Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
23. - 26.10.2006

Plenární zasedání ve Štrasburku proběhlo vcelku klidně. Přestáli jsme jediné "bojové" hlasování, kterým síly náhle sjednocené levice prosadily těsnou většinou stanovisko k vnitropolitickému konfliktu ve Španělsku. Tam vládnoucí socialisté zahajují vyjednávání s teroristickou organizací baskických separatistů ETA. Není asi sporu o tom, že nějaké smíření je v Baskicku žádoucí. Na druhé straně nemělo by jej býti dosahováno za cenu trapných ústupků teroristickému násilí. Naše politická frakce EPP-ED vcelku jednotně podpořila negativní postoj španělské Lidové strany proti takovému vyjednávání. Jak zdůrazňují naši španělští přátelé, tyto smířlivé postoje k teroristům jsou nebezpečné obecně, protože legitimizují násilí a dodávají mu punc úspěšné politické strategie.

Druhým problematickým bodem, který byl nakonec prohlasován, byla zpráva řecké kolegyně Rodi Kratsa-Tsagaropoulou o situaci žen mezi imigranty do EU. Tato zpráva jistě s dobrým úmyslem poukazovala na nelehký úděl žen a dětí mezi ilegálními migranty a azylanty.. Zpráva byla zatížena několika "drobnými" chybami. Především zatím neexistuje jednotná imigrační a azylová politika v EU, takže je velice složité, vměšovat se z Evropského parlamentu do národních kompetencí členských států. Jisté rovněž je, že přebujelé sociální podpory pro imigranty a azylanty fungují bohužel v některých třetích zemích jako jakési "pozvání do EU", a to jistě není v našem zájmu. Není také jasné, proč právě situace žen je tak tristní, aby se projednávala. Muži na tom nejsou lépe, a někteří z nich také mají děti. Žádné jednoduché řešení tohoto postmoderního problému ostatně neznají nikde na světě.

Plénum oslovil maďarský president Lászlo Sólyom. Jeho projev byl přednesen u příležitosti padesátého výročí potlačení povstání maďarského lidu v Budapešti proti komunistické diktatuře. Prezident poukázal na to, že ve svém boji za svobodu zůstal tehdy maďarský lid zcela osamocen, a že západní demokracie jako obvykle jen přihlížely tomu, kterak sovětská vojska masakrují vzbouřence i civilní obyvatelstvo na ulicích Budapešti. Projev také poukázal na společně sdílené evropské hodnoty a na potřebu, bránit je pokud možno jednotně a účinně.

Parlament navštívila delegace členů japonského parlamentu. Tvořili ji čtyři členové dolní komory (Sněmovna reprezentantů) a tři z komory horní (Sněmovna poradců). Kromě zdvořilostních návštěv a recepcí jsme vedli poměrně obsáhlé politické rozhovory. Ve vnitropolitické situaci nenastal v Japonsku žádný problém při změně lídra. Jak známo úspěšný a oblíbený japonský premiér Koizumi podal v září 2006 demisi a vystřídal jej Shinzo Abe. V Japonsku pokračují ekonomické reformy, která začala Koizumiho vláda a pracuje se na finální verzi změn ústavy. V mezinárodní politice je Japonsko samozřejmě zejména znepokojeno jadernými a raketovými testy v Severní Koreji. Opakovaně zástupci vládních stran i opozice vyjadřovali pochybnosti o účinnosti vyhlašovaných sankcí proti severokorejskému režimu a o efektivitě jejich kontroly.. Japonsko klade velký důraz na ekonomickou prosperitu a na úroveň vědy a výzkumu. Podobně jako celá Evropská unie je také Japonsko velmi závislé na dovozu energií, zejména ropy. Japonsko se ostatně velice podílí na evropských výzkumných projektech a není důvod, aby v tom nepokračovalo.

Webové adresy nejdůležitějších japonských výzkumných agentur:
RIKEN: www.riken.jp
JAMSTEC: www.jamstec.go.jp
JAEA: www.jaea.go.jp
NIMS: www.nims.go.jp/jpn
JAXA: www.jaxa.jp/index_e.html
JST: www.jst.go.jp
JSPS: www.jsps.go.jp
NIED: www.bosai.go.jp

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |