Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Vzpomínka na Františka Chramostu

František Chramosta |

Starosta města Planá nad Lužnicí František Chramosta |

František Chramosta, kdo v srdci žije - neumírá... |

V pondělí 23. července 2007 nás náhle a zcela neočekávaně opustil František Chramosta, dlouholetý starosta města Planá nad Lužnicí. Jeho srdce selhalo v době, kdy po posledních komunálních volbách statečně čelil svým kritikům a odpůrcům, kteří proti němu často postupovali hodně nevybíravě.

František Chramosta se narodil v roce1939 v Pelhřimově, a ve "své" Plané žil od roku 1948. V roce 1990 byl zvolen do obecního zastupitelstva v Plané n. L. a stal se zde místostarostou. Do roku 1994, kdy byl zvolen starostou, pracoval jako pedagog odborného učiliště podniku Silon v Plané nad Lužnicí. Byl ženatý a společně s manželkou Marcelou vychoval tři dnes již dospělé syny.

Po roce 1989 se František Chramosta přihlásil k pravicové politice. Stal se tak v roce1991 jedním ze zakládajících členů Občanské demokratické strany. Patřil k tomu nejlepšímu, co Občanská demokratická strana v táborském okrese a v jihočeském regionu svým voličům nabídla. Byl členem zastupitelstva Jihočeského kraje a předsedou Svazu měst a obcí okresu Tábor. Vykonával také celou řadu odpovědných funkcí v orgánech společností, které se angažují v komunální ekonomice.

Pod vedením svého starosty Františka Chramosty se Planá nad Lužnicí úspěšně rozvíjela. Měl velkou zásluhu i na tom, že obec byla prohlášena městem a získala svůj znak i prapor. Výrazným symbolem pozitivního vývoje byla také stavba nové městské radnice a přilehlého komplexu spolu s pensionem pro seniory. Občané města si budou také jistě připomínat jeho osobních zásluh při překonávání jejich osobních asociálních problémů, a opakovaných záplav, které město v posledních letech postihly.

František Chramosta patřil k lidem přátelským a otevřeným. Byl náruživým sportovcem. Své politické angažmá chápal jako příležitost ke komunikaci a dohodě, nikoliv k mocenskému boji a "válcování" opozice. Pro tyto své vlastnosti byl široce oblíben, a to zdaleka ne jen těmi z nás, kteří jsme jej počítali mezi své nejlepší přátele. Bude velice chybět své rodině, Plané nad Lužnicí a nám všem.

Čest jeho památce!

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu
předseda Oblastního sdružení ODS v Táboře


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |