Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Návštěva závodu Daikin v Plzni

Europoslanec Jaroslav Zvěřina (ODS/EPP-ED) navštívil v úterý 18. července 2006 výrobní závod Daikin v Plzni na Borských polích, určený především k vyší míře uspokojení potřeb na trhu s klimatizací zejména v jižní a jihovýchodní Evropě. Jaroslava Zvěřinu zde přijal také Yoshiaki Bando, prezident Daikin Industries Czech Republic s.r.o. a Bohuslav Borovanský, personální a správní manažer.

Návštěva závodu Daikin v Plzni, 18. července 2006 |

Společnost DAIKIN  se zabývá zejména výrobou a distribucí klimatizačních zařízení po celém světě, a také v Plzni se budou vyrábět právě klimatizační jednotky. Výroba v Plzni bude zaměřena na menší klimatizační jednotky pro domácnosti, zatímco v Oostende v Belgii bude pokračovat výroba větších zařízení pro komerční a průmyslové využití. Česká republika, a zejména Plzeň, byla vybrána pro výstavbu nového závodu díky své atraktivní poloze blízko hranic s Německem, rychlému napojení na dálniční síť zásobující jižní Evropu a také díky velkému potenciálu kvalitní pracovní síly v regionu. Výrobní závod DAIKIN  v Plzni je finančně a technicky propojen se svými mateřskými společnostmi, kterými jsou japonský Daikin Industries Ltd. a belgická evropská centrála společnosti Daikin Europe NV. Díky tomuto propojení a spolupráci má také přístup k nejmodernějšímu výzkumu a vývoji v oblasti klimatizační techniky na celém světě a předpokládá se, že se tento závod bude ještě dále rozvíjet.

Návštěva závodu Daikin v Plzni, 18. července 2006 | Návštěva závodu Daikin v Plzni, 18. července 2006 |

Daikin Industries Ltd. je nadnárodní společnost, která patří ke světové špičce v produkci moderní klimatizační techniky. Řadí se rovněž mezi světové výrobce v oblasti chemického průmyslu a může se tedy chlubit jedinečnou kombinací mechanické, elektronické a chemické odbornosti, s důrazem na výzkum a vývoj. Na základě těchto zkušeností firma inovuje jednotlivé produkty a buduje flexibilní, vysoce účinný výrobní systém. Mimo jiné vyvinula i univerzální systém chlazení a topení. Přednosti výrobků Daikinu spočívají v jejich všeobecném využití, hospodárném řešení, nízké hladině akustického tlaku a užití ekologických chladiv.

Návštěva závodu Daikin v Plzni, 18. července 2006 | Návštěva závodu Daikin v Plzni, 18. července 2006 |

Daikin působí v Japonsku, Evropě, jihovýchodní Asii, Oceánii, Spojených státech, na Dálném východě a v mnoha dalších zemích po celém světě. V Evropě má již jednu továrnu v belgickém Oostende, vyrábějící produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Návštěva závodu Daikin v Plzni, 18. července 2006 | Návštěva závodu Daikin v Plzni, 18. července 2006 |

 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |