Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Koalice má už jasno

Táborský deník, Jana Černochová, 7. listoadu 2006

Zemětřesení čeká Bytes a městskou policii

Kromě personálního obsazení táborské radnice koaliční smlouva mezi ODS a Táborem 2020 obsahuje i programové prohlášení. Je v něm vyjmenováno 11 oblastí, na něž chtějí účastníci koalice v následujících čtyřech letech klást zvláštní důraz. Tábor - Respektování názorů veřejnosti a zatažení občanů do řešení klíčových problémů města patří mezi hlavní teze prvního oddílu vztah k veřejnosti. Zároveň se v něm hovoří o spravedlivých výběrových řízeních s preferencí domácích podnikatelů.

V oblasti rozvoje je na prvním místě dokončení nábřeží Jordánu a Tismenického údolí do podoby městské odpočinkové zóny. Velký důraz bude kladen na výstavbu parkovacích domů a naopak se má výrazně omezit budování dalších supermarketů.

Doprava se zaměří na rozvoj sítě cyklostezek, má se vytvářet komplexní koncepce dopravy, v níž má mít významnou úlohu integrovaná městská hromadná doprava (MHD). Po mostě přes nádraží Českých drah pojedou jen auta do 3,5 tuny s výjimkou autobusů MHD a záchranného systému.

Město bude trvale hledat úspory v provozních nákladech radnice a na úseku Financí musí být kladen důraz na čerpání peněz z fondů Evropské unie a státních zdrojů. Životní prostředí si klade za cíl vybudování spodní výpusti Jordánu včetně zahájení odbahnění. Tato kapitola obsahuje nejvyšší počet naplánovaných úkolů, mimo jiné se zmiňuje o sanaci starých ekologických zátěží, obnově a rekonstrukci vodovodů a kanalizací, dokončení obnovy dětských hřišť a bude i snaha o vytvoření rozkvetlého města.

Znovuobnovení vysokého školství je provořadým úkolem v oblasti Školství Sociální oblast, která před čtyřmi lety v koaliční dohodě úplně chyběla, má tentokrát jen dva všeobecné body: realizovat komunitní plán sociálních služeb a podporovat zachování a zkvalitnění péče v táborské nemocnici.

Bezpečnost má být zajištěna dalšími kamerami na parkovištích a v parkovacích domech, chystají se organizační a koncepční změny městské policie, strážníci se budou objevovat ve svěřených částech Tábora pěšky nebo na kole a ponesou si za svůj úsek konkrétní zodpovědnost. Novinkou bude zřízení Bezpečnostní komise města pro kontrolu činnosti městské policie.

Plánuje se změna ve vedení Bytesu a při privatizaci bytového fondu se má vycházet z tržních cen. Dále se v kapitole majetek píše o podpoře soukromé a družstevní bytové výstavby a podílu města jen na spolufinancování bezbariérových, sociálních a startovacích bytů.

Peníze na podporu sportu mají být spravedlivě rozdělovány podle stanovených kritérií. V oblasti kultury a cestovního ruchu se uvažuje o možnosti transformace odboru na městskou společnost a také o podpoře vzniku tábořiště v dosahu centra Tábora včetně výstavby mládežnického hostelu.

Dodatkové ustanovení jako jiné má tři body. Při neplatnosti prodeje pozemku Lidl ho má město přenechat provozovateli za tržní cenu či pronajmout. Důsledně se budou kontrolovat investiční akce. Mandáty jednatelů městských společností a G-centra jsou omezeny na sedm let.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |