Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
24.4. - 27.4.2006

Jednání výborů, politických skupin a „Malé plénum“ se zdálo být ještě před týdnem poměrně nekonfliktní a rutinní záležitostí. Nakonec všechna témata překonala čerstvá unijní senzace, tedy nejasnosti, které vy\plavaly na povrch kolem placení nájemného za parlamentní budovy ve Štrasburku. Ukazuje se, že tyto budovy, které svému účelu slouží prakticky jen několik dní v měsíci, byly přeplaceny o desítky milionů EUR. Tato okolnost vyvolala celou řadu dotazů, poznámek a výzev k transparentnímu vyšetření. Bylo by snad pozitivní, kdyby tato nová unijní aféra alespoň trochu otřásla zdánlivě neohrozitelnou pozici německo-francouzské lobby, která udržuje při životě poněkud komické, ale zejména nákladné a komplikované každoměsíční stěhování celého Evropského parlamentu z Bruselu do Štrasburku a zpět. Podle střízlivých odhadů přijde tato podivná procedura evropské daňové poplatníky každoročně na 300 milionů EUR.

Jakýmsi vedlejším efektem uvedené aféry byl negativní postoj Evropského parlamentu ke schvalování plnění unijního rozpočtu za rok 2004. Napříč politickým spektrem v sobě poslanci objevili velikou starost o způsob nakládání s rozpočtovými penězi. Schválení celé řady rozpočtových kapitol bylo odloženo s tím, že příslušná zpráva bude doplněna o další údaje ve vztahu k racionálnímu využívání rozpočtových peněz.

Tento vývoj je myslím pozitivní, protože také evropský zákonodárcům je třeba neustále připomínat, že rozpočtové peníze Evropské unie nejsou produktem nějakého finančního perpetum mobile, ale právě jen daněmi, získanými od občanů členských států.

Hodně za zmíněným finančním tématem zůstaly co do pozornosti a významu další body, které „Malé plénum projednávalo“. Za zmínku snad stojí výzva k zavedení výstražné komunikace do automobilů („e-call“). Tímto systémem, který urychlí šíření informací po silničních komunikacích, mají být v EU vybavována povinně všechna auta již v roce 2010. Systém má automaticky informovat o havárii vozidla v případě těžké dopravní nehody s řidičem, který není schopen žádné takové akce.

Protože v Bruselu probíhalo v tomto týdnu jednání Výboru regionů, byla to dobrá příležitost k setkání a jednání s celou řadou českých regionálních politiků. Karlovarský kraj uspořádal v Pražském domě společenský večer, na kterém představil svoji regionální kancelář, která zde zahájila činnost.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |