Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
26. - 30.6.2006

Týden byl věnován jednání politických skupin a jejich odborných těles. Vše bylo samozřejmě zaměřeno na přípravu pléna, které příští týden bude ve Štrasburku.

Asi nejkonfliktnějším bodem jednání bude zpráva zvláštní komise, která vyšetřovala obvinění, že americká CIA nelegálně přepravovala po území Evropské unie osoby, zadržené v souvislosti s bojem proti terorismu. Zdá se, že komise nenalezla žádné přímé důkazy pro vznesená obvinění. Namísto konstatování takového závěru se zpráva pouští do dalekosáhlých lidskoprávních analýz a v různých pozměňovacích návrzích se zejména konstatuje, že takové počínání (které nebylo doloženo) není přijatelné a nesmí být dovoleno. Nemám k té zprávě kladný vztah a domnívám se, že k americkému spojenci je Evropská unie povinována přinejmenším základním respektem a smyslem pro spravedlnost. Nepodložená obvinění Spojených států jsou samozřejmě fabrikována částečně samotnými teroristickými skupinami, částečně pak tradičním antiamerikanismem části evropské veřejnosti, ale i politiků a masmédií. I kdyby nakrásně nějaké ilegální přepravování osob existovalo, mělo by se to řešit výhradně na mezivládní úrovni. Je opravdu povážlivé, jak dojemnou péči věnují zde někteří levicoví politici lidským právům potencionálních teroristů. Tento podivný pacifismus ve vztahu k násilí se projevuje i v petici, která po Evropském parlamentu koluje, a která žádá, aby bývalý diktátor Saddám Husajn nebyl odsouzen k trestu smrti, protože ten je v EU samozřejmě tabu.

V tomto týdnu také končí rakouské předsednictví. Kancléř Schüssel může myslím jako odstupující předseda Rady konstatovat známé vojenské rčení, že totiž "po dobu mé služby se nic mimořádného nestalo". Rakouské předsednictví proběhlo klidně a bez vzruchu. Nebylo spojeno ani s výraznými pozitivními, ani s výraznými negativními událostmi. V příštím týdnu se na plénu ve Štrasburku představí předsednictví finské. Bylo by myslím zejména záslužné, kdyby se Finsku podařilo nějak indukovat v ostatních státech Unie podobný důraz, jaký finská vláda klade na vzdělání, vědu a výzkum. Třeba se také začne něco podstatného dít v oblasti evropského patentu.

Skupina EPP-ED při našem právním výboru zorganizovala slyšení o evropské direktivě, která má regulovat práva akcionářů, zejména těch "přeshraničních". Podle přítomných expertů není chystaná direktiva zas až takovým pokrokem, jak někteří politici soudí. Direktiva nijak nesjednotí různé právní úpravy statutu akciových společností a práv akcionářů v jednotlivých členských zemích. Přeshraničním akcionářům by usnadnilo přístup k rozhodování na valných hromadách, kdyby bylo možné hlasovat zde elektronicky. Problémem zůstává důkladné ověření totožnosti držitelů akcií. Komise by ráda uplatnila zásadu, podle které každý akcionář by měl mít právo hlasovat a klást otázky. Je to jistě docela srozumitelné, nicméně otevírá to samozřejmě i dveře k tomu, že je možné jednání valné hromady zcela zablokovat pokládáním třeba několika stovek různě rafinovaných otázek. Nějaké limity, které tato práva omezují budou zřejmě nutné. Návrh direktivy je toho času v prvém čtení.

S návštěvnickou skupinou jsem v Parlamentu přijal také čtyři experty z 1.lékařské fakulty UK a Národního musea, kteří přijeli, abychom mohli zahájit přípravu výstavy o evropské dimenzi historie moderního porodnictví. Výstava je zatím ve stadiu věcného záměru. Měla by se uskutečnit nejdříve za rok.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |