Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Letní vedra a sex

Léto je obdobím povšechné aktivace organismu. Ta je způsobena jednak dlouhým dnem, a tedy silnějším slunečním osvitem, jednak vyšší teplotou, která usnadňuje všechny metabolické procesy v lidském těle. Vliv dlouhého dne a vyšších teplot si lidé málo uvědomují, protože v jejich životních schématech bývá mnohem věší význam přikládán psychickým, sociálním a kulturním vlivům. V létě se více cestuje, zejména za rekreací a za zábavou. To samozřejmě znamená zvýšenou nabídku nových kontaktů s lidmi. Vznikají přechodné známosti, ale také romantické vztahy s delší perspektivou. To vše představuje pro lidskou sexualitu pozitivní, ale také zcela negativní souvislosti.

Letní vedra a sex, ilustrační foto |

Zejména muži jsou v létě více sexuálně stimulováni, protože ženská polovina lidstva letní vedra využívá k rafinovanému obnažování svých půvabů. Děje se tak nejen na plážích, ale také v běžném společenském styku. Extrémní teplo samozřejmě sexuálním radovánkám příliš nesvědčí. Upocená těla, promaštěná opalovacími prostředky, jsou jistě elegantní na pláži. Při erotickém mazlení jsou však tyto poněkud tulení vlastnosti spíše nepříjemné. Intimním hrám musí předcházet ochlazení a opláchnutí.

Z různých důvodů je léto také sezónou, kdy se zvyšuje výskyt nejrůznějších sexuálních deliktů. Léto nestimuluje jenom pozitivní sexuální motivy. Také sadisté, agresoři a pedofilové mají v tomto období své kritické dny. Je velice důležité, neposkytovat jim zbytečně příležitost. Své děti a mládež bychom měli dobře hlídat, protože přímý dohled je nejlepší prevencí pohlavního zneužívání. Zejména mladé dámy by neměly zapomínat, že se mohou za jistých okolností pro některé zločince stát jakousi lovnou kořistí. Měly by se proto vystříhat zbytečně riskantních aktivit. Od cestování autostopem, po osamocené bloumání opuštěnými místy. Ani největší výdobytky soudobého feminismu nemohou odstranit rizika sexuálních zločinů. V tomto ohledu zde zcela jistě ještě dlouho žádná rovnoprávnost nastolena nebude. Opatrnosti prostě nikdy nezbývá….

K jednoznačně pozitivním letním záležitostem patří intenzivnější praktikování rekreačního sexu. Poněkud životem unavené partnerské a manželské dvojice mohou na dovolené objevit nové vzájemné inspirace. Odpadá každodenní pracovní a dopravní stres, což nepochybně může zlepšit sexuální podnikavost i sexuální prožívání. Také stavy romantické zamilovanosti k novým partnerům mohou sex náležitě okořenit.

Léto je také obdobím zvýšené nabídky sexu prostitučního. Lidé jsou více na cestách a jsou proto také snadněji získáváni pro chvilkové sexuální rozptýlení, poskytované za peníze. Měli bychom však vědět, že prostituce je řemeslo sakramentské. Až příliš často je vykonáváno prostitutkami a prostituty, kteří jsou do této činnosti různými způsoby přinuceni. Uplatní se zde ledacos, od přímého fysického násilí a hrozeb, přes závislost na drogách, až po finanční vydírání. Lidé, kteří se rozhodnou prostituční sex vyhledávat, by měli vědět, že provozují cosi, co se může ukázat být až příliš nebezpečné a problematické.

Pozor je třeba si dávati v parném létě na klasická rizika partnerské sexuality. Jsou jimi zejména neplánované těhotenství a nějaká ta pohlavně přenosná choroba. Nezapomínejme prosím, že neštěstí nechodí po horách a dbejme i za teplých letních dní a nocí všech zásad bezpečnějšího sexu. Zejména bych rád připomněl, že kondom není při sexuálním styku zastaralou pomůckou, a že nikdy není nevhodným. Spíše naopak, kondomy se stávají pro moderní sexuálně aktivní lidi čímsi samozřejmým.


doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., psychiatr a sexuolog


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |