Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
18.12. - 22.12.2006

V pondělí proběhlo v Bruselu mimořádné plenární zasedání. Na něm se především hodnotilo uplynulé půlroční finské předsednictví. Vedly se pochvalné a hodnotící řeči. Finské předsednictví přineslo některé události, které stojí za zmínku. Evropská unie se pustila do stabilizačních aktivit v Libanonu a zatím se zdá, že se předsednictví opravdu podařilo poslat do této problémové oblasti dostatečně efektivní ozbrojené síly. Finům se podařilo získat pro sebe významnou evropskou instituci. Za jejich předsednictví bylo dosaženo definitivní dohody o registraci nebezpečných chemikálií a Finsko bude sídlem příslušné registrující instituce s rozpočtem v miliardách eur. Uzavřena byla i revize Směrnice o "Televizi bez hranic", což zde někteří považují za obrovský sukces.

Jednání výborů bylo poznamenáno předvánočním útlumem. Na kulturním výboru se diskutovalo o možnostech, jak na unijní úrovni regulovat profesionální kopanou. Profesionální fotbal je jistě složitá a problematická oblast. A tak si evropští byrokrati všimli, že zde chybí řádné eurounijní regulace. Celou lavinu zájmu o fotbal spustila "aféra Charleroi". Jistý belgický klub žádá od reprezentačních týmů řádné pojistné a finanční kompenzaci za uvolnění hráčů do reprezentačních mužstev. Europoslanci v roli jakýchsi "ředitelů zeměkoule" přišli s nápadem, aby tyto peníze byly kryty z nějaké celoevropské instituce. Trochu se zde zapomíná na to, že kopaná je velmi globalizovaná. A tak popsané spory mohou probíhat hodně mezinárodně a v oblastech, které Evropskou unii přesahují. Definitivní rozhodnutí bude spíše na organizacích jako je FIFA a UEFA, než na EU.

Paní komisařka Redingová se dostavila na výbor, aby pochválila revizi zmíněné směrnice o televizním vysílání. Ohlásila současně zesílení pracovní aktivity kolem regulace radiokomunikací. Zejména se paní komisařka zhlédla v roli bojovnice za zlevnění "roamingu" v mobilních telefonních sítích. Za problematický nepovažuji ani tak tento ušlechtilý úmysl, jako spíše dikci, kterou ten projekt doprovází. Komise prohlásila, že náklady klientů za roaming jsou "nepřiměřeně vysoké", a že zisky příslušných firem jsou enormní. Konkurence zde prý nefunguje, a to přesto, že v naprosté většině členských států najdeme více než dva poskytovatele mobilních telefonních služeb. Není pochyb o tom, že toto nové roamingové regulační snažení nikam nevede. Mobilní operátoři si konkurují nejrůznějšími prostředky. Pokud se nedejbože Komisi podaří, zavést zde cenové regulace, pak se dosáhne jen neproduktivní cenové nivelizace. Přestože roamingový byznys tvoří jen malou část zisků operátorů, mohla by taková opatření způsobit jediné - omezit investice do modernizace technologií.

Ve výboru legislativním se finálního hlasování dočkala zpráva o "nesmluvních závazcích" (Řím II.) Jedná se zejména o možnostech nějak definovat správnou praxi při vyřizování takových věcí, jako jsou škody při dopravních nehodách, narušení soukromí a osobních práv občanů EU. Komise má vypracovat zprávu, která vyhodnotí mimosmluvní závazky v unijním prostoru a navrhne příslušné regulační opatření. Hodně času strávil výbor diskutováním o některých imunitních kauzách. Kupříkladu belgická policie požádala, aby byl zbaven imunity europoslanec, aniž by uvedla, z čeho je ten dobrý muž vlastně obviněn.

Tak trochu se zdá, že se zavírá voda nad celoevropskou úpravou trhu s náhradními díly automobilů. Některé členské země mají zcela liberalizovaný trh s těmito díly, podobně jako tomu je ve Spojených státech. Jiné členské země povolují používání jen náhradních dílů, které jsou výrobcem přímo vyrobeny, nebo specificky autorizovány. Smířit tyto dva tábory se zatím nepodařilo. A tak se zatím i nadále budou v některých zemích při opravách automobilů používat náhradní součástky, jejich použití by v zemi sousední znamenalo přestupek. Ať žije jednotný evropský trh! Tato regulace nebude přijata nikoliv proto, že by se v Evropské parlamentu nenalezla většinová podpora nějakého řešení. Nejspíše směrem k liberalizaci trhu. Nicméně v takovém případě se vždy nalezne v Radě potřebná "blokační minorita", která bude žádat pravý opak....

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |