Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Prohibice není řešení

1 na jihu – týdeník všech Jihočechů, číslo 5, 30.1.2007, Hynek Klimek

Skalní abstinenti o alkoholu tvrdí, že je metlou lidstva. Mnozí odborníci ovšem zastávají názor, že jeho konzumace v rozumné míře nejenže neškodí, ale naopak prospívá zdraví. Je ovšem drogou, a to na rozdíl od jiných ve většině zemí tolerovanou. O postoji k němu a případném zavedení opatření k regulaci jeho spotřeby se nyní hodně hovoří i v Evropské unii.

1 na jihu – týdeník všech Jihočechů, číslo 5, obálka |

Na to, jak se k němu staví Evropský parlament, jsme se zeptali jeho poslance, docenta MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc., který měl nedávno na toto téma přednášku na semináři Potravinářské komory České republiky v Praze.

"Poslední vlna diskusí o konzumaci alkoholu v Evropské unii byla vyvolána úvahami Evropské komise o zavedení restriktivních opatření ve vztahu k alkoholickým nápojům. Tato opatření se měla týkat daní, reklamy, balení nápojů a regulace prodeje. A to zvýšení a sjednocení spotřebních daní, zákazu reklamy na alkohol, opatření lahví a dalších balení alkoholu upozorněním na rizika jeho konzumace a omezení prodeje na specificky akreditované prodejce," uvedl s tím, že na počátku byla tzv. Andersenova zpráva. Pro Evropskou komisi ji v červnu loňského roku vypracoval britský ústav pro studium alkoholu.

S ALKOHOLEM OPATRNĚ

"Evropská komise má setrvalou tendenci sjednocovat v Evropské unii všechno možné. Taková harmonizace je ovšem v některých oblastech obtížná. U alkoholu se ale jeví dosažitelná snadněji. Všichni přece máme zájem na omezení negativních jevů, které přináší jeho nadměrná konzumace. V žádném případě ale nemohu podporovat tendence udělat z legálně dostupné drogy – alkoholu – drogu ilegální, byť jen částečně. Omezení prodeje alkoholu dětem a dospívajícím platí dnes ve všech členských zemích EU. Stejně tak platí limity, i když v jednotlivých zemích různé, omezující konzumaci alkoholu u řidičů. Uvedená zpráva ale obsahuje myšlenky, které podporovat nemohu a nemyslím si, že naleznou většinovou podporu mezi poslanci Evropského parlamentu," vysvětlil svůj postoj.

ROZUMNÁ OSVĚTA O ALKOHOLU JE MNOHEM LEPŠÍ NEŽ ALIBISTICKÉ STRAŠENÍ A ZÁKAZY – PROHIBICE NENÍ ŠŤASTNÉ ŘEŠENÍ

Zvěřina přiblížil, že nesouhlasí s některými ze zvažovaných opatření, ke kterým patří zejména myšlenka vyhradit prodej alkoholických nápojů do státem licencovaných prodejen podobně, jako je tomu dnes kupříkladu ve Švédsku. Stejně tak "ozdobit" láhve s alkoholickými nápoji nálepkami a varováním před zdravotnickými riziky konzumace po vzoru protikuřáckých kampaní, a to ve všech členských zemích jednotně. Vždyť jaký efekt takové nápisy na krabičkách cigaret přinesly ? Dobrý recept podle svých slov nespatřuje ani ve výrazném zvyšování spotřebních daní na alkoholické nápoje.

Případy opilosti (třikrát a více do měsíce) u mládeže ve věku 15 - 16 let, graf WHO - Světová zdravotnická organice 2004 |

Diskutovaná zpráva ovšem obsahuje i takové pasáže, se kterými se ztotožňuje.

KLÍČOVÁ JE OSVĚTA

"Plně se stavím za ty pasáže zprávy Evropské komise, které hovoří o nutnosti zlepšovat informovanost obyvatel o škodlivých důsledcích pití alkoholu, zlepšení racionálního monitorování jeho konzumace, podporování poradenských a léčebných institucí zabývajících se osobami na alkoholu závislými. Nemyslím si ale, že bychom se měli vydat cestou nové prohibiční kampaně. Myslím, že každý dobře ví, jak dopadla prohibice ve třicátých letech minulého století ve Spojených státech, a kolik "dobra" přinesl Rusku jistě dobře míněný pokus Gorbačova o omezení pití alkoholu. Prevence škodlivých zlozvyků musí být založena na osvětě a na propagaci změny životního stylu a žebříčku hodnot. Tento zápas o změnu myšlení je samozřejmě mnohem pracnější než alibistické strašení a zákazy. Zároveň však jedině účinný. A já prostě nejsem stoupencem prohibičních řešení ani strašení lidí," uvedl docent Zvěřina.

KONZUMACE ALKOHOLU V EVROPĚ KLESÁ

Na dotaz, jaká je v současné době v EU situace s výrobou a spotřebou alkoholu, konstatoval, že výroba a obchod s alkoholickými nápoji jsou relativně významným sektorem evropské ekonomiky. Obrat činí ročně zhruba 125 miliard eur. To je asi 1,3 % hrubého domácího produktu v EU.

Případy u dospělé populace za rok, graf WHO - Světová zdravotnická organice 2003 |

Evropská unie však nemá ve vztahu ke konzumaci alkoholu podle něj žádný důvod k panickým reakcím. Od sedmdesátých let minulého století totiž, jak ukazují statistiky, množství alkoholu, konzumovaného na hlavu v Evropě klesá. Z průměru 15 litrů na konci sedmdesátých let až na dnešních 11 litrů. A další pokles lze podle Zvěřiny očekávat. Přitom více než 40 % alkoholu požijí Evropané ve formě piva, více než 33 % vína a 22 % jde na účet destilátů. Poměr mezi nimi se v jednotlivých členských zemích EU významně liší.

Podle zjištění Světové zdravotnické organizace je ale třeba k oficiálním číslům připočítávat ještě neevidovaný, zejména na černo dovezený a vyrobený alkohol. Jeho podíl přitom nelze přesně zjistit. V některých zemích však odhad tohoto podílu dosahuje více než poloviny oficiální konzumace.

V RŮZNÝCH ZEMÍCH RŮZNÉ CHUTĚ

Je obecně známým faktem, že vztah k pití alkoholu je v různých zemích Evropské unie různý a EU není ve vztahu k pití alkoholu vůbec homogenním celkem. Týká se to nejen povahy konzumovaných nápojů, ale také způsobu pití a problémů, které jsou s tím spojené. Členské země se od sebe liší i co do výskytu opilosti. U dospělé populace je vysoká frekvence ve Finsku, Velké Británii, Irsku a Belgii. Patří k nim i Česká republika.

Preferované druhy alkoholických nápojů v evropských zemích, graf WHO - Světová zdravotnická organice 2002 |

"U dospívajících ve věku 15 a 16 let je tento rizikový způsob konzumace alkoholu vysoký mimo jiné také ve skandinávských zemích, které jsou přitom známé svým restriktivním přístupem ke konzumaci alkoholických nápojů. Nadměrná a nezodpovědná konzumace alkoholu přitom vedle zdravotních přináší i další rizika. Kromě škod subjektivních a morálních rovněž značné škody hmotné. Nejvíce zřetelné z nich jsou škody spojené s kriminalitou a dopravními nehodami," konstatoval Zvěřina.

A jak se dívá na fakt, že ani odborníci nejsou v názorech na alkohol zcela jednotní a mnozí tvrdí, že jeho mírná konzumace zdraví dokonce prospívá ?

ODPOVĚDNOST JE NUTNOSTÍ

"Jisté je, že ani abstinenti nejsou nesmrtelní. Odpovědná konzumace alkoholických nápojů se v některých zdravotnických statistikách ukazuje být zdraví prospěšnější než abstinence, ale samozřejmě také než nadměrné pití alkoholu," odpověděl.

Podle zvěřiny se jako nejúspěšnější strategie ve vztahu k alkoholickým nápojům ukazuje být propagace odpovědného přístupu k jejich konzumaci a dobře fungující zdravotní výchova ke zdravému životnímu stylu.

"Členské země EU se nemohou zbavit odpovědnosti za důkladné sledování a evidenci množství zkonzumovaného alkoholu a negativních jevů, které jsou s tím spojené, avšak smyslem politických opatření by neměla být prohibice, nýbrž snaha o zmírnění negativních vlivů nadměrné konzumace.

Propagovat bychom neměli abstinenci, ale odpovědnou konzumaci alkoholu," uzavřel Jaroslav Zvěřina.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |