Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Slyšení o "Boloňském procesu"

6. března 2008 uspořádala frakce EPP-ED při Výboru pro kulturu a vzdělávání při Evropském parlamentu slyšení o "Boloňském procesu". Vystoupili zde vysokoškolští pedagogové i zástupci Komise a proběhla živá diskuse.

Slyšení o "Boloňském procesu", frakce EPP-ED při Výboru pro kulturu a vzdělávání při Evropském parlamentu |

Pozornost byla věnována zejména potřebě dále slaďovat vzdělávací programy v rámci terciálního sektoru. Okrajově se zmínila otázka školného, které je stále v EU poněkud kontroverzním tématem. Jak evropské vzdělávací programy, tak vlády členských států by měly maximálně podporovat mobilitu studentů i pedagogů.

	Eurokomisař Ján Figeľ během slyšení o "Boloňském procesu", které pořádala frakce EPP-ED při Výboru pro kulturu a vzdělávání při Evropském parlamentu |

S krátkým projevem zde vystoupil i komisař Ján Figeľ, který zdůraznil, že vzdělávání a jeho kvalita je jednou z priorit Evropské komise. Je třeba podporovat vzdělávání, výzkum, vývoj a inovativní myšlení.

Jaroslav Zvěřina, poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
Výbor pro kulturu a vzdělávání EP, náhradník


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |