Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
14.1. - 18.1.2008

První letošní plenární zasedání proběhlo v klidné atmosféře. Také proto, že na programu nebylo žádné evropské bolavé téma. Rok 2008 byl vyhlášen rokem "mezikulturního dialogu". Začátek byl zajímavý, když jako příklad tohoto dialogu vystoupil na plénu "velký muftí" ze Sýrie.

Velký syrský muftí Ahmad Badra El Dina El Hassoun přišel do jednacího sálu v doprovodu syrského rabína, aby tak demonstroval možné soužití náboženských polarit. Projev byl plný humanismu, porozumění mezi národy a boje proti terorismu a násilí. Muftí prohlásil, že nevěří na střet civilizací. Lidé jsou příslušníky jediné světové civilizace, jejímiž nepřáteli jsou hlupáci, ignoranti a násilníci. Budoucností lidstva není svatá válka, ale mír... V projevu nikoho nejmenoval, nikoho konkrétně neodsoudil, nikoho konkrétně nepochválil, snad s výjimkou syrského presidenta, který prý je nakloněn míru. Nicméně znalci středovýchodních poměrů často tvrdí, že tento islámský duchovní není příliš důvěryhodnou osobou. Pokud by měl podstatný vliv třeba jen na to, co se učí a hlásá v islámských mešitách, mohl by Evropě pomoci. Pokud by v programu islamistů ubylo antisemitismu, nesnášenlivosti a nenávisti k nevěřícím a k Západu, znamenalo by to pokrok.

Trochu vzruchu přineslo do zasedání hlasování o zprávě "CARS 21", týkající se automobilového průmyslu. Součástí té zprávy bylo vyhlášení limitů pro exhalace CO2. Původní návrh Komise, aby v roce 2012 platil limit 120g na kilometr, se ukázal pro automobilový průmysl nestravitelný. Byl nakonec hlasováním zvýšen na 125 g, když platnost limitu byla odložena na rok 2015. Je myslím trochu paradoxem, když se politickými zbraněmi bojuje za snížení exhalací v sektoru, který pro to dělá hodně již prostým technickým pokrokem. V jiných oblastech se produkce "skleníkových plynů" nikterak nereguluje. I v civilizovaných zemích se těší masové oblibě zábavná pyrotechnika a spaluje se kde co. V zemích rozvojových se zase ve velkém vypalují pralesy, a tak bychom mohli pokračovat.

Hlasovalo se též o definitivním znění zprávy o ochraně zdraví při práci. Evropská komise vyhlašuje další ambiciosní plán, když předpokládá snížení počtu pracovních úrazů a onemocnění o 25%. Je zřejmé, že jde o další evropský cíl, jehož spolehlivě nebude dosaženo. Je těžké předpokládat, že během několika roků dojde k tak pronikavým změnám ochrany zdraví zaměstnanců, aby podstatně změnily stávající stav.

Praktický dopad pro občany bude mít jednotná směrnice o spotřebitelském úvěru, která byla po letech vyjednávání konečně Parlamentem schválena. Směrnice předpokládá, že každý klient bude bankou důkladně poučen nejen o úrocích, ale též o celkových nákladech úvěru. Do dvou týdnů má klient právo od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit, což je myslím rozumné opatření. Směrnice by mohla alespoň trochu zlepšit situaci lehkomyslných jedinců, kteří bez rozmyslu sahají po zdánlivě levných úvěrech, aby se nakonec ocitli v téměř bezvýchodné zadluženosti.

Zřejmě hlavním bodem plenární schůze bylo zahájení slovinského předsednictví Evropské unie. Program svého předsednictví přednesl slovinský premiér Janez Janša. Slovinci budou předseda dvacetisedmičlené Unii, která zcela nedávno rozšířila hranice Schengenu. Za tohoto předsednictví se tedy budou sbírat první zkušenosti s nově otevřenými hranicemi. Žádné překvapivé myšlenky v projevu nového předsedy Rady nezazněly. V otázce Kosova vyslovil obecné optimistické stanovisko, že "řešení bude nalezeno".

Předseda Komise Baroso ve svém vystoupení reagoval také na recentní evropskou aktualitu. Firma Nokia ruší v Německu velký výrobní závod a odchází vyrábět mobily do Rumunska. V souvislosti s tím se řada německých politiků, zejména opozičních, pustila do kritiky unijní politiky vlády. Za německé peníze se ve východní části Evropy subvencují projekty, které znamenají přesun pracovních míst ze starých zemí na východ, říkají. Baroso velmi rázně prohlásil, že Komise dohlédne na to, aby se ze strukturálních a kohezních fondů EU nepodporovaly takové projekty, které znamenají přesun výroby ze západu na východ. Jak to chce Komise udělat, nesdělil.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |