Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Publikace: Evropa, kolébka vědeckého porodnictví

Autoři

prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

RNDr. Vítězslav Kuželka
Antropologické oddělení, Národní muzeum v Praze

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Recenzent

doc. MUDr. Rudolf Linc
Katedra Anatomie a biomechaniky, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Odborný editor

doc. MUDr. Milan Špála, CSc.
Ústav lékařských informací, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Publikace vydána u příležitosti výstavy „Evropa, kolébka vědeckého porodnictví“, uskutečněné v budově Evropského parlamentu v Bruselu ve dnech 2. až 5. října 2007. Výstava byla věnována známým i neznámým bojovníkům, kteří již před staletími vytvořili v Evropě komunitu vzdělanců a zasloužili se o nesčetné životy dětí a matek. Na realizaci výstavy a této publikace se podíleli 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní Muzeum v Praze, Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny v Praze ve spolupráci s dalšími institucemi. Sponzor výstavy a publikace: GlaxoSmithKline, www.gsk.cz


Antonín Doležal, Vítězslav Kuželka, Jaroslav Zvěřina
EVROPA, KOLÉBKA VĚDECKÉHO PORODNICTVÍ
Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5, www.galen.cz
ve spolupráci s 1. LF UK v Praze
Ilustrace na obálce Leonardo da Vinci (UK, Windsor, Royal Library):
"Studies of the Foetus in the Womb" (1510–1512) a "The Foetus in the Womb" (1510–1513)
Grafická úprava, sazba a obálka Daniel Růžička, RUDI, a.s.
Tisk RUDI, a.s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, www.rudi.cz
Účelová publikace – Neprodejný výtisk

Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí byt reprodukována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu autorů.

Ke stažení:
Publikace: Evropa, kolébka vědeckého porodnictví

Copyright © Antonín Doležal, Vítězslav Kuželka, Jaroslav Zvěřina, 2007
Copyright © Galén, 2007
ISBN 978-80-7262-506-2


 |  | english |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |