Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
10. - 14.3.2008

Plenární zasedání ve Štrasburku mělo tentokrát poněkud slavnostní charakter. Zejména proto, že Evropský parlament slavil 50. narozeniny. K tomuto jubileu směřovala většina oficiálních projevů a neoficiálních setkání.

Ve středu proběhla oficiální slavnost. Po projevu předsedy Evropského parlamentu H.G.Pötteringa zahrál menší symfonický orchestr v sále pro plenární zasedání několik skladeb, zejména pak "Ódu na radost", neoficiální hymnu EU. Poté následovalo slavnostní dělení velikého dortu v přísálí "Hemicyklu".

Protože česká vláda byla hned na začátku zasedání vystavena dosti ostré kritice ze strany "starých" členských zemí, poslanci za ODS pronesli několik proslovů, které tuto skutečnost komentovaly. Můj jednominutový projev je na webové stránce. Domnívám se, že Evropská unie dělá chybu, když předstírá, jak je v takovýchto zahraničně politických otázkách jednotná. Ostatně celé roky nemá bezvízový styk s USA ani prastará členská země, Řecko. Konec konců je na Spojených státech, aby se samy rozhodly koho, a za jakých podmínek na své území pustí. V době, kdy vedeme válku s mezinárodním islamistickým terorismem je ostatně také na Evropské unii, aby patřičně zpřísnila podmínky pro vstup do Schengenského prostoru. Poněkud komicky v této souvislosti působí dojemná péče pana komisaře Fratiniho, aby se prý snad při zpřísněném režimu nedostaly do Spojených států "citlivá data" o evropských vízech pro cizince.

Jednominutový proslov:

Bezvízový styk se Spojenými státy pro české občany

Jsem velice znepokojen postojem některých politiků Evropské unie, včetně členů tohoto Parlamentu k vyjednávání české vlády o bezvízovém styku se Spojenými státy. Aniž by česká vláda porušila jediné ustanovení platných Smluv, stala se objektem kritiky, mentorování a napomínání. Jednání se přitom nevedla s nepřátelskou, nebo podezřelou zemí, ale s tradičním přítelem a spojencem evropských demokracií. Některé kritické výroky v tomto směru je velmi obtížné vysvětlovat českým občanům, kteří na bezvízový styk s USA roky čekají. Chce-li někdo opravdu poškodit obraz Evropské unie v české veřejnosti, nechť v tomto necitlivém a přezíravém přístupu pokračuje. Měli bychom se všichni snažit nevyvolávat zbytečné negativní emoce v této nikterak podezřelé a bezpečnost Evropské Unie neohrožující kauze.
Zvláštní diskusní blok byl na úvod pléna věnován také situaci v Gaze. Promluvil předseda Parlamentu a také zástupci jednotlivých politických frakcí. Všichni se zaklínali potřebou zastavit kolotoč násilí. Vesměs se shodli řečníci na tom, že je právem svrchovaného státu Izrael, aby podnikal vojenské akce na ochranu své bezpečnosti. Je-li izraelské území neustále bombardováno raketami, které bojovníci Hamásu z Gazy odpalují, nemá tamní vláda jinou možnost, než poslat ozbrojené síly, aby nebezpečí čelily. Někteří mluvčí, zejména z levé strany politického spektra kritizovali skutečnost, že izraelské vojenské zásahy ničí infrastrukturu, budovanou za unijní peníze. Evropská unie v rámci zahraniční pomoci pumpuje zejména do palestinských území obrovské částky, rovnající se stamilionům EUR. Do čeho je tamní administrativa investuje, to ví jen sám pánbůh. Rozhodně ne do zlepšení životních podmínek běžných lidí.

Z hlasovaných bodů se jako nejvíce kontroverzní jevila některá zemědělská témata. Komise navrhuje opatrné zvýšení kvót na mléko, což by mohlo být pro naše zemědělce pozitivní. Znamená to ovšem současně vyšší příjmy z evropských zemědělských dotací. Větším problémem byl hlasovaný plán Komise na "ozdravění Společné zemědělské politiky". Hlasovaly se takové "perly", jako je stanovení nejnižšího a nejvyššího limitu pro zemědělské dotace. České velké zemědělské závody by zejména s horní hranicí měly problém, protože by se zřejmě musely za účelem lepšího přijímání evropských dotací nějak fiktivně dělit na menší celky.

Microsoft uspořádal informační koktejl, kde představil nejrůznější možnosti, jak zajistit větší bezpečnost na Internetu. Týká se to zejména možnosti, aby rodiče účinněji kontrolovali počínání svých ratolestí. Jisté je, že Internetová komunikace nepřináší jen lepší výměnu informací, ale také problémy. Děti a mladí lidé se nerozvážně vrhají do nejrůznějších komunikací a her. Internet napomáhá i šíření pornografie a usnadňuje nabízení erotických služeb. Přednášející uvedli, že dnes jen asi 4% her, které jsou šířeny internetovou sítí, obsahuje nějaké varování, že nejsou vhodné pro děti. Ve skutečnosti mnohem větší podíl těchto zábavných systémů obsahuje témata, ke kterým by rodiče své potomky nepouštěli právě rádi.

K plénu promluvil také prezident Estonska, pan Toomas Hendrik Ilves. Pan president zůstal věrný svému socialistickému přesvědčení a pronesl velmi procítěný profederalistický projev. Prohlásil, že kupředu se EU může dostat jen většinovým rozhodováním a společnými postupy ve všech možných otázkách, zejména pak zahraniční politice a ekonomice. Nekomentoval ani jediný sporný bod v těchto údajně společných politikách. O své zemi prohlásil, že už není žádnou novou členskou zemí a že ekonomicky ty staré členské země již dohnala. To je do jisté míry pravda, protože Estonsko dosahuje vysokých růstových koeficientů. Uvedl, že je to výsledek sázky na moderní informační technologie a inovace. Estonsko se jak se zdá zhlédlo v úspěšném Finsku, což mu lze jen závidět. Tak trochu a nepříliš směle varoval před Ruskem, které prý investuje velké prostředky do ovlivňování svých nejbližších postkomunistických sousedů. Aniž by jmenoval Rusko, Čínu, nebo jiné země, varoval estonský prezident také před nárůstem "autoritářského kapitalismu". Je zřejmé, že náš evropský demokratický model uspořádání společnosti není jediným myslitelným. Zmínil v té souvislosti Fukujamovu teorii o "střetu civilizací". Nicméně za největší výzvy pro budoucnost označil globální oteplování a klesající zásoby fosilních paliv.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |