Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
9. - 12.10.2006

Tento týden byl v Evropském parlamentu ve znamení schůzí výborů a "malého pléna", které se konalo ve středu a ve čtvrtek. V Bruselu se také sešla celá řada regionálních zástupců a návštěvníků, protože zde probíhal "Týden otevřených dveří" a schůze Výboru regionů.

Z jednání Kulturního výboru stojí za zmínku zejména debata, kterou s členy vedl pan komisař Fígel, který je odpovědný za vzdělávání, kulturu a multilingualismus. Přišel poslancům přiblížit návrh Komise na zřízení "Evropského technologického institutu". Někteří Evropané se kde mohou pokoušejí odlišit od Spojených států. Nicméně renomé známého Massachusetského technologického institutu se tak fascinující, že Komise touží mít něco podobného v Evropské unii. Navržený institut bude prý špičkovým vědeckým a pedagogickým zařízením v kolektivní správě EU. Komise je připravena vyčlenit na jeho zřízení a provoz v nastávajícím rozpočtovém období více než dvě miliardy eur. Člověk je nakloněn podporovat vše, co se zdá pomáhat vědě a výzkumu. Nad tímto "Institutem" ovšem visí několik otazníků. Není tak úplně jasné jestli by se podobných výsledků nedalo dosáhnout důslednou podporou a hlavně evaluací stávajících výzkumných a pedagogických institucí. Evropské unii se nějak nedaří zvyšovat vědeckou výkonnost a zlepšovat práci univerzit. Není tedy žádná záruka, že právě v řízení "Technologického institutu" bude úspěšnější. Pan komisař nebyl schopen jasně odpovědět na otázku, jaký bude vztah této nové instituce k 7.rámcovému plánu pro vědu a výzkum. Také nebylo jasné, čím přesně se má Institut zabývat. Nebyla ani rozhodnuto o jeho sídle.

Uskutečnil se zde seminář o rakovině prostaty. V Evropském parlamentu pracuje skupina poslanců MAC ("Meps against cancer"), která podobné akce organizuje. Semináře se zúčastnili urologové a onkologové, ale také zástupci svazů pacientů a muži, kteří rakovinu prostaty přestáli. Hlavní referát přednesl prof. Louis Denis z Antverp. Rakovina prostaty si zasluhuje pozornost z mnoha ohledů. Její výskyt je v různých zemích různý. Skríningová vyšetření zvyšují počty zachycených nádorů, ale příliš se nemění počty mužů, kteří na toto onemocnění umírají. Až polovina nově diagnostikovaných rakovin prostaty vůbec nevyžaduje aktivní léčbu a tito muži jsou pouze sledováni. Problémem lékařů je, že bez pravidelného vyšetření nedovedou zhoubnost nádoru dobře zhodnotit. Je tedy třeba vést muže k pravidelné spolupráci s jejich urology.

Uskutečnila se také konference o dopravě v Evropské unii. Uspořádali ji zástupci automobilového průmyslu. Snažili se upozornit na hrozící deficit ve financování výstavby a údržby silničních komunikací. Přes všechny snahy, převést nějakou podstatnou část dopravy zboží a osob na železnici, kolejová doprava stagnuje a nebo snižuje svůj podíl na dopravních výkonech. Investiční náročnost železničních tahů je přitom enormní. Podíl železnice na přepravních výkonech v EU tvoří dnes 12% a nepředpokládá se jeho růst, naopak spíše pokles. Silnice a automobily nemají tedy být podceňovány. Hodně se samozřejmě v této souvislosti hovoří o biopalivech a ekologických způsobech pohonu motorových vozidel.

Hlavním bodem plenárního zasedání mělo být hlasování o 7.rámcovém programu pro vědu a výzkum, tento bod byl však stažen. A tak se pozornost upřela spíše na rezoluci Parlamentu k patentové politice EU. Komisař McCreevy předložil novou pozici Komise k dalšímu vývoji patentového práva. Plénum rozhodovalo o finální verzi rezoluce, která má směrovat další činnost Komise na tomto komplikovaném poli. Spolu se skupinou poslanců jsem k rezoluci předložil čtyři pozměňovací návrhy, ze kterých nakonec uspěly dva. Výsledná rezoluce nezlehčuje možné legislativní a kompetenční problémy, které přinese vztah Evropské unie k Evropské patentové úmluvě. Uvidíme, s čím na počátku příštího roku Komise přijde.

Zajímavým bodem nepochybně také bylo hlasování o zprávě, která se týkala ochrany zvířat. Zdá se, že Evropská unie směřuje k zákazu kastrace vepřů bez užití anestetik. Použitá anestetika nejsou specifikována. Chápu dobrou vůli europoslanců, zlepšit úděl vepříků. Nicméně když si představím veterináře, kterak nejprve trápí prasátko tím, že mu opichuje šourek novokainem, a pak teprve provede onen jednoduchý chirurgický výkon, zdá se mi, že jde spíše o zhoršení a prodloužení stresu a trápení toho zvířete. pozoruhodná bylo v tomto bodě zdůvodnění rozhodnutí, které toleruje býčí zápasy, ale zakazuje zápasy psů a kohoutů. Při býčích zápasech totiž prý spolu nezápasí býci, ale jsou trápeni přímo člověkem. Skutečným důvodem tolerance ovšem nepochybně je hrozba vystoupení Španělska z EU, kdyby se mu býčí zápasy zakázaly.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |