Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
7.1. - 11.1.2008

Prvý parlamentní pracovní týden v roce 2008 byl věnován jednání politických skupin. Ta se zabývala především přípravou na plenární zasedání ve Štrasburku v týdnu nadcházejícím.

V platnost mají vstoupit některé změny jednacího řádu Evropského parlamentu, které zavádí vedení, požehnané konferencí předsedů politických skupin. Některým poslancům se zejména nelíbí naprostá novinka. Tou je možnost, aby se poslanec na závěr rozpravy o některém bodu přihlásil do rozpravy k jednominutovému proslovu. Tato závěrečná „aukce“ se týká pouhých pěti minut řečnického času, které by nebyly svázány kvótami, přidělenými politickým skupinám. Zejména silnější politické skupiny se obávají prolomení svého monopolu na řečnický čas. Uvidíme, jak dlouhou životnost bude ta změna nakonec mít.

Hodně debat vyvolala ve skupinách, kterých jsem se zúčastnil hned první předložená zpráva „Cars 21“. Evropská komise se v ní snaží popsat strategii regulací automobilového průmyslu.. S celou řadou dobrých úmyslů v oblasti technických standardů a bezpečnosti automobilové dopravy nezbývá než souhlasit. Kontroverzní ovšem zůstává snaha, nadekretovat maximální produkci CO2 na ujetý kilometr. Původní návrh Komise stanovuje tuto kvótu na 120mg/km a platit by měla od roku 2012. Existuje samozřejmě celá řada pozměňovacích návrhů, ze kterých se jako nejpravděpodobnější zdá být odložení platnosti na rok 2015. V této oblasti má velmi kontroverzní postoje stávající německá exekutiva, která se pod vedení paní kancléřky Merkelové snaží zpřísňovat emisní limity hlava nehlava. Zde i za cenu těžkých zkoušek pro německý automobilový průmysl. Je docela možné, že finální hlasování o definitivním osudu pozměňovacích návrhů bude odloženo.

Podobně kontroverzní je „Akční plán energetické účinnosti“, který Evropská komise vypracovala v říjnu loňského roku. Zaměřuje se na velké energetické problémy, jakými jsou doprava a zateplování budov, ale také na účinnost běžných domácích spotřebičů, jakož i elektrických žárovek. Komise zde nepochybně poněkud překračuje své kompetence, protože takové věci, jako je energetická účinnost dopravních systémů, nebo budov jsou spíše v kompetenci jednotlivých členských států. Materiál pojednává také o možnostech zdanění energií a samozřejmě o boji proti globálnímu oteplování. Nepřekvapuje, že zde bylo podáno více než sto pozměňovacích návrhů. Definitivní podoba tohoto plánu je tedy zatím těžko odhadnutelná.

Komise předkládá také materiál, který má sjednotit metodiku ke sčítání osob a domů. Velké námitky jsou zde zejména proti zjišťování některých privátních dat o domácnostech a jejich příslušnících. Do návrhu se bůhvíjak dostaly také třeba dotazy na počty partnerů a partnerek, nebo výši příjmu a podobně. Myslím, že věc vyžaduje všechno jiné, než politické handrkování. Nějaké odpovědné statistické instituce jednotlivých členských zemí by měly být schopny lepšího výkonu, než poslanci.

Zajímavá je také zpráva jedné portugalské socialistické poslankyně, nazvaná „Role žen v průmyslu“. Zaměřuje se zejména na evergreen feministického socialismu, nižší platovou úroveň žen ve srovnání s muži. Jistě můžeme nalézt případy, kdy existuje taková platová disproporce. Nicméně existuje celá řada „diskriminací“ úplně opačných. Tak třeba na deset úmrtí při pracovních úrazech připadá jen jedna žena. Ve státech jako je Česko odcházejí ženy do důchodu o několik roků dříve, aniž by pro to byl nějaký racionální důvod. Ženy se nijak nehrnou do zaměstnání špinavých, fyzicky namáhavých, stejně jako nemají velký zájem o práci přes čas a noční směny. Myslím, že je to tak dobře a necítím potřebu nějakých převratných změn v pracovním právu.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |