Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Jaký byl týden v Evropském parlamentu

Českobudějovické listy, 3.5.2006

Jednání výborů, politických skupin a "Malé plénum" se zdálo být ještě před týdnem poměrně nekonfliktní a rutinní záležitostí. Nakonec všechna témata překonala čerstvá unijní senzace, tedy nejasnosti, které vyplavaly na povrch kolem placení nájemného za parlamentní budovy ve Štrasburku. Ukazuje se, že tyto budovy, které svému účelu slouží prakticky jen několik dní v měsíci, byly přeplaceny o desítky milionů eur. Tato okolnost vyvolala celou řadu dotazů, poznámek a výzev k transparentnímu vyšetření. Bylo by snad pozitivní, kdyby tato nová unijní aféra alespoň trochu otřásla zdánlivě neohrozitelnou pozici německofrancouzské lobby, která udržuje při životě poněkud komické, ale zejména nákladné a komplikované stěhování každý měsíc celého Evropského parlamentu z Bruselu do Štrasburku a zpět. Podle střízlivých odhadů přijde tato podivná procedura evropské daňové poplatníky každoročně na 300 milionů eur.

Jakýmsi vedlejším efektem uvedené aféry byl negativní postoj Evropského parlamentu ke schvalování plnění unijního rozpočtu za rok 2004. Napříč politickým spektrem v sobě poslanci objevili velikou starost o způsob nakládání s rozpočtovými penězi. Schválení celé řady rozpočtových kapitol bylo odloženo s tím, že příslušná zpráva bude doplněna o další údaje ve vztahu k racionálnímu využívání rozpočtových peněz.

Tento vývoj je, myslím, pozitivní, protože také evropským zákonodárcům je třeba neustále připomínat, že rozpočtové peníze Evropské unie nejsou produktem nějakého finančního perpetum mobile, ale právě jen daněmi, získanými od občanů členských států.

Hodně za zmíněným finančním tématem zůstaly co do pozornosti a významu další body, které "Malé plénum" projednávalo. Za zmínku snad stojí výzva k zavedení výstražné komunikace do automobilů ("ecall"). Tímto systémem, který urychlí šíření informací po silničních komunikacích, mají být v EU vybavována povinně všechna auta již v roce 2010. Systém má automaticky informovat o havárii vozidla v případě těžké dopravní nehody s řidičem, který není schopen žádné takové akce.

JAROSLAV ZVĚŘINA, poslanec EP za ODS


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |