů.

Prodloužení ochranné lhůty z 5 na 7 let je naprosto nepřijatelné a výrazně to zhoršuje podmínky pro rozvoj v ČR. Toto období by mělo být vázáno na účel investice na který byly prostředky poskytnuty a nemělo by přesahovat skutečnou životnost projektu a jeho dopadu.

Nelze bránit podnikatelům, kteří chtějí jít do míst, kde mají levnější pracovní sílu. Ani není možné národní vlády omezovat při snaze přilákat zahraniční investice. Stejně tak není možné národním státům předepisovat jak vysoké přímé daně mají vybírat.

2. K zemědělským otázkám

Klub poslanců ODS v EP v hlasování na plénu EP ve Štrasburku celkově podpořil nařízení Rady o zaručených tradičních specialitách u zemědělských produktů a potravin a rovněž podpořil také nařízení Rady o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

Obě nařízení přinášejí větší a srozumitelnější právní ochranu zemědělských produktů a potravin. Takový vývoj je v zájmu českých producentů zemědělských produktů a potravin i v zájmu českých spotřebitelů.

Poslanci ODS v EP zásadně odmítli pozměňovací návrhy, které směřovaly k omezení možnosti účinně chránit tradiční české zemědělské produkty a potraviny. Prosazení těchto návrhů by vedlo ke zpochybnění tradičních českých značek jako například "Olomoucké tvarůžky" nebo "Karlovarské oplatky" apod.

3. K rozpočtovým otázkám

Klub poslanců ODS v EP v hlasování na plénu EP ve Štrasburku celkově podpořil Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu ES. Bez tohoto nařízení není možné zajistit v rozpočtovém období 2007-2013 efektivní čerpání prostředků z rozpočtu EU.

Poslanci ODS v EP podpořili pozměňovací návrhy směřující k transparentnímu způsobu rozhodování a naopak odmítli ty návrhy, které rozpočtový proces komplikují nebo prodlužují. Současný stav čerpání peněz z evropského rozpočtu je skandálně neefektivní, drahý a časově náročný.

Klub poslanců ODS v EP rovněž podpořil zprávu o Směrech rozpočtového procesu na rok 2007. Priority rozpočtového procesu EU pro rok 2007 dostatečně zohledňují české zájmy.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |