Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Spánek a sex

www.jihoceskenovinky.cz, 7.8.2006

Spánek je velmi významnou součástí lidského života, a proto není žádným překvapením, že také v lidské sexualitě hraje důležitou roli. Dobrý spánkový režim je podstatnou podmínkou uspokojivých sexuálních funkcí. Nespavost a pokles nálady jsou naopak známými a vydatnými rušivými faktory ve vztahu k sexuální výkonnosti mužů i žen.

Člověk jako sociální bytost je nucen z různých důvodů své sexuální pohnutky kontrolovat, omezovat a popírat. Sny pak mohou být určitým obrazem o vědomých i nevědomých sexuálních konfliktech, problémech a touhách. V tomto směru příborský rodák Sigmund Freud ve svém učení o významu snů jistě příliš nepřeháněl. Sny mohou ukazovat některé primární sexuální motivy zřetelněji, než vědomá sféra. Například při odchylné sexuální motivaci mohou být častější sny s deviantními motivy jedním z prvních signálů pravého stavu věcí, který může být na vědomé úrovni zcela vytěsněn.

Erotické motivy jsou ve snech poměrně časté, tak jak to odpovídá velké motivační síle erotiky. V naprosté většině případů mají zcela konvenční charakter a zpracovávají zážitky z běžné životní praxe, z filmů a četby, jakož i z vlastní sexuální fantasie subjektu. Alespoň někdy má sexuální sny naprostá většina mužů i žen. Rozdíly mezi pohlavími jsou zde statisticky nevýrazné.

Nepřekvapuje, že ve snu se mohou objevit jinak tabuizovaná sexuální témata. Patří mezi ně neobvyklé sexuální praktiky (orální či anální sex, skupinové sexuální aktivity) i sexuální intimnosti s osobami na vědomé úrovni tabuizovanými. V některých případech je erotický sen jediným zdrojem orgastického prožitku u jedinců, kteří nejsou schopni orgasmu v bdělém stavu. Neschopnost dosáhnout pocitového vyvrcholení je podstatně častější u žen než u mužů. Na snové prožitky takových žen pak někdy navazuje léčebné úsilí, zaměřené na dosažení pocitového vyvrcholení při masturbaci, nebo při pohlavním styku s partnerem.

Ve snu se mohou objevit i motivy sexuálně deviantní, ať již pedofilní (pohlavní styky s dětmi), nebo sadomasochistické (sex spojený s násilím). Takové sny mohou, avšak zcela jistě samy o sobě ještě nemusí být projevem sexuální deviace. Také ojedinělý výskyt třeba homosexuálních erotických motivů u muže či ženy nebývá projevem jejich homosexuální orientace. Teprve při opakovaných a svými motivy pestřejších snech je možné o menšinové orientaci subjektu uvažovat.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. psychiatr a sexuolog, poslanec EU, portrét | Samovolná ztopoření pohlavního údu a noční poluce ve spánku jsou u mužů velmi dobře známy. Za pozornost stojí, že "vlhký erotický sen" se může vyskytnout také u žen, byť zde je těmto jevům věnována podstatně menší pozornost než je tomu u mužů.

Spontánní erekce ve spánku mohou být prožívány nejen jako přirozené a emočně pozitivní, nebo neutrální, nýbrž mohou být zdrojem negativních pocitů. Noční erekce a výrony semene mohou být nepříjemným připomenutím sexuality pro muže, kteří z různých důvodů "skončili" s partnerskou i autoerotickou sexualitou. Tedy zejména pro muže v pokročilém věku a muže chronicky nemocné. Jindy je spontánně nastoupivší spánková erekce vysloveně fysicky nepříjemná až bolestivá, aniž by tento pocit nějak souvisel s emočním prožíváním. Někdy tyto bolestivé erekce vytrvale ruší spánek a pacient se jich nezbaví jinak, než že je "rozchodí". Tento příznak pozorujeme častěji u mužů po padesátce.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |