Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

P. Weiss, J. Zvěřina: Sexuální chování v ČR Situace a trendy

Plzeňský deník, 23.1.2007

Autoři předkládají základní informace o současné podobě sexuálního chování a dalších jevů s ním spojených v České republice s důrazem na vývoj v devadesátých letech. Stručně charakterizují lidské sexuální chování a jeho vývoj i metody zkoumání. Hlavní část práce tvoří informace o závažných aspektech lidské sexuality, jejich podobách a vývojových trendech v české populaci, a srovnání se zahraničními údaji. Pozornost je věnována těmto otázkám: koitální debut, masturbační aktivita, partnerské sexuální aktivity, sexuální vzrušivost českých žen, počty sexuálních partnerů, antikoncepční chování, mimomanželské sexuální styky, zkušenosti s komerčním sexem, homosexuální orientace a aktivity, sexuální postoje, pohlavní zneužití v dětství, zkušenosti se sexuálně agresivním chováním, zdroje informací o sexualitě. Práci doplňuje obsáhlá bibliogra . e, která představuje cenné východisko pro další studium lidské sexuality.
(Portál)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |