Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu 3.9. - 7.9.2007

Plenární zasedání ve Štrasburku mělo ještě poněkud prázdninový charakter. Některé projednávané body však byly zajímavé.

Na plánu vystoupil portugalský prezident Anibal António Cavaco SILVA. Jménem portugalského předsednictví vyhlásil za nejvýznamnější priority otázku nové institucionální dohody, jakož i vztahy EU k africkým zemím a k Latinské Americe. Těžiště jeho projevu však spočívalo v důrazu na sociální otázky. Evropská unie by měla věnovat více pozornosti chudobě svých občanů a sociálnímu vyčleňování. Chudobou, definovanou jako příjem nižší než 60% průměrné mzdy, trpí prý v EU asi 16% obyvatel. Evropský sociální model byl prý dosud úspěšný a socialistickému srdci pana prezidenta nepochybně blízký. Dnes se hodně hovoří o brzdícím vlivu evropského sociálního modelu na hospodářský vývoj a na globální konkurenceschopnost Evropská unie. Tak zvanou "Lisabonskou strategii" je prý třeba realizovat a hledat "nový motor evropské integrace".

Hlasováno bylo usnesení ve vztahu k překonávání následků přírodních katastrof. Problémy s rozsáhlými lesními požáry v Řecku ukazují, že Evropská unie potřebuje efektivnější systém uvolňování finanční pomoci v podobných případech.

Hodně diskusí se vedlo kolem opatření, kterým Evropský unie zavedla pro cestující letadly zákaz, brát na palubu letadla tekutiny. Kdo občas létá, jistě dobře zná ten problém s hromadami lahví s vodou u kontrolních stanovišť letištní ochranky. Podobně jako pláč dam, kterým úředníci zabavili ne právě levnou kosmetiku či zubní pastu. Tato opatření se některým zdají přehnaná. Jiná naopak zdůrazňují, že možnost teroristického útoku s pomocí tekutin, dopravených na palubu letadla není zdaleka jen spekulací. Odborníci mají tu věc prozkoumat a vypracovat pro unijní úřady stanovisko. Bez dostatku skutečných informací nemůže být bezpečnostní opatření jen tak zrušeno.

Hlasována byla rovněž zpráva italského poslance Alessandro Foglietta o snižování škod, souvisejících s alkoholem. Kromě dobře míněných doporučení, která se týkala abusu alkoholu u mladých lidí, omezení reklamy na alkohol a negativního vlivu požívání alkoholu na vývoj plodu u těhotných, obsahoval materiál také některá kontroverzní doporučení. Týkala se na příklad označování alkoholických nápojů varovnými texty. Nebo doporučení na vyšší zdanění, a tedy zdražení alkoholických nápojů. Tato doporučení jsem spolu s mnohými dalšími poslanci nepodpořil, nicméně byla prohlasována. Nejde samozřejmě o legislativní normu, nicméně Evropská komise se bude snažit "zdravotní varování" na balení alkoholických nápojů nějakým způsobem zavést. Osobně se domnívám, že je to nesmysl. Nemám žádný doklad o tom, že by výrazná varování před zdravotními riziky na krabičkách cigaret nějak zásadně ovlivnila množství vykouřených "hřebíků do rakve". Varovat lidi před věcmi, které jsou jim důvěrně známy není správná cesta. Pozornost je třeba věnovat důkladnému poučení zejména mladých lidí a obecné výchově občanů k odpovědné konzumaci alkoholických nápojů.

Delegace skupiny poslanců "Kangaroo Group" navštívila výrobní závod formy Daimler Chrysler ve Stuttgartu. Diskutovali jsme tam zejména možné dopady navrhované unijní regulace automobilových zplodin na automobilový průmysl. Automobily Mercedes-Benz nepochybně patří ke světové technické špičce. Nicméně některé navrhované normy exhalací není automobilový průmysl schopný zajistit sám o sobě. Zástupci vývojového oddělení demonstrovali nejnovější dieselové i benzinové motory. Firma experimentuje také s biopalivy a palivovými články. Nejnovější model automobilu, poháněného vodíkovým palivovým článkem bude prý schopen ujet na jedno naplnění nádrží až 400 km. Tato technologie je samozřejmě zatím hodně nákladná, nicméně dostatečně bezpečná a perspektivní. Každá technická inovace vyžaduje samozřejmě čas. K zavedení nových technologií potřebují firmy minimálně sedm let, někdy i více než deset let. Pokud by přísné normy exhalací zdražily nové vozy, lze očekávat pomalejší obměnu vozového parku, a tedy delší působení starých modelů s negativními dopady na životní prostředí. Je nepochybné, že dnes módní boj proti exhalacím CO2 musí brát do úvahy nejen zbožná přání, ale také realitu. Zejména neprozíravé by bylo, kdyby Evropská unie svým automobilkám nařizovala taková omezení, která jdou daleko za normy, platné jinde ve světě. Některé automobilky by měly v přísných regulacích komparativní výhodu v tom, že vyrábějí malé vozy, které takové normy exhalací plní bez obtíží. Pokud má firma těžiště výroby ve vozech o váze nad jednu tunu, nemůže konkurovat malým autům se spotřebou kolem tří litrů benzinu na sto kilometrů. Experti dokazují, že nižší "uhlíkaté" exhalace lze dosáhnout také lepší silniční infrastrukturou. Hodně těchto věcí mají ve svých rukách řidiči. Lze doporučit, aby součástí řidičských kursů byla tíž výuka ekonomické jízdy.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |