Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

XIX. Bohnické sexuologické dny 22.2. a 23.2.2007

Již po devatenácté se letos konala tradiční sexuologická konference v Psychiatrické léčebně Praha 8, Bohnice. Konference se zúčastnila téměř stovka lékařů, psychologů, sociologů a jiných odborníků, kteří se věnují některé sexuologické problematice.

Zleva: S. Brichcín, J. Zvěřina, P. Kolan, XIX. Bohnické sexuologické dny 22.2. a 23.2.2007 | J. Zvěřina a prof. P. Weiss, XIX. Bohnické sexuologické dny 22.2. a 23.2.2007 |

Letos je to již dvacet roků od založení specializovaného oddělení pro léčbu sexuálních delikventů v Psychiatrické léčebně Bohnice. Proto v úvodu konference zazněly příspěvky pamětníků, kteří vzpomínali na pionýrské začátky zdejšího sexuologického oddělení. Po zakládajícím přednostovi, stále aktivním S. Brichcínovi dnes vede toto oddělení představitel mladé generace klinických sexuologů, primář J. Švarc.

Čestné členství Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně bylo uděleno žijícímu klasikovi české sexuologické vědy, Aleši Kolářskému, který se v tomto roce dožívá 75 roků.

Předávání ceny Josefa Hynieho. Zleva: D. Bielik - zástupce fy Pfizer - sponzora ceny, A. Žourková z Psychiatrické kliniky v Brně přebírá cenu, J. Zvěřina - předseda Sexuologické společnosti ČLS, XIX. Bohnické sexuologické dny 2007 | Předávání ceny Josefa Hynieho. Zleva: D. Bielik - zástupce fy Pfizer - sponzora ceny, A. Žourková z Psychiatrické kliniky v Brně přebírá cenu, J. Zvěřina - předseda Sexuologické společnosti ČLS, XIX. Bohnické sexuologické dny 2007 |

Druhý den konference byla také již podruhé vyhlášena Cena Josefa Hynieho, udělená výborem Sexuologické společnosti nejlepší publikované práci v oboru v průběhu roku 2006. Cenu výbor společnosti udělil v tomto roce brněnským autorkám A. Žourkové aj. Novotné za práci o sexuálních problémech u pacientů, léčebných moderními psychofarmaky. Práce byla publikována v zahraničním odborném časopise.

Na závěr konference proběhla panelová diskuse na téma velmi aktuální: "Nespolupracující pacient v sexuologické ochranné léčbě". Diskusi moderoval prof. P. Weiss. Účastníci se shodli na tom, že v současné době je náš systém péče o deviantní pachatele sexuálních deliktů málo funkční. Pokud pacient léčbu odmítá, je velmi obtížné před jeho recidivou chránit společnost. Soudy soudí pomalu a vymáhání jejich rozsudků není příliš funkční. Lékaři si stěžují na nedostatečnou aktivitu justičních a policejních orgánů, které mají zabezpečovat dohled nad delikventy, kteří byli propuštěni na svobodu s nařízenou léčbou. Velkým ekonomickým problémem také je skutečnost, že soudem nařízenou ochrannou léčbu psychiatrickou i sexuologickou mají lékaři účtovat pojišťovnám. Zdravotní pojištění přitom zcela jistě není schopno krýt všechny nezbytné náklady na tuto specifickou terapeutickou situaci.

Jaroslav Zvěřina s předsedkyní Slovenské sexuologické společnosti Danicí Caisovou, XIX. Bohnické sexuologické dny 22.2. a 23.2.2007 | Panelová diskuse o léčení sexuálních delikventů. Zleva:  S. Brichcín, J. Zvěřina, M. Vilč, D. Caisová, P. Weiss, M. Hollý, J. Švarc, XIX. Bohnické sexuologické dny 22.2. a 23.2.2007 |

Ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice, Ivan David, zorganizoval na toto téma tiskovou konferenci. Snažili jsme se na ní seznámit zájemce z řad novinářů s problematikou ochranných léčeb a s komplikacemi, které existují u nespolupracujících pacientů. Čekáme na zavedení institutu ochranné detence u nebezpečných a nespolupracujících delikventů. Stávající zákon nařizuje výkon ochranné léčby nikoliv delikventovi, ale zdravotnickému zařízení. To staví sexuologická oddělení do role instituce, která jakoby odpovídala také za to, že se pacient nařízené léčbě podrobí. Je to zřejmě legislativní unikát i ve světovém měřítku, protože nucená léčby se obvykle nařizuje odsouzenému pachateli, který by také měl nést odpovědnost za to, že se léčbě včas a řádně podrobí. Protože ochranné léčení, nařízené soudem, je nepochybně zakázkou státu, mělo by být také státem financované, a to mimo režim všeobecného zdravotního pojištění.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Předseda Sexuologické společnosti ČLS


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |