Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6.2007

Na pravidelnou návštěvu Japonska vyjela v květnu 2007 čtrnáctičlená delegace poslanců Evropského parlamentu. Delegaci vedl předseda meziparlamentní skupiny pro Japonsko G. Jarzembowski (CDU, SRN).

Delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Tokyo - před budovou japonského Parlamentu, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |

V úvodním brífinku nás šéf Delegace Evropské unie v Japonsku, Hugh Richardson seznámil s novinkami v japonské politice. S jistým napětí jsou zde očekávány volby do horní komory parlamentu (Sněmovna poradců). Vláda premiéra Abe není právě nyní ve veliké veřejné oblibě. Čelí nejasným obviněním z korupce a zápasí o zlepšení svého image. Na počátku naší návštěvy byla oznámena sebevražda ministra zemědělství Toshikatsu Matsuoka. Tato tragedie samozřejmě pozici vládní politické garnitury nijak nevylepšila. Z politických témat, která Japonskem toho času hýbou je to zejména finišující změna ústavy. Japonsko jak známo nezměnilo svou ústavu od konce druhé světové války. Problémy jim dělá zejména pacifismus, ke kterému se po válečné tragédii přihlásili. Vzniklo zde již Ministerstvo obrany, Japonsko začne budovat obranné vojenské síly, a tak je třeba příslušné články ústavy upravit. Premiér Abe přišel nyní s ekologickou iniciativou a snaží se prosazovat pronikavé snížení emisí CO2, což snad zlepšuje jeho pozici na veřejnosti. Průměrný Japonec však má zejména starosti, týkající se penzijního systému. Ten zde podobně jako v zemích EU hrozí kolapsem a miliony lidí zajímá, jak vláda penzijní systém stabilizuje. Kromě demografických faktorů je zde veliký problém s nepořádky ve státní byrokracii. Opakovaně se někteří lidé ocitají mimo evidenci sociálních institucí, což komplikuje výpočet a vyplácení penzí. Privatizace japonské státní pošty, kterou odstartoval bývalý premiér Koizumi, pokračuje jen pomalu. Ekonomická situace Japonska je slušná. HDP loni vzrostl o 2.5% a nezaměstnanost zde vykazují jen asi 4%. V zahraniční politice se japonská vláda průběžně snaží stabilizovat své vztahy se sousedy na asijském kontinentě, zejména tedy s Čínou a Jižní Koreou. Premiér Abe obě tyto země již navštívil. Japonsko se snaží udržet dobré vztahy s USA, ale také se od americké politiky poněkud distancovat. Země zvyšuje svou přítomnost na africkém kontinentu, kde v poslední době vznikla celá řada nových japonských zastoupení. Rusko je zde stále vnímáno negativně, vztahy s ním se nezlepšily ani po návštěvě prezidenta Putina. Ten dal ostatně jasně najevo, že se v Rusku neuvažuje o žádné změně ve vztahu k ruským poválečným záborům Sachalinu a dalších japonských „severních teritorií“. Pro Evropskou unii dosti podstatný problém je spojen s japonským postojem k trestu smrti. Premiér Abe jasně prohlásil, že zrušení trestu smrti zde není na pořadu dne. Obyvatelstvo si to velkou většinou nepřeje a vláda nemá žádný rozumný důvod tomuto názoru nevyhovět.

Walid Phares - pracovní snídaně, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Walid Phares - pracovní snídaně, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
zleva - předseda E-J Hospodářské komory a šéf představenstva společnosti Toyota, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
předsedkyně Sněmovny poradců japonského Parlamentu, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |

Návštěva na Ministerstvu obrany v Tokyu. Ministr obrany Fumio Kuyma je rád, že se jeho úřad může konečně jmenovat tak, jak odpovídá jeho funkci. Změna ústavy to jen potvrdí. Regionální bezpečnostní rizika jsou spojována zejména se Severní Koreou. Ta ovšem nemá skutečnou vojenskou sílu. Má nicméně kapacity k podpoře různých teroristických akcí a provokací. Také jak známo se snaží o jaderné vydírání. Velikou regionální a globální mocností se stává Čína. Ta v poslední době modernizuje své pozemní, letecké i námořní vojenské síly. Japonsko sice nemůže do zahraničí posílat bojové jednotky, nicméně japonský vojenský kontingent se podílí na stabilizaci Iráku a zůstane tam ještě nejméně dva roky, jak právě rozhoduje zdejší parlament.

Návštěva u spíkra dolní komory Parlamentu (Sněmovna reprezentantů), pana Yohei Kono. Pan Kono nás seznámil s významem očekávaných voleb do horní komory parlamentu. Vládní strany zde dnes mají těsnou většinu. Dojde-li ke změně politických sil, mohou ji ztratit. Většina v dolní komoře ovšem bude stačit na stabilizaci a poskytne dostatečnou podporu vládě. Navržená změna ústavy by měla být přijata v referendu, které zatím nemá pevná pravidla. K draftu ústavního textu registrují více než 150 pozměňovacích návrhů. Kromě změny, která se týká bezpečnostních sil je navrhována také změna věkové hranice pro aktivní volební právo z dosavadních 20 roků na navrhovaných 18.

Politické rozhovory s poslanci japonského parlamentu se konaly již po 28., když první taková konference proběhla v roce 2007

1. téma: Politická situace v Japonsku

Tématu dominovaly rozhovory o změnách ústavy a problémech japonského penzijního systému. Japonský demografický vývoj je stejně sekulární jako v Evropě. Stávající porodnost je jen asi 1.2, což samozřejmě vede ke stárnutí populace a k absolutnímu úbytku. Podle levicových poslanců dělá japonská vláda málo pro podporu rodin s dětmi. V zahraniční politice japonští kolegové konstatovali, že země má stále problémy v komunikaci s Jižní Koreou i Čínou, a to zejména ve vztahu k reminiscencím druhé světové války. Regionální bezpečnost se snaží stabilizovat nově utvářenou organizací APP (Asia Pacific Partnership), na které se podílí kromě Japonska také Čína, Indie, Již.Korea, USA a Austrálie).

2. téma: Politická situace v EU

Toto téma zcela opanovala debata o evropském ústavním textu. Evropská unie má samozřejmě celou řadu problémů, které ústavní text nemůže nijak pozitivně ovlivnit. Třeba neschopnost změnit nesmyslnou společnou zemědělskou politiku, nebo shodnout se na společné politice zahraniční a bezpečnostní, atd.

3. téma: Situace na Středním východě.

Japonské poslance zejména znepokojuje neschopnost znepřátelených stran k dialogu a komunikaci. Tradičně jsou Japonci velmi citliví k otázce jaderných zbraní, Opakovaně někteří z nich naléhali na odstranění jaderných zbraní z výzbroje všech států. Poněkud naivně se domnívají, že kdyby se dnešní jaderné mocnosti svých nukleárních kapacit vzdaly, ostatní země by o tyto zbraně neusilovaly. Jako hlavní problém Středního východu viděli poslanci japonského parlamentu konflikt Izrael a jeho arabští sousedé, potažmo konflikt Izrael – Irán. Nicméně je zřejmé, že hlavním problémem Středního východu, ale i globální bezpečnosti zůstává islamistický agresivní fundamentalismus. Nikdo dnes nemá žádný královský recept na zlepšení situace, která se v palestinských územích, ale také v Libanonu a Iráku permanentně zhoršuje.

4. téma: Energetická politika

Referát s názvem „Energie a klimatické změny“ přednesl japonský poslanec vládní LDP, T. Hirai. Japonsko je téměř kompletně závislé na dovážených energetických surovinách. Využívání energie je zde na vysoké úrovni. Efektivita využívání zdrojů zřejmě nejvyšší na světě. Neustále se snaží o modernizaci, zavádějí nejpokročilejší technologie, zejména pak ty, které jsou enviromentálně příznivé. Tak zvaný Kjótský protokol ratifikovaly země, které dohromady představují jen asi třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů. Při jeho zřejmém nezdaru se nyní stále více hovoří o „postkjótském období“. Evropská unie byla zcela nedávno se svou iniciativou ohledně snižování emisí odmítnuta Spojenými státy. Nyní přichází také japonský premiér Abe s postkjótskou iniciativou, pro kterou se bude snažit získat jako USA, tak jiné velké zdroje emisí, jako jsou Čína, Indie a menší rozvojové země.

Za evropské poslance reagoval Malcolm Harbour. Hovořil spíše o obchodní politice s tím, že problémy kolem klimatických změn jsou „výzvou“, kterou je třeba brát vážně.

Předseda delegace Jarzebmowski referoval o debatách, které se v EU vedou kolem uvalení daně na emise z letecké dopravy. I když tyto emise netvoří více než 3% všech evropských zdrojů, uplatit se zdanění má u všech evropských letů. Tedy také u zahraničních společností, které do EU a z EU létají. Průmyslové a energetické emise se nezvyšují, mají „plochý vývoj“. Rostou ovšem emise, spojené s dopravou a spotřebou v domácnostech. Celý svět se zdá dnes být fascinován snižováním emisí „skleníkových plynů“. Ta redukce však má nesporně také své náklady. Nikdo o nich přitom příliš nemluví, ani o omezeních, oslabení konkurenceschopnosti a podobně. Problémy se samozřejmě budou zvyšovat, když v globálním měřítku začnou být emisně restriktivní jen některé země, zatímco jiné na přílišná omezení nepřistoupí.

Energetické hospodářství a životní prostředí je téma, které dnes bere kde kdo velmi vážně. Jisté je, že budeme muset vést debatu o tom, kde končí enviromentální odpovědnost a kde začíná ekologický fanatismus. Vzestup teploty na Zemi je zřejmě tak či tak možné předpokládat. Otázka ovšem je, zda zvýšením teplot nesnížíme naši energetickou spotřebu

5. téma: Sousedské vztahy

Opoziční poslanec Y. Hatoyama (DP) hovořil zejména a Číně a o Rusku. Čínská ekonomika dramaticky roste, a tak se samozřejmě zvyšuje i její energetická spotřeba. Zatím není budoucnost úplně jasná. Jisté je, že rostou čínské monetární rezervy a roste také zájem Číny na dovozu energetických surovin, zejména nafty a zemního plynu.

Rusko naopak je velkým producentem energie. Pod Putinovým vedením začalo Rusko tuto svou výhodu politicky využívat. V posledních několika letech přerušilo Rusko 55x své dodávky nafty a nebo plynu do zahraničí. Jen 11x z tohoto počtu nemělo to přerušení politické důvody. Ve vztahu k Rusku zřejmě nelze nadřazovat hodnotovou orientaci politiky prosté snaze po dohodě.

Z reakcí japonských kolegů se zdá, že Japonsko v poslední době zlepšuje vztahy k Číně, a také k Jižní Korei. Severní Korea zůstává zcela bez rozumných komunikací.

Hokkaidó - večeře, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Hokkaidó - večeře ve stylové japonské restauraci, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Hokkaidó - návštěva ve vesničce Aimu, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |

Návštěva horní komory parlamentu (Sněmovna poradců)

Zde evropskou delegaci přivítala předsedkyně horní komory, paní Chikage Oogi. Je to charismatická dáma, která ohlásila odchod z politiky po nadcházejících volbách do horní komory. Nejvíce hovořila o chystaných změnách ústavy. Také upozornila na to, že nynější japonský premiér Abe je prvním předsedou vlády, který se narodil až po druhé světové válce. Jde o další symbolický krok k překonávání válečných traumat.

29. května 2007

Krátké diskusní setkání několika poslanců z frakce EPP-ED Evropského parlamentu s reprezentanty vládní Liberálně demokratické strany (LDP). Shodli jsme se s japonskou stranou v tom, že je třeba dále posilovat výměnu zkušeností v rámci Mezinárodní demokratické unie (IDE). Pravicové politické strany nemohou být sociálně a enviromentálně necitlivé. Nicméně je třeba stále nacházet rozdíly mezi sociální a enviromentální odpovědností a radikálním socialistickým rovnostářstvím a nesmyslným enviromentalismem.

Na pracovním obědě jsme vyslechli přednášky šéfa Evropské obchodní komory v Japonsku Richarda Collasse a pana Tadashi Okamury, šéfa předsednictva společnosti Toshiba.

Tokyo - před budovou Parlamentu, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Tokyo, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Tokyo - Šintoistická svatební obřadní síň, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Tokyo - pohled z hotelu, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |

R. Collasse zdůraznil, že obrat vzájemného obchodu Japonska a členských zemí Evropské unie činí dnes 145 miliard Eur. Je to zhruba 40% globálního hrubého produktu. Pro EU představuje dnes Japonsko největší zdroj přímých zahraničních investic. Vzájemná ekonomická výměna by měla v blízké budoucnosti nabýt na intenzitě. Předpokládá to zejména zlepšení volného pohybu zboží a kapitálu. Na japonské straně je toho času více rezerv, protože Japonsko je tradičně spíše exportní zemí a dovozům se stále ještě brání. Japonsko s EU by mělo uzavřít bilaterální ekonomickou úmluvu o volném obchodu. V Japonsku se evropským firmám moc nedaří. Běžné spotřební zboží Japonci vyrábějí sami a jeho import je neobvyklý. Zájem by byl zejména o luxusní a značkové výrobky. European business Council má webovou adresu: www.ebc-jp.com

Pan Okamura byl více globální v zaměření svého projevu. Japonsko a EU potřebuje harmonizaci patentového systému. Důležitou součástí obchodu jsou inovace, protože zvyšují přidanou hodnotu. To předpokládá velké investice do vzdělání a do lidského faktoru obecně. Potřebuje větší výměny studentů i pedagogů, opravdovou „internacionalizaci univerzit“. Jen tak se nám může podařit vytvořit opravdu inovativní prostředí. Japonsko se podílí na výzkumu nukleární fúze a jiných mezinárodních projektech. Jeho společnost Toshiba zaměstnává dnes v EU více než 6000 lidí a její obrat je vyšší než 100 miliard jenů.

Poslední dva dny pobytu v Japonsku byly věnovány severnímu ostrovu Hokkaido. Navštívili jsme zde zejména metropoli ostrova, město Sapporo, které má dnes 1.9 mil. obyvatel a bude v příštím roce hostit summit G8.

Sapporo, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Sapporo, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Sapporo, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Sapporo, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |

Navštívili jsem zde některé významné podniky. Blízko Sappora podnik na recyklaci automobilových vraků a kovového odpadu. Podnik MATEC Inc. Se odpadovým hospodařením zabývá dlouho a své aktivity stále rozšiřuje. V oblasti automobilových vraků jsou významnými investory výrobci automobilů, kteří musí ze zákona na likvidaci ojetin přispívat. Zajímavé bylo, že ceny elektrické energie z nedaleké plynové elektrárny jsou tak vysoké, že se podniku vyplatí provozovat vlastní dieselové generátory elektřiny. Dalším závodem, který se zabývá likvidací odpadu, byl podnik JESCO, který byl nedávno vybudován, aby se zabýval likvidací polychromovaných bifenylů. Technologie, která tyto nebezpečné látky degraduje na enviromentálně neutrální sloučeniny, je prý zcela unikátní. Delegace také navštívila pivovar Kirin, který je velkým japonským producentem „plzeňského piva“. V popisech své receptury pivovar decentně potlačuje rýži, kterou k výrobě svého piva nepochybně používá a důraz klade na český a německý chmel a na australský ječný slad. Výsledné pivo není nijak nepříjemné.

Delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Hokkaidó - hotelový pokoj, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Hokkaidó - hotelový pokoj, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |

Byli jsme přijati starostou velkého přístavního města Muroran. Nad zátokou, kde se tento mezinárodní přístav rozkládá, byl vybudován veliký visutý most, dlouhý více než 1.300 m. Most je prý druhým nejdelším mostem svého druhu na světě. Přístavní město je známé svým ocelářským a strojírenským průmyslem.

Jednu noc jsme strávili v lázeňském středisku Oyado Kiyomizuya, kde jsou velké termální prameny a nad kterým se tyčí občas činný vulkán. Ten prý se k životu probouzí tak jednou za třicet roků. V době našeho pobytu se projevoval jen mírným dýmáním.

Hokkaidó - vesnička Aimu, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Hokkaidó - vesnička Aimu, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Hokkaidó - vesnička Aimu, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |
Hokkaidó - vesnička Aimu, delegace Evropského parlamentu v Japonsku 27.5. - 1.6. 2007 |

Zajímavým zážitkem byla návštěva střediska Poroto Kotan, kde je osada nativních obyvatel Hokkaida a přilehlých severopacifických ostrovů, kteří si říkají Ainu. V Ainu museu jsme mohli vidět jejich zvyky a mnoho uzených lososů, kteří jsou jednou z hlavních složek potravy tohoto národa. Ainové dnes prý čítají jen nějakých 12.000 lidí a postupně se spíše asimilují s majoritním japonským obyvatelstvem. Jejich vlastní kultura nemá psanou řeč a jako taková je zřejmě odsouzena k zániku. Dokumentace a uchování alespoň něčeho z etnické minority je dnes hlavním úkolem toho musea.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |