Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
21.1.2005

Celý týden patřil schůzím výborů, na nichž se jako hlavní bod jednalo o prioritách lucemburského předsednictví, které bylo právě zahájeno. Členky a členové lucemburské exekutivy předkládali své představy a návrhy, které by chtěli v prvním pololetí uskutečnit. Tato agenda nepřinesla nic nového ani překvapivého.

Výbor pro kulturu a vzdělávání se zabýval rozpočtem EU na rok 2005 a rozpočtovým výhledem EU na roky 2007 - 2013. Kritizována byla zejména nezměrná byrokracie, spojená s čerpáním unijních prostředků. Jisté je, že ať ten který projekt představuje 2000 EUR, nebo 25.000 EUR, spotřeba papíru na jednotlivá hlášení a formuláře se nijak neliší. V EU se diskutuje zřejmě již delší dobu o potřebě, zjednodušit byrokratický proces zejména u malých projektů, kterých je mnoho. Zadavatelé těchto projektů většinou nemají peníze na to, aby si najali specializované agentury. Nezměrná byrokracie je pak od čerpání unijních peněz odrazuje.

Předpokládá se, že asi 10% mladých lidí (v EU jako "mládež" chápou lidi od 13 do 30 roků) bude z prostředků EU na vzdělávání pobývat v zahraničí (v jiném členském státě). Jistě by bylo lépe, kdyby to procento bylo 30 anebo 50, ale prostředky se zatím nenašly...

Financování evropských projektů představuje samozřejmě problém nikoliv pro parlament, ale pro Evropskou radu. Vlády členských států se nejprve musejí shodnout na tom, jak vysoké prostředky do společné kasy dodají. A to jak známo není stále úplně jasné.

Výbor pro právní záležitosti se zabýval několika zajímavými legislativními otázkami. Pokračují konfliktní diskuse o ochraně průmyslových vzorů, jakož i o procedurách kolem nesmluvních závazků (Řím II.). Diskutuje se o harmonizaci alespoň některých procedurálních práv obviněných (nikoliv obětí) v trestních věcech. Zejména se předpokládá povinnost zajistit obviněnému od počátku právní pomoc, překládat všechny procesní úkony do jazyku, který je pro obviněného srozumitelný, a podobně. Předmětem setrvalých připomínek a návrhů zůstává "komunitární patent". Je to jeden z podstatných bodů tak zvané "Kokovy zprávy" o "Lisabonském procesu". Bez rychlého a hlavně levného patentu, platného v celé EU se věci kolem výzkumu a vývoje sotva nějak rapidně rychle pohnou kupředu.

Výbor projednával několik žádostí o zbavení imunity. Na zajímavou procedurální záhadu se přišlo u žádosti, týkající se kyperského poslance. Na Kypru totiž o zbavení imunity poslanců a členů vlády rozhoduje výhradně ústavní soud, nikoliv tedy parlament. Je v takovém případě Evropský parlament vůbec kompetentní, žádostí se zabývat? Toť otázka pro právní experty.

Tak hned se asi nedočkáme ani komunitární direktivy proti praní špinavých peněz. Problémy vznikají zejména při průlomech do mlčenlivosti právníků ve vztahu k protiprávním činům jejich klientů. Direktiva předpokládá povinnost notářů i právníků hlásit podezřelé transakce. Kromě nejrůznějších ilegálních převodů majetku a peněz jsou to zejména platby v hotovosti. Zatím je v návrhu jako spodní hranice podezřelé transakce u hotovostních plateb uvedeno 15.000 EUR..

Do parlamentu dorazil také návrh belgické vlády na harmonizací zákazu činnosti u pachatelů pohlavního zneužívání dětí a producentů pedofilní pornografie. Předpokládá se, že soudem vyslovený zákaz činnosti by se zapisoval do trestního rejstříku a platil by v celé Evropské unii.

Parlament dostal několik petic z nově přistoupivších zemí. Týkají se evidentní diskriminace podnikatelských subjektů z "nových zemí", které chtějí podnikat ve "starých zemích". Na nováčky se uplatňuje jiný metr než na vlastní podnikatelské subjekty. Tak třeba se vyžadují stohy různých potvrzení a dokladů, které domácí subjekty vůbec nepotřebují. Kde pak zůstal princip stejného zacházení?

Na své cestě světem se v Evropském parlamentu zastavil také starosta Hirošimy. Propagoval hnutí "starostové za mír". Zejména naléhal na okamžité jaderné odzbrojení a zákaz jaderných zbraní v globálním měřítku. Hodně si notoval s "obránci míru", členů různých nevládních organizací. Zaujalo mne, jak o atomovém útoku na Hirošimu a Nagasaki hovořil jako o čemsi strašném, co "se stalo" na konci války. Ani slovo o tom, že těm útokům mohla předejít japonská bezpodmínečná kapitulace, kterou zfanatizovaná vláda tehdy prostě nebyla ochotna podepsat ani ve vojensky zcela již ztracené situaci. Takže psí hlavu dostanou Američané.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |