Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Poděkování majitelce Táborska

Děkuji touto cestou majitelce týdeníku Táborsko Libuši Kolářové za perfektní a bezplatnou propagaci našich vlastních webových stránek. S potěšením musím konstatovat, že, i když to zřejmě nebylo jejím cílem, přístupy na www.zverina.cz se na základě středečního vydání jejího bulvárního plátku rapidně zvýšily.

Paní majitelka Táborska, zajíkajíc se patrně vzteky nad uzavřenou komunální koaliční dohodou v Táboře, trapně napadla rychlé zveřejnění výsledků těchto jednání. Transparentnost a otevřenost jí zjevně příliš neoslovují. Asi tedy paní Kolářovou zklamu, ale text podepsané Koaliční dohody byl již v pátek 3. listopadu t.r. ráno zveřejněn na oficiálním webu města Tábora www.tabor.cz a to na základě dohody všech 16-ti členů koalice ODS – Tábor2020. Stejně tak byl, samozřejmě, tento dokument rozeslán na vědomí médiím. Zveřejněny tedy nebyly výsledky hlasování, ale pouze výsledky uzavřené koaliční dohody. A občané mají právo na rychlé informace i tehdy, pokud tyto zrovna nekorespondují se zájmy paní Kolářové.

Simona Žirovnická
členka Rady města Tábora (ODS)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |