Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

XX. Bohnické Sexuologické Dny 28. a 29. února 2008

Již po dvacáté se sešli v Psychiatrické léčebně Praha 8 – Bohnice sexuologové ke své pravidelné konferenci. Hlavním tématem těchto bohnických setkání jsou tradičně otázky vyšetřování a terapie sexuálních delikventů a deviantů. Tradicí je také účast odborníků z jiných lékařských a nelékařských oborů, kteří se o otázky lidské sexuality blíže zajímají.

Předseda Sexuologické společnosti ČLS JEP  J.Zvěřina a pracovnice firmy Pfizer (která tradičně sponzoruje tuto cenu) předává Cenu Josefa Hynieho profesorovi J.Malinovi (uprostřed). |

Zajímavým zahraničním hostem konference byl profesor Stuart BRODY ze skotské University of Paisley. Tento poněkud problematický psycholog působil dříve v německém Tübingenu a proslavil se svým problematickým trváním na názoru, že virus HIV se nepřenáší vaginálním koitem.. V Bohnicích přednesl referát, který se zabýval vaginálním orgasmem. Profesor Brody používá termín "vaginální orgasmus" jako synonymum pro "koitální orgasmus". Tvrdí, že tento typ orgasmu je zásadně odlišný od "klitoridálního orgasmu". Zajímavé byly některé experimentální studie, zejména ta, která sledovala vyplacení prolaktinu (PRL) po orgasmu u několika desítek žen. Brody zjistil, že po koitálním orgasmu je produkce PRL 4x vyšší než po nekoitálním a masturbačním orgasmu. Není jistě sporu, že subjektivní pocit uspokojení je při koitu vyšší, než při jiných sexuálních interakcích. Prolaktin zde má fungovat jako jakýsi indikátor subjektivního uspokojení. Problematičtější již byly Brodyho psychologické studie, ve kterých vyvozoval, že ty ženy, které nemají vaginální orgasmus, jsou nezralé a používají "nezralých obranných mechanismů", tedy z psychologického hlediska. Zajímavým způsobem se tak Stuart Brody přibližuje koncepci Sigmunda Freuda, který rovněž tvrdil, že jen vaginální orgasmus je zralým sexuálním projevem. Kromě zmíněného nesmyslu o šíření HIV viru mohou být koncepce S.Brodyho problematické také svou implikací méněcennosti nekoitálních a masturbačních aktivit, jakož i údajné nezralosti žen, které koitální orgasmus neznají. I podle optimistických statistik autorových je takových žen v populaci asi polovina.

Na konferenci zaznělo několik referátů, které se zabývaly potravinovými doplňky, určenými ke zlepšení sexuálního života lidí, a také ke zlepšení mužské plodnosti.

Proběhla zde panelová diskuse o výkonu ochranného sexuologického léčení ústavního, a několik sdělení o sexuálních delikventech. Z těch koncepčně nejucelenější byl referát klasika české psychiatrické sexuologie S.Brichcína o klasifikaci některých parafilií, zejména pak o diagnostickém vymezení tak zvané "patologické sexuální agresivity".

XX.Bohnických sexuologických dnů se zúčastnilo více než 100 odborníků, především psychiatrů a klinických psychologů.

Na konferenci byly rovněž vyhlášeny výsledky 3.ročníku Ceny Josefa Hynieho o nejlepší publikaci v oboru sexuologie za rok 2007. Výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP udělil tuto cenu publikaci z okruhu kulturní antropologie sexuality, a to výpravné publikaci "Kruh prstenu", kterou editoval prof.Jaroslav Malina, ředitel Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. Knížka je velmi zajímavým přehledem sexuální kultury a sexuálního umění ve světové historii, a to z oblastí mimo euroamerické civilizace. Publikaci vydalo brněnské Akademické nakladatelství CERM v roce 2007. Budou následovat další dva díly projektu, věnované euroamerické civilizaci a českým zemím.

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |