Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Stanovisko k situaci na trhu práce

Praha, 28. listopadu 2007: Rostoucí česká ekonomika už delší dobu začíná narážet na výrazné omezení: chybějící zaměstnance. Nezaměstnanost na jedné straně a nedostatek pracovníků na straně druhé může vypadat jako rozpor, vysvětlení je však jednoduché: Firmy hledají pracovníky s kvalifikací, kteří na českém trhu práce chybějí.

Nedostatek pracovníků se začíná negativně projevovat v celé ekonomice. Trpí zejména malé a střední podniky. Západní firmy si totiž mohou dovolit při najímání uchazeče přeplácet, pro malé firmy to ale znamená jednak tlak na růst mzdových nákladů a jednak to, že mají mnohem horší možnost najít potřebné pracovníky. Zároveň se přetlačují velké podniky navzájem, ve výsledku tak mzdy rostou rychleji, než jak roste produktivita práce. Tím je ohrožena konkurenceschopnost ekonomiky.

Za hlavní příčinu situace lze označit strukturální hospodářský šok po roce 1989, kterému se nijak nešlo vyhnout. Přesto je zřejmé, že se na problému podepsaly i vládní politiky z druhé poloviny devadesátých let. Příliv zahraničních investic masivně podporovaný dřívějšími vládami byl silně orientovaný na průmyslovou výrobu, zcela proti trendu převládajícímu ve vyspělých státech, kde průmyslu ubývá a ekonomika se přiklání ke službám. Vedlo to sice ke snížení nezaměstnanosti, nyní už však všichni pracovníci s nějakými předpoklady pro tuto moderní průmyslovou práci byli absorbováni a vzniká nedostatek. Navíc poptávka se plně nekryje s tím, co nabízejí čerství absolventi, kteří vycházejí ze škol – mladí lidé o průmyslové obory poměrně nelogicky neprojevují dostatečný zájem.

Možná řešení

  • Nejpodstatnějším úkolem ale je prosadit co nejflexibilnější verzi zákoníku práce, který by byl přizpůsoben požadavkům moderní ekonomiky. Důležité je, aby nekladl žádné překážky práci přesčas nebo naopak na částečný úvazek, práci z domova nebo smlouvám na dobu určitou. Zákoník také musí zrychlit proces najímání a propouštění pracovníků. To by firmám usnadnilo zaměstnávání v situaci nedostatku a zároveň pomohlo v boji s nezaměstnaností, výsledek by proto byl výhodný pro obě strany. Současná norma v podstatě zamezila, aby český pracovní trh mohl následovat moderní trendy z vyspělých ekonomik.
  • Vláda musí zajistit rekvalifikační programy pro nezaměstnané, kteří v důsledku zastaralého hospodářství před rokem 1989 mají neuplatnitelnou kvalifikaci. Podstatné je, aby se tak dělo ve spolupráci s firmami.
  • Zároveň vláda musí zastavit investiční pobídky výhodné pro velké investory, které podkopávají inovativní aktivity malých a středních podniků. Negativně se to projevuje na zastarávání ekonomiky.
  • Firmy musí usilovat o spolupráci se školami, aby si zajistily dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků do budoucna. Tuto snahu dokládá i několik soukromých škol, které si založily samy firmy (viz např. Unicorn). Vláda pak pro takovou spolupráci a podobné iniciativy musí vytvořit co nejlepší podmínky. Nabízí se například maximální usnadnění zaměstnávání studentů, kteří by získali tolik potřebnou praxi a zároveň by zjistili, které obory mají výhodné uplatnění. Potom by se současná mezera v nabídce mohla zaplňovat rychleji.
  • Za pozitivní krok považujeme také projekt tzv. zelených karet, důležité ale bude, zda se jej podaří implementovat bez zbytečných administrativních překážek, tedy tak, jak byl navržen.

Hlavním cílem by nyní mělo být, aby průmyslové firmy do ČR přinesly také svá vývojová centra. Nízké náklady práce už pro ČR neplatí, pro hospodářský růst je proto nutné zaměřit se na oblasti s přidanou hodnotou.

Unie malých a středních podniků ČR, logo | Může se zdát, že v době růstu je výše nastíněný pohled příliš pesimistický. Jedná se však o reálný problém, přičemž potřebné kroky ke zlepšení situace je třeba realizovat co nejdříve.

Mgr. David Šeich
předseda Unie malých a středních podniků ČR


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |