Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Rtuťovým teploměrům již odzvonilo

Českobudějovický deník, 16.1.2007, Hynek Klimek

Kolik ze současníků ještě zná význam slov souvrať a vráto? Přitom se jedná o ryze česká slova, běžně používaná ještě za časů první republiky. Význam mají stejný, označují okraje pole, kde se obracel oráč s pluhem. Vráto se užívalo převážně na jihu Čech, jinde to bylo souvrať.

Oba názvy však už drahný čas patří historii, stejně tak jako mnohé náčiní, používané v hospodářstvích v době, kdy pole ještě orávali pluhy oráči s koňmi či voly v zápřahu. Nyní se muzejními předměty stávají ještě stále docela běžné rtuťové teploměry. Již se neprodávají a pozvolna se přestávají používat.

Jak přiblížil poslanec Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., nedávno se o rtuťových teploměrech a dalších rtuťových měřicích zařízeních jednalo na pravidelném plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku.

A rozhodovalo se o stanovisku k jejich zákazu. Rtuť je totiž toxickým kovem a měla by se v našem životním prostředí vyskytovat co nejméně. Technologický vývoj přitom umožňuje nahradit ji ve většině měřidel, a to se týká zejména teploměrů. Zcela jistě odzvonilo rtuťovým lékařským teploměrům, které se používaly dlouhá desetiletí a také moje generace je používala od dětských let jako prakticky jediné zařízení svého druhu. Rtuť tak nyní zůstane pouze v některých statických barometrech a měřidlech, která jsou starší než padesát roků a mají tedy již svoji historickou hodnotu, uvedl docent Zvěřina.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |