Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Lisabonská strategie

30.01.2008 – vystoupení na plénu EP

V roce 2000 vyslovila Evropská rada přání, změnit Evropskou unii v průběhu deseti roků na nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou část světa. Od té doby bylo opakovaně konstatováno, že se nám tato strategie nějak nedaří. Nic podstatného se nestalo s legislativou v oblasti patentů a celé naše inovační prostředí trpí nízkou dynamikou a nízkou inovační aktivitou. Připravovaná modifikace této Lisabonské strategie nepřináší nic zásadně nového. Stanovuje snad jen poněkud skromnější cíle. O to více bychom se měli snažit o plnění takových cílů Evropské unie, které jsou splnitelné snadněji. Patří k nim zjednodušení legislativy a rušení zbytečných regulací ve všech oblastech kde je to možné. Slibnou cestou k zabrzdění vysokého evropského legislativního tempa by nepochybně bylo zavedení principu diskontinuity do práce Evropského parlamentu. Bylo by opravdu dobré, kdyby neprojednané legislativní návrhy po skončení volebního období Evropského parlamentu spadly pod stůl.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |