Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Indie 2008

Delegace poslanců Právního výboru Evropského parlamentu z frakce EPP-ED navštívila ve dnech 30.3. – 3.4.2008 Indii. Program připravila indická sekce Nadace Konráda Adenauera (KAS). Byl zaměřen zejména na problémy obchodního práva a ochrany duševního vlastnictví. Vedoucím delegace byl Klaus Lehne, koordinátor frakce EPP-ED v právním výboru, expert na právo obchodních společností a na otázky kolem ochrany duševního vlastnictví.

Po příletu do New Delhi, indického hlavního města, nás do indických reálií uvedl šéf zastoupení KAS v Indii Jörg Wolff, který se spolu se svými kolegy o nás svědomitě staral po celou dobu pobytu. Naše jednání se uskutečnila v jediné destinaci, kterou bylo hlavní město země, Nové Delhi je mnohamiliónové velkoměsto, které bylo v severní části Indie vybudováno počátkem dvacátého století a nahradilo jako správní centrum do té doby dominantní Kalkatu.

Delhi:  fast food na ulici, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |
Delhi: provoz na jedné z hlavních tříd, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |

První dojmy z New Delhi nejsou právě povzbudivé. Letiště je ve stavu, který nemá daleko k havarijnímu. Nepochybně by vyžadovalo zásadní rekonstrukci. Staví se zde ovšem letiště nové, jak nás upozorňují billboardy v odbavovací hale, a jak opakovaně upozorňuje i taxikář na cestě do hotelu. Město působí jako staveniště také díky intenzivní výstavbě nového metra, které má nové letiště spojit s centrem. Hlavní město země, která je nepochybně jednou z nejvíce perspektivních světových ekonomik si člověk představuje přece jen jinak. Delhi je charakterizované obrovskými kontrasty. Kromě velkolepých staveb, ve kterých sídlí vládní orgány a nejrůznější korporace, je zde všude plno evidentní chudoby. Částečně to mají na svědomí masy lidí, kteří se z chudých venkovských oblastí vydávají hledat lepší život ve velkoměstě. Prakticky každodenně jich do města z venkovských oblastí přicházejí tisíce. Plní pak rozsáhlé a evidentně extrémně chudé slumy. Také v centru města jsme viděli stany a všelijak poslepované provizorní příbytky, někdy v těsném sousedství výstavných budov.

Posvátné krávy jsou v Delhi poměrně masovým jevem. Viděli jsme je všude. I na okraji osmiproudové dálnice může kráčet stádo krav s telaty, provázené býkem. Zejména volný výskyt býků mně překvapil. Zdálo se, že nejsou agresivní, a že z nich lidé nemají strach. Infrastruktura se zde pilně buduje, ale do dokonalosti má daleko. Město podle našich průvodců trpí nedostatkem tekuté vody, ale i vody pitné. Tyto skutečnosti zhoršují hygienickou situaci. V době našeho pobytu referovaly zdejší noviny o tom, že řeka Yamuna, která protéká Delhi, je neobyčejně znečištěná. Programy na čištění odpadních vod a zvýšení průtoku nejsou příliš efektivní. Zápach řeky se podobá tomu, co je z dobře pochopitelných důvodů cítit kolem všech slumů a provizorních příbytků. Není zde také dost elektrické energie a některé chudší oblasti města jsou většinu dne bez proudu. Silnice jsou přeplněny auty, motocykly i jízdními koly a cyklistickými drožkami. Pravděpodobně nejpopulárnějším a typickým dopravním prostředkem jsou tříkolky s motocyklovým motorem, které převážejí většinou osoby, někdy také malé náklady. Automobilovému parku dominují japonské značky a domácí TATA. Několikrát jsem zde zahlédl také vozy Škoda.

Agra: Tádž-Mahál, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |
Delhi: socha bohyně, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |

Indie je obrovská země, která zcela jistě musí být dlouho studována ze všech stran, než je možné o ní vyslovit nějaký ucelený názor. Má více než 1 miliardu obyvatel, kterých rychle přibývá. Je to dnes jedna z nejmladších zemí na světě, s průměrným stářím obyvatelstva kolem 26 roků. Vláda se snaží populačnímu vývoji čelit také třeba sterilizačními programy, které jsou spojeny s motivačními odměnami. Posledním motivačním hitem sterilizací se zde prý stalo kromě peněz také jízdní kolo. Rychle se zde rozvíjí ekonomika, hlavně moderní technika a informační technologie. Zaostává produktivita zemědělství, které nestačí vyrábět dostatek potravy pro přibývající populaci. Je to zajímavý paradox, zatímco průmyslová výroba země roste závratným tempem, produktivita práce v zemědělství se téměř nemění. Poslední vývoj cen potravin na světových trzích Indii poměrně výrazně zasáhl také v této citlivé oblasti.

Na zastoupení Evropské unie v  Delhi nás přijala paní velvyslankyně Daniéle Smadja se svými spolupracovníky. Vztahy mezi zeměmi EU a Indií jsou samozřejmě velmi intenzivní. Jen z Německa míří do Indie denně několik přímých letů, dva z toho do Delhi. Podobně je to u větších evropských zemí. Ty vztahy jsou většinou bilaterální a Evropská unie je zde nahlížena jako cosi navíc. Návštěv politiků ze všech sedmadvaceti států EU se zde uskutečňuje mnoho, celá řada z nich na nejvyšší úrovni. Paní velvyslankyně má za úkol zvyšovat povědomí indické veřejnosti a politiků o existenci Evropské unie jako možného partnera.

Malá konference na téma „Právo obchodních společností a ochrana hospodářské soutěže“ se uskutečnila v sídle FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry). Tato obchodní komora vznikla již v roce 1927 a je velice aktivní ve všech úsecích indického hospodářství. Webová stránka FICCI: www.ficci.com

Agra: zemdělci u Tádž-Mahálu, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |
Agra: jedna z mešit u Tádž-Mahálu, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |

Z informací, které nám ve svých přednáškách poskytli experti FICCI vyplývá, že Indie se intenzivně zabývá zlepšováním právního prostředí. Země má 29 států, které jsou uspořádány do federativního rámce. Oficiálních jazyků je v zemi 14, nicméně díky prakticky celoindické anglické gramotnosti zde angličtina slouží jako univerzální dorozumívací prostředek. Také nápisy ve městě a na silnicích jsou většinou kromě domácího textu psané také anglicky. Organizačním základem indické společnosti jsou prý vesnice. Jde o sídla poněkud větší, než jak chápeme vesnici my. Typická indická vesnice má prý více než 5000 obyvatel a tvoří jakýsi autonomní správní celek. Mnoho obyvatel Indie žije v chudobě, odkázáno na příjem menší než dva americké dolary denně. Indie ovšem při svém dynamickém hospodářském vývoji představuje obrovský trh. Během několika posledních let si zde opatřila mobilní telefony skoro pětina obyvatel. Jen těchto přístrojů země každoročně absorbuje více než 8 miliónů. Specifickým problémem je zde ochrana průmyslových vzorů a duševního vlastnictví obecně. Právní předpisy se modernizovaly, aby vyhovovaly alespoň některým mezinárodním dohodám, nicméně uplatňování práva je v této oblasti stále neuspokojivé. Také v oblasti autorských práv jsou rezervy. Filmy a videoprogramy jsou zde nesmírně populární, a to domácí i americké. Každé noviny přinášejí záběry ze života filmových hvězd, reklamy na nové filmy a bulvární drby z této audiovizuální oblasti. Pro tento intenzivní zájem o filmy má v Indii veliký význam prosazování ochrany autorských práv. Jen americký Hollywood prý zde ztrácí každoročně více než 50 miliónů dolarů na ilegálních kopiích svých produktů. Země má samozřejmě také problémy bezpečnostní. Vnitřní bezpečnost prý ani tolik neohrožují muslimští extremisté. Indická muslimská komunita představuje asi 20% obyvatelstva, je specificky mírumilovná a infiltrace zdejšího safistického islámu radikálními islamisty není zatím nijak intenzivní. Větší problémy jsou s maoistickými radikály v některých částech země. Indie to nemá lehké se svými sousedy. Od Srí Lanky přes Pákistán, Tibet nebo Barmu či Bangladéš jeden problém vedle druhého. Jedinou výjimku snad představuje poměrně malý Bathustán, se kterým má Indie vztahy zcela klidné.

Krátce jsme diskutovali s představiteli zdejší právnické komory (Confederation of Indian Bar: www.cib.co.in). Měl zde zajímavou přednášku zkušený právník Dr.A.D.Divan. Připomněl zejména nutnost soudní supervize nad rozhodnutími parlamentů. Demokracie má své limity. Také nacisté v Německu kdysi přišli k moci parlamentní cestou, když žádný soud neměl kompetenci jejich znásilnění ústavy zrušit. Parlamenty někdy v dobré víře produkují stále nové a nové zákony, které je pak velice obtížné uplatňovat, protože jsou nedostatečně zažité a stávají se příliš komplikovanými. Podmínky pro práci právníků se v různých zemích hodně liší. Také příslušné profesní komory jsou různě náročné. V některých zemích je kandidát na advokáta podrobován velmi přísné zkoušce a prověřuje se u něho kde co. Jinde jsou komory benevolentní. Indie opatří podle referujícího spíše k těm druhým,

Agra: motorové tříkolky, nejběžnější motorový dopravní prostředek, který je možné zde najmout, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |
Agra: cyklistický rikša, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |

Navštívili jsme advokátní kancelář „Remfry & Sagar“. Jde o velikou právnickou firmu, která se z velké části specializuje na problematiku ochrany duševního vlastnictví (www.remfry-sagar@remfry.com). Přijal nás ředitel firmy Dr.Vidya Sagar. Specificky se věnoval zejména softwarovým patentům. V indii mají systém podobný jako v Evropě, to znamená, že patenty se udělují takovým softwarovým programům, které mají nějakou technickou (hardwarovou) základnu. Američané jsou mnohem benevolentnější, ale v poslední době prý své postoje zpřísňují. Sagar vidí budoucnost v nějakém kompromisu mezi americkým a japonským či evropským přístupem. Univerzální model zatím neexistuje. V indii jsou nyní vedeny některá zajímavé spory kolem medikamentů. Země je známá jako producent mnoha generických přípravků, které nerespektují mezinárodní patentové úmluvy. Kromě toho zmínil i některé kuriozity. Jistá firma vyvinula cytostatikum a má ten lék patentovaný v alfa podobě sloučeniny. Jiná firma přišla s tím, že beta podoba té látky je o třetinu účinnější. Je to na patent?

Dr.Sagar konstatuje, že Indie má dobrou perspektivu hlavně ze tří ohledů: uplatňuje se zde obecně poměrně dobře právní řád, v zemi je demokratická správa věcí veřejných, a země je kompletně anglofonní.

Firma založila a provozuje privátní střední školu v Radžastánu: „The Sagar School Rajasthan“, která vyučuje zejména ekonomii a hospodářské právo. Každým rokem zde přijímají ke krátkým pobytům několik studentů z Evropy, zejména pak z Británie, Francie a Německa. (www.thesagarschool.org).

Velice zajímavou přednášku jsme vyslechli od prof.Brahma Chellaney z Centra pro politické studie v Delhi.

Agra: nádvoří pevnosti, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |
Agra: pevnost vedle Tádž-Mahálu, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |

Před průmyslovou revolucí počátkem devatenáctého století se v Asii produkovalo 60% celosvětové výroby. V průmyslové revoluci Asie ztratila krok s ostatním světem, snad s výjimkou Japonska. Nyní se situace pomalu vrací zpět. Asie dnes produkuje znovu asi 60% celosvětového GHP a zrychluje krok. Asijské země ovšem nelze posuzovat jen podle HDP. Rozoj společnosti musí být posuzován vícesložkově. Jde také o distribuci zdrojů, dodržování lidských práv, sociální situaci lidí, bezpečnost vnitřní i zahraniční. V těchto „doprovodných“ otázkách má mnoho asijských zemí obrovské nedostatky. Indie samozřejmě mezi nimi. Latentní bezpečnostní hrozby jsou v Asii všudypřítomné. Poslední problémy s Tibetem jsou jen aktualizací jedné z mnoha podobných hrozeb.

Asie je zatížena historií sporů a konfliktů. Je zde také intenzivní nacionalizmus, který je snad nejzřetelnější v Číně. Nacionalismus dnes v Číně téměř univerzálně nahradil předchozí komunistickou ideologii. Vede se setrvalý zápas o hegemonii v Asii. Zejména Čína se ráda pasuje do role regionálního hegemona. Na složitých mezinárodních podmínkách a sporech zatím ztroskotaly všechny snahy po vytvoření nadnárodního systému. Neexistují žádné celoasijské instituce a nikdy neexistovaly. Asijské zemně pro svou diverzitu a rozdílné zájmy jen těžko mohou definovat nějaké společné hodnoty. Zatímco ekonomické výměna funguje velmi dobře, politická spolupráce asijských zemí není uspokojivá. Podle prof.Chellaney by měly více spolupracovat alespoň ty země, které se hlásí k demokratickým hodnotám, tedy Japonsko, Jižní Korea, Tchajwan, Austrálie a Indie. Samozřejmě je třeba počítat s vlivem Spojených států.

Vztahy Indie k Rusku jsou nepochybně přátelské. Již v roce 1971 si získalo Rusko (tehdy samozřejmě Sovětský Svaz) Indii tím, že zabránilo Číně intervenovat v Bangladéši, který se v té době ustavoval jako samostatný stát. Rusko zůstává v Asii významným hráčem. Jeho vliv se odvíjí zejména od jeho vztahů s Čínou a Japonskem. Současné „putinovské“ Rusko je velmi nakloněno prohlubování vztahů s Čínou.

Velice zajímavé přednášky jsme vyslechli na semináři Indické komory pro průmysl a obchod (PHD Chamber: www.phdcci@phdcci.in)

Agra:  pohled z pevnosti, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |
Agra:  Tádž-Mahál  z pevnosti, návštěva Indie 30.3. – 3.4.2008 |

Zde se rozvinula živá diskuse o perspektivách v ochraně duševního vlastnictví a uplatňování mezinárodních standardů v oblasti ochrany hospodářské soutěže. President PHD, Dr.L.K.Malhotra zdůraznil že ani veliká Indie se nemůže od ostatního světa lišit nějakými výjimkami, a že se zde všichni snaží jednak modernizovat právní prostředí, jednak tyto moderní právní normy také účinně a správně uplatňovat. Spolupráce s evropskými zeměmi je pro ně samozřejmostí, mají na úrovni politické i expertní živé kontakty.

Návštěva státního tajemníka pro právní záležitosti byla opravdu exotickým zážitkem. Budova ministerstva byla zvenku i zevnitř neupravená, viditelně zanedbaná. Pořádek zde chyběl po všech stránkách. Počínaje chováním úředníků a konče stavem hygieny na sociálních zařízeních. Z diskuse s panem státním tajemníkem jsme zjistili, že Indie se mnohem více než o americké normy a předpisy zajímá o ekonomické a průmyslové direktivy Evropské unie. Debatu oživila opičí rodinka, která za zády pana tajemníka defilovala po parapetu okna a nenechala se rušit lidmi uvnitř místnosti.

K současné situaci v Tibetu přinesl komentář denník „Hindustan Times“ z 2.dubna 2008. Uvádí se zde, že tibetský dalajláma je v Indii samozřejmě váženým hostem. Vláda jej však zavázala zdržet se politických aktivit, zejména pak takových, které by mohly zhoršit vztahy mezi Indií a Čínou. Protestní demonstrace blokují opakovaně čínskou ambasádu v Delhi, což bilaterálním vztahům právě neprospívá. Indická vláda vyslovila politování nad situací v Tibetu a vyjádřila naději, že se věci budou vyvíjet k nenásilnému řešení. Indie sama má mnohé regionální problémy s nejrůznějšími menšinami a její zahraničně politická filozofie je proti řešení etnických konfliktů oddělováním etnicky odlišných regionů od velkým „mateřských“ států. To se týká také Tibetu. Věc má být podle indických politiků řešena prohloubenou autonomií v rámci veliké Číny. Indie Tibet považuje za součást Čínské lidové republiky. Čína pak musí také nést plnou odpovědnost za řešení tibetských poměrů.

Indie je poměrně klidnou a bezpečnou zemí. Hinduistická většina obyvatel je poměrně mírumilovná a přátelská. Násilná řešení sporů zde nejsou příliš oblíbená. Přesto, že hostitelé tvrdili, že hlavním teroristickým rizikem jsou zde radikální maoisté, přinesl tisk právu o tom, že indická policie odhalila a pozatýkala třináctičlenný gang, který připravoval teroristické útoky v zemi. Členové této skupiny jsou radikální islamisté, napojení na organizace jako „Lashkar-e-Tayyeba“ (LeT), „Harkat ul Jihadi Islami“ (HuJI) a „Jaish-e-Mohammed“ (JeM). Dva indické státy jsou dnes přímo spravovány komunistickými vládami. V zemi, kde jsou tak výrazné ekonomické a sociální rozdíly mají samozřejmě levicové kolektivistické koncepce politiky velmi dobrou živnou půdu. Také ve stávající vládě Indického národního kongresu se prý najdou ministři, kteří se hlásí k marxismu.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |