Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
4.12. - 8.12.2006

Typický předvánoční týden byl věnován jednání odborných pracovních skupin a politických frakcí.

Pracovní skupiny vcelku jednomyslně a bez vážných výhrad pozitivně zhodnotily vystoupení bulharské kandidátky a rumunského kandidáta na místo komisaře v Barrosově Evropské komisi. Nic tedy nebrání tomu, aby jejich mandáty byly plenárním zasedáním posvěceny. Stane se tak zřejmě na mimořádném plénu 18.prosince v Bruselu.

Poněkud vzrušenou debatu vyvolalo myslím jen jediné téma, a to zřízení speciálního evropského Ústavu pro rovnost pohlaví. Tento zvláštní evropský institut bude zřízen v litevském hlavním městě Vilniusu a dostává na rozpočtové období do roku 2013 "pouhých" 52 milionů EUR. V jeho správní radě bude pracovat "jenom" devatenáct lidí, a v radě dozorčí po jednom zástupci z každého členského státu. Přestože jde o útvar, který bude bdít nad rovností pohlaví, nemá ve svém statutu podmínku, že zastoupení obou pohlaví v něm bude "rovné". Spíše se lze nadít dobře placených míst pro feministky všech možných čeledí. Konečně tedy Evropská unie vykoná cosi zřetelně "pokrokového" pro slabé ženské pohlaví. Není myslím pochyb o tom, že poslanci za ODS podobnou instituci nepodpoří. Kdyby se ty desítky milionů věnovaly třeba na stipendia pro nadané vědecké pracovnice, vykonaly by myšlence rovnosti pohlaví mnohem lepší službu než takováto jednoúčelová agitační jednotka.

Pokračují debaty o revizi direktivy o "Televizi bez hranic". Půvabný je zákaz reklamy v náboženských pořadech. Proč by v takovém pořadu nemohly být reklamy třeba na mešní víno, nebo na klekátka? Ani v televizních pořadech zřejmě nebude platit "princip země původu" tak docela. Příliš liberální a "uvolněné" pořady se budou muset v zemích puritánštějších podrobit přísnějším národním regulí.

Parlament žije připravovanými změnami ve vedení. Předpokládá se vcelku bezproblémová volba předsedy frakce EPP-ED H.G.Pötteringa za předsedu Evropského parlamentu. Taková rotace na vedoucích postech je v polovině volebního období zavedeným zvykem.

Do změny svého jednacího řádu se pustila celá frakce EPP-ED. Volba nástupce uvedeného kandidáta v čele frakce bude zřejmě komplikovaná. Očekává se několik kandidátů z různých národních skupin. A ukázalo se, že s takovou možností stávající stanovy nepočítají. Byl do nich tedy zakomponován proces postupné selekce při volbě z více navržených kandidátů. Zvyšuje se také možný počet místopředsedů frakce, a to na celou desítku.

Celý Brusel je vánočně vyzdoben. Na Velkém náměstí stojí vánoční strom a tradiční jesličky s živými ovečkami. Vánoční stromek máme i ve vstupní hale Parlamentu. Tato sváteční nálada nic nemění na tom, že Evropský parlament se rozejde až po výborovém týdnu, když poslední výbory jednají ještě ve čtvrtek 21.prosince.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |