Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Železnou oponu může vystřídat zelená

Jiří Falout, Právo, 19. listopadu 2007

EUROPOSLANEC JAROSLAV ZVĚŘINA (EPP-ED/ODS) Z TÁBORA ŘEKL PRÁVU:

Před několika dny jste vystoupil na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde jste hovořil o vstupu do schengenského prostoru. Co vás k tomu přimělo?

Definitivní rozhodnutí o vstupu devíti členských států Evropské unie do schengenského prostoru přijali s radostí také občané Česka. Uvědomil jsem si ale, že kromě oficiálních změn v bezpečnostním systému a v ochraně státních hranic přinese volný pohyb zboží a osob také některé překvapivé komplikace.

Můžete být konkrétní?

Na nedávné schůzce regionálních autorit jižních Čech, Bavorska a Horního Rakouska ze Společenství tří zemí zmínili někteří experti, že novou překážkou na bývalých hranicích by se mohla stát takzvaná bezzásahová zóna šumavského národního parku na české straně. Některé turistické cesty z Bavorska končí na hranicích této bezzásahové zóny a přísné ekologické zákony nedovolují, aby na českém území pokračovaly.

Co to pro obě země znamená?

Česká hranice se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskem byla v době nepříliš vzdálené součástí takzvané Železné opony, která od sebe téměř neprodyšně oddělovala komunistické totalitní režimy a demokratický svět. Nyní se můžeme dočkat situace, kdy namísto Železné opony bude lidi v našem regionu oddělovat Zelená opona.

Znáte řešení, jak se této nepříjemné situaci vyhnout?

Pokud přijmeme koncepci, podle které chráněná území byla vytyčena hlavně pro lidi, a nikoli proti nim, měli by ochránci životního prostředí na bývalých státních hranicích nalézt takové řešení, které umožní volný pohyb turistů a současně přiměřeným způsobem ochrání přírodu. S překonáváním těchto neplánovaných vedlejších efektů vstupu Česka do schengenského prostoru nebude práce lehká.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |