Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
1.5. - 5.5.2006

Typický výborový týden, ve kterém jedno zasedání výboru a delegací stíhalo druhé.

Kulturní výbor uspořádal 3. května celodenní slyšení s tématem profesionální kopaná. Různí funkcionáři , fotbaloví činovníci a někdejší slavní hráči se dohadovali o tom, je-li kopaná sportem, zábavou, nebo byznysem. Jak se zdá, je vším tím co uvedeno a ještě čímsi navíc. Jako každá sport, také kopaná dovede formovat hodnotový žebříček mladých lidí. Už tím, že se masově hraje rekreačně, dokáže odvádět zejména mladé muže od jiných, mnohem rizikovějších zábav. Že by uvedené slyšení nějak výrazně posunulo hranice lidského poznání, toho jsem si nevšiml. Nicméně tím, že poslanci diskutovali i takové věci, jako jsou volný pohyb pracovních sil v profesionální kopané, došlo i na velká evropská témata.

Právní výbor hlasoval dvě poměrně významné předlohy. Tou první bylo stanovisko ke konsekvencím rozhodnutí Evropského soudního dvora z 13.září 2005. Tímto rozhodnutím ESD nabádal Komisi, aby navrhovala konkrétní trestně právní sankce za skutky proti pravidlům EU. Stanovisko výboru se snaží spíše zabránit extrapolaci tohoto nařízení na všechny unijní oblasti. Po diskusi také poslanci odmítly návrhy některých, že by Evropská unie předepisovala svým členským státům konkrétní trestně právní skutky a jejich trestání. V této oblasti přísluší svrchované právo právě členským zemím.

Druhým kontroverzním materiálem bylo definitivní znění 7.rámcového programu pro financování vědeckých a výzkumných projektů v letech 2007-2013. Silná lobby fundamentalistických křesťanů prosadila do textu ustanovení, že z prostředků EU nesmějí být financovány pokusy, využívající embryonální tkáně. Ve výboru tedy těsně zvítězilo stanovisko, že EU nesmí financovat takové výzkumy, které jsou v některé členské zemi nelegální. Protože se tak událo na kmenových buňkách, nebudilo toto vítězství Biskupské konference žádnou větší pozornost. Nicméně už se těším na podobné debaty kolem jiných sporných oblastí, například kolem geneticky modifikovaných potravin, nebo jaderných elektráren.

Právní výbor se také zabýval velmi bizarním případem poslanecké imunity. Jistý europoslanec byl zadržen v mírovém pásmu na Kypru, kterak zde manipuluje tureckou vlajkou. Protestoval tak proti turecké okupaci severu ostrova. Úřady Severního Kypru proti němu vznesly obvinění a propustily jej až na poměrně vysokou kauci (údajně asi 25 000 EUR). Problém je, že proti nečlenské zemi může Evropský parlament sotva uplatnit nějakou poslaneckou imunitu. Dalším problémem je, že úřady Severního Kypru nemohou být přímo osloveny (takové vyjednávání by jejich existenci legitimizovalo). Dokonce ani odpovědnost Turecka není v této kauze jednoduchá. A tak právní experti bádají a bádají....

Delegace pro Japonsko projednávala zprávu a závěrečnou rezoluci z loňského pravidelného summitu EU - Japonsko. Vztahy obou stran jsou výtečné, ale stále je možné něco zlepšovat. EU poněkud platonicky naléhá na Japonsko, aby zrušilo trest smrti. Myslím, že podobná opatření jsou dnes, kdy svět čelí mezinárodnímu terorismu, poněkud neaktuální. V červnu odletí do Tokia tříčlenná delegace EP, aby projednala s japonskými kolegy jejich návštěvu EU na podzim.

Zajímavý rozhovor jsme vedli s delegací Čínské lidové republiky. Vedl ji náměstek ministra pro otázky Tchajwanu, pan Wang Zaixi. Z jeho funkce vcelku logicky vyplynulo, že řeč se točila zejména kolem vztahů kontinentální Č9ny a Taipeje. ČLR pochopitelně setrvává na své koncepci jediné Číny a tchajwanskému režimu toleruje samostatné vystupování jen někde (například ve Světové obchodní organizaci, nebo na olympiádě), a to pod názvem "Čína-Taipei". Ani na přímý dotaz však neodpověděl pan náměstek, proč se ČLR tak brání připustit Tchajwanu statut pozorovatele při Světové zdravotní organizaci. Každopádně ná ujistil, že Tchajwanu ze strany ČLR nehrozí žádné vojenské nebezpečí, pokud ovšem nevyhlásí naprostou samostatnost a odtržení od koncepce "jediné Číny". Situace připomíná trochu rozdělené Německo v době studené války. Jen Spolková republika s DDR komunikovala asi přece jen více, zejména v posledních letech před znovusjednocením. Přáním ČLR prý je, celou situaci řešit mírovou cestou. Existuje přímé dopravní spojení mezi Tchajwanem a ČLR, rozvíjí se poměrně bohatá obchodní výměna.

Západočeský kraj oslavil založení své informační kanceláře v Bruselu poměrně velkolepou slavností. Přítomen byl jak český velvyslanec Kohout, tak komisař Špidla. Samozřejmě také pan hejtman Zimmermann. Točilo se plzeňské pivo a servírovaly typické česká pochoutky. To vše v prostorách stálé delegace ČR při EU.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |