Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
19. - 23.6.2006

V jinak "výborovém" týdnu se konalo zcela mimořádné miniplénum, na kterém rakouské předsednictví podalo zprávu o svém půlročním působení v čele Evropské unie. Zprávu přednesl rakouský premiér Wolfgang Schüssel. Byla poměrně stručná. Bilance předsednictví je vcelku pozitivní, protože se neudálo nic převratně negativního. Za úspěch rakouský kancléř označil nepříliš hodnotný kompromis, dosažený kolem směrnice o volném pohybu služeb. Také dohoda o zřízení "Evropského technologického institutu" může být jeho předsednictví připsána k dobru, byť nejde o projekt všemi kladně hodnocený. Schüssel soudí, že za rakouského předsednictví skončila tolik připomínaná "reflexní fáze" ohlášené debaty o budoucnosti EU. Ústavní smlouva se má znovu vrátit do hry. Jak však kancléř prohlásil, půjde o "jinou smlouvu", která má být doplněna, nebo přepracována tak, aby obsahovala "nové prvky". Ty však "nesmějí změnit její podstatu", jak doslova prohlásil. K diskusi na posledním evropském summitu řekl, že "nikdo zde nezpochybnil obsah ústavní smlouvy". Nějak zapomněl dodat, že o tom obsahu se právě vůbec nejednalo. Bude tak prý nyní na německém předsednictví, aby v prvém pololetí příštího roku navrhlo další postup. Předpokládá se, že tak Německo učiní na oslavách padesátého výročí podpisu "Římských smluv", které připadá na 25.březen 2007.

Také předseda Evropské komise Barroso přednesl při této příležitosti projev. Řekl, že Evropská unie zcela jistě není paralyzována. Rada a Evropská komise předložily své plány činnosti, které zasluhují pozornost. Mezi politickými prioritami EU zmínil bezpečnostní politiku, regulaci přistěhovalectví a boj proti terorismu. Občané očekávají, že Evropská unie bude prosazovat bezpečí, svobodu a spravedlnost. Jeho Komise si dala za úkol revidovat zásadním způsobem regulaci jednotného trhu. Je také nezbytné "rekapitulovat" (ne tedy revidovat?) evropský sociální model, včetně jeho demografických souvislostí. K debatám o ústavní smlouvě Barroso řekl, že v březnu 2007 "zazní z Německa zásadní prohlášení".

Výbory pokračovaly v intenzivním jednání kolem ne příliš zajímavých zpráv a deklarací.

Školský a kulturní výbor hlasoval o definitivním znění prohlášení k celoživotnímu vzdělávání a také o některých doplněních 7.rámcového programu pro vědu a výzkum.

Ve výboru právním bylo nejvíce času věnováno rozpravě o "evropském podniku". Jde o snahu, která prý se v EU diskutuje už několik roků, vypracovat jakýsi vzorový statut evropského podnikatelského subjektu, který by mohl operovat v celém unijním prostředí. Statut to má být jednoduchý, režie levná, forma podniku nepovinná. Pokud by někdy podobný návrh uspěl, měl by zjednodušit život malým a středním podnikům. Jako všechny ostatní snahy o harmonizaci a prohloubení integrace, naráží i tento návrh na skutečnost, že regulace podnikatelských subjektů je v jednotlivých členských státech velice rozdílná. Jak by tyto národní specifika překonával statut "evropského podniku" není zatím jasné. Právní výbor na toto téma uskutečnil veřejné slyšení, na kterém hovořili univerzitní pracovníci z několika evropských zemí. Po vyslechnutí jeji přednášek jsem nenabyl dojmu, že by v této oblasti byl možný nějaký rychlý a účinný pokrok.

V kauzách imunitních se výbor již po několikáté zabýval případem francouzského "zeleného" poslance. Ten dobrý muž při demonstraci proti geneticky modifikovaným plodinám spolu s ostatními vnikl na cizí pozemek, kde uvedené plodiny fyzicky likvidoval. Francouzský soud potrestal společníky pana poslance trestem dva měsíce odnětí svobody podmíněně. Protože kolega je europoslancem, a má tedy podle názoru soudce mnoho jiných a lepších příležitostí, jak proti ekologickým prohřeškům demonstrovat, soud mu "nadělil" trest o měsíc vyšší. Zdá se tedy, že zde byl europoslanec s přihlédnutím k jeho mandátu nespravedlivě diskriminován. Imunitní obrany se domáhat nemůže, protože byl dopaden policií přímo při činu, na který je ostatně náležitě hrdý.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |