Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Co se stane, až vyhraje ODS?

27.12.2004

Nejsem myslím nijak přehnaně úzkoprsý, když se jedná o politické komentáře. Příspěvek pana L. Konečného (Britské Listy 27.12.2004) se shora uvedeným titulkem, mne však poněkud dopálil. Jako dlouholetý člen ODS jsem vcelku zvyklý na to, že moje politická strana bývá činěna zodpovědnou za vše, co se kdy negativního v této zemi uděje. Pan Konečný zřejmě soudí, že za stávající neutěšenou situaci ve státě netřeba činit odpovědnou vládní koalici, ale bůhví proč, opozici. Jeho politická agitka s vyzněním "ti socani jsou komický, ale neškodí vám tolik, jako to umí Modrý ptáci" by byla sama o sobě k pousmání, kdyby z ní přímo neodkapávala jedna jediná politická emoce, jaké je pisatel schopen, totiž nenávist. Proti čiré nenávisti se pravda těžko argumentuje, nicméně alespoň o něco málo protiargumentů se pokusím.

"ODS udělá tmu", píše autor, korupce pokvete. Nevím, jak zná programová východiska Občanských demokratů, a také nevím, jaké má zkušenosti s korupcí. Nicméně za "panování" stávající vládní koalice (proč autor neustále zapomíná na lidovce a unionisty? Je to úmysl, nebo náhoda?) Česko poskočilo na pomyslném žebříčku výskytu korupce velice výrazně, což s ODS nemůže mít nic společného. Zeštíhlet a zprůhlednit státní správu, zlepšit vymáhání práva, to jsou politické zásady pravicových stran, a lze je proto právem očekávat od ODS.

Deregulace nájemného je nezbytná a měla proběhnout už dávno. Samozřejmě s účinnými kompenzacemi pro sociální případy. Nad deregulací nájemného nikdo nejásáme, nicméně pokračování socialistického panství nájemníků s dědičnými nároky na cizí majetek se rovněž nelze do nekonečna smířit.

Autor naříká nad úroky a stavem hypoték. Nicméně doba, kdy vševědoucí a všemocná vláda stanovovala podle svého uvážení úroky a sazby hypoték, je naštěstí už dávno za námi. Někomu se však zřejmě po plánovaném hospodářství hodně stýská.

Vysoká kriminalita a neefektivní práce policie a celé justice, to jsou sociální neduhy, které dnes u nás vidí úplně každý. Samozřejmě také ODS. Že by se program této strany nezabýval opatřeními ke zlepšení vymahatelnosti práva a pořádku, to snad nemůže tvrdit ani její zaslepený nepřítel.

ODS prý "postrádá odpovědnost". Tedy hlavně že ji nepostrádá stávající rudočerná koalice. Podívá-li se pan Konečný jen letmo na vývoj veřejných dluhů za panství stávající exekutivy, podívá-li se na zhoršující se podmínky pro malé a střední podnikatele. Z čeho autor vyvozuje svou představu o tom, že ODS bojuje proti trestní odpovědnosti, to ví zřejmě jen on sám. Tyto jeho vývody hraničí se stihomamem.

Nikdo nemůže po panu Konečném chtít, aby volil ODS. V příštím roce k tomu ostatně nebude mít nejspíš ani příležitost. Člověk s jeho názory by myslím slušel zejména straně třešničkové. V charakteristice autora jsem se však dočetl, že jde o informatika s ukončeným studiem teologické fakulty. Možná by měl více vánočně rozjímat o klidu duše a lásce k bližním. Svým článkem kydá hnůj na politickou stranu, kterou je připravena volit více než třetina občanů této země. Možná si připadá jako hrdina, který jde hlavou proti zdi. Nějaké ty nazlobené spoluobčany by na svou rétoriku jistě chytil. Mohl by však přidat alespoň záblesk nějakého pozitivního programu či východiska.

Článek je myslím názorným příkladem negativismu jako politického programu. Ono je v životě velmi snadné vědět, proti čemu jsme. Mnohem nesnadnější však bývá něco sám vymyslet, něco vybudovat a něco prosadit. Podle informace, otištěné v BL má autor již "Kristovy roky" dávno za sebou. Měl by se tedy pomalu rozhlížet, aby nalezl za koho (nikoliv do koho) chce ve svých politických postojích kopat.

Jaroslav Zvěřina, poslanec EP (ODS)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |