Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Návštěva Tokia 7. - 10. června 2006

V uvedených dnech jsem jako člen předsednictva Delegace Evropského parlamentu pro Japonsko navštívil Tokio. Předseda a místopředsedové Delegace Evropského parlamentu pro Japonsko na krátké návštěvě Tokia měli za úkol posílit naši spolupráci se členy obou komor japonského parlamentu, a dohodnout japonskou návštěvu Evropského parlamentu v EU na podzim tohoto roku. Vedoucím naší delegace byl předseda Georg Jarzembowski (SRN), členy pak místopředsedové Kiösti Virrankoski (Finsko) a autor těchto řádků.

Návštěva Tokia 7. - 10. června 2006 |

Kromě obligatorních setkání s novináři jsme navštívili postupně obě komory japonského parlamentu a diskutovali jsme s poslanci, kteří jsou členy výborů pro spolupráci s Evropskou unií.

EU-japonskou skupinu pro spolupráci vede již roky poslanec dolní komory a šéf výboru pro reformu ústavy, Taro Nakayama. Při úvodním setkání bylo přislíbeno, že japonská skupina členů Parlamentu přijede do Evropy nejpozději v listopadu 2006. Do září není taková návštěva možná, protože v září se očekává změna osoby japonského premiéra, a to podle kongresu vládnoucí LDP. Premiér Koizumi jak známo ohlásil, že na další období po pěti letech ve funkci rezignuje, a bude tedy nahrazen některým se stávajících horkých kandidátů. Nepředpokládá se nějaká zásadní změna vnitřní nebo zahraniční politiky, nicméně lze očekávat jisté personální změny.

Návštěva Tokia 7. - 10. června 2006 |

Japonsko je tradičně hodně proamerické, a takovým zřejmě zůstane i nadále. Hodně se zde diskutuje o vyklizení Okinawy americkou armádou. V zemi však zůstává dalších šest základen USA, a tak se na úzkém spojenectví obou zemí nic nemění. Právě z hlediska regionální bezpečnosti je Japonsko na americké vojenské síle zcela závislé- Nikdo kromě nepříliš významné komunistické strany to zde nezpochybňuje. Japonští kolegové se zajímali o peripetie „euroústavy“ a o další směřování EU po skončení stávajících debat. Jisté je, že Japonsko zůstává významným strategickým partnerem EU ve východní Asii. Jeho ekonomická síla je mimo diskusi, a stejně tak demokratické principy správy veřejných věcí a respektování principů tržní ekonomiky.

V diskusi o připravovaných změnách japonské ústavy se ukazuje, že zdaleka nejde jen o potřebu zajistit pokračování stávající císařské dynastie i za předpokladu, že zde nebude mužský potomek. Diskutována jsou zejména ta ustanovení, která umožní Japonsku, aby vybudovalo skutečné obranné síly, které budou mít nepochybně v regionu významnou strategickou pozici.

Velice zajímavé bylo setkání s náměstkem ředitele odboru pro Evropu na japonském Ministerstvu zahraničí, panem Junichi Maruyamo. Ujistil nás, že vztahy Japonska s Jižní Koreou se budou rychle zlepšovat, jakmile opustí místo premiéra Koizumi, který je u sousedů vnímán hodně negativně. Severní Korea je natolik nevypočitatelná, že lze jen těžko odhadnout další vývoj vzájemných vztahů. Japonsko má problémy ve vztahu k EU zejména proto, že Evropskou komisi není možné brát tak úplně vážně. Něco se s ní dojedná, ale členské země pak se chovají podstatně jinak. Zvenčí je někdy obtížné rozlišit, co ještě zůstává kompetenci členských států, a co je součástí komunitárního práva. Japonsko se myslím právem domnívá, že pokud mu členské státy nesdělí opak, zůstávají dohodnuté smlouvy v jejich působnosti. Pokud členská země svou svrchovanost pozbude, musí to Japonsku nějak srozumitelně sdělit. Recentně se taková slabší transparentnost EU projevu třeba ve vztahu k dohodám o letecké dopravě. Část této agendy se „komunitarizuje“, ale neplatí to dosud tak docela. Ve vztahu k Rusku není očekáván žádný podstatný pohyb. Vše zde souvisí se schopností Ruska, nabídnout Japonsku nějaké ústupky, co se týče obsazených Kurilských ostrovů. Nikdo na japonské straně nevěří, že bez takových ústupků je nějaká změna vzájemných vztahů vůbec možná.

Návštěva Tokia 7. - 10. června 2006 |

Pan Keiichiro Asao je stínovým ministrem zahraničí v opoziční Demokratické straně. Přesvědčil nás o tom, že ani v domácí, ani zahraniční politice by stávající opozice neprosazovala podstatné změny. Snad jen z Iráku by prý japonské síly stáhla jeho politická strana co nejrychleji.

Rozhovory se zahraničními výbory obou komor Parlamentu nepřinesly žádné překvapivé informace. Podle mého názoru Japonsko zatím málo aktivně pracuje na zlepšení svých vztahů se sousedy, zejména s Jižní Koreou a Čínou. Vztahy s Ruskem jsou prakticky tabuizovány, spontánně o nich nehovořil nikdo z japonských členů parlamentu. Japonská strana má evidentní zájem na uchování evropského zbrojního embarga ve vztahu k Číně, kterou zatím nelze považovat za demokratickou zemi. Japonci nás ovšem opakovaně ujistili, že neformální vztahy, včetně výměny studentů a mládeže jsou ve vztahu k Číně i Jižní Koreji velmi intenzivní.

Zajímavou diskusi jsme měli s generálním ředitelem politického byra deníku Yomiuri Shimbun, panem Takashi Oda. Deník, ve kterém pracuje, je snad nejstarším „živým“ deníkem na světě. Byl založen někdy v šedesátých letech devatenáctého století. Pan ředitel s námi velmi otevřeně diskutoval o japonské vnitřní politice. V Japonsku se před časem změnil volební systém s větším důrazem na většinové prvky. Ten zvýšil vliv center politických stran a oslabil vnitrostranické frakce. To umožnilo, aby premiér Koizumi tak drtivě zvítězil v posledních mimořádných volbách. Pro úspěch v politice je obecně nezbytné, aby lídr politické strany měl schopnost oslovit veřejnost a získat si ji. To Koizumi umí velmi dobře, a podle všeho také případný nástupce nebude mít v tomto směru problémy. Hlavními politickými tématy jsou: budování národních obranných sil, reforma sociálního a zdravotnického systému, fiskální stabilizace, jakož i zlepšování vztahů se sousedy v asijském regionu.

Návštěva Tokia 7. - 10. června 2006 |

Naši malou delegaci přijal předseda dolní komory japonského parlamentu, pan Yohei Kono. V rozhovoru konstatoval, že japonská strana je připravena zintensivnit bilaterální kontakty s Evropským parlamentem. Návštěvy členů výborů pro spolupráci by se měly realizovat každoročně.

Při večeři v rezidenci zástupce Evropské komise v Japonsku, pana Bernharda Zeptera jsme se setkali s celou řadou zajímavých osobností. Přítomen byl také nový český velvyslanec v Japonsku, Jaromír Novotný, který zde zahájil svoji misi koncem května.

Naše krátká návštěva Japonska byla významná zejména tím, že se definitivně podařilo dohodnout cestu japonských kolegů do Evropy. Za úspěch lze také považovat oficiální schválení intenzivnějších kontaktů obou parlamentů, na kterých mají jak se zdá zájem obě strany. Strategické partnerství EU-Japonsko není zpochybňováno

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |