Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
7.4. - 11.4.2008

V Bruselu v tomto týdnu zasedaly parlamentní výbory i politické skupiny. Ve středu a ve čtvrtek se konalo "Malé plenární zasedání".

Právní výbor projednával několik případů žádostí o poslaneckou imunitu ve vztahu k některým sporům, které poslanci vedou ve svých zemích. Snad největšímu zájmu se těšilo hlasování o konečné verzi vyjádření výboru k direktivě o ochraně životního prostředí trestně právními sankcemi. Zejména levicové strany v čele se Zelenými prosazovali téměř formulace nových trestných činů, které by měly celoevropský charakter. Direktiva by však měla především zajistit, aby se tresty za delikty které poškozují životní prostředí nějakým způsobem sladily uvnitř EU. Formulace trestných činů a také trestní sazby musí samozřejmě zůstat ve svrchované kompetenci členských zemí. Uvidíme, v jaké podobě se text direktivy dostane k závěrečnému hlasování v plénu. Osobně tou direktivou nejsem nikterak nadšen, a kdyby měly projít některé návrhy, které jsme ve výboru odmítli, pravděpodobně bych poslancům za ODS nedoporučil podporu tohoto textu.

Zcela zvláštní problém představuje snaha Evropské komise, prohloubit regulace elektronických komunikačních sítí. Komise navrhuje zřídit další specializovanou agenturu, která by se měla celoevropskou regulací elektronických komunikací zabývat. ("European Electronic Communications Market Authority", EECMA). Ten úřad by měl nahradit dvě dosavadní evropské instituce, které o elektronické sítě pečují. Jen v Právním výboru byly podány desítky pozměňovacích návrhů k tomuto tématu,a tak se lze nadít bouřlivých debat nad tímto problémem. Zejména samozřejmě půjde o to, jaké kompetence by měl takový nový úřad mít ve vztahu k národním regulátorům v členských zemích.

Stát Izrael slaví v tomto roce šedesáté výročí svého vzniku. V Evropském parlamentu se uskutečnilo několik akcí, které měly toto výročí připomenout. Na obědě, který zaštítil německý kolega za CDU v.Lambsdorf, promluvil velvyslanec Izraele při EU a také zástupce izraelské nadace "B´NAI B´RITH International" a Evropské komise. Řečníci zdůraznili, že Izrael má po všech stránkách velice blízko k Evropě. Je to dáno také tím, že velká část jeho obyvatel se v Evropě narodila. Stejně důležitá je pro Izrael podpora Spojených států. Někteří evropští politici stále nechápou situaci Izraele dostatečně racionálně. Izrael je dnes na Středním východě jedinou zemí, která se hlásí k hodnotám demokracie a ochrany lidských práv. V jejich státě žije velký počet arabských občanů, a to zcela v mírovém vztahu s většinovou židovskou komunitou. Konflikty s Palestinci jsou dány zejména setrvalým nepřátelstvím palestinského Hamásu, který nejen že Izrael ostřeluje raketami, ale také otevřeně vyhlašuje plán na jeho zničení. Vztahy mezi Izraelem a EU se prohlubují. Izraelští studenti a pedagogové jsou zapojeni do evropských výzkumných a studijních programů. Bohatá je i výměna kulturní. Naši izraelští přátelé zejména zdůrazňují, že se je snaží některé africké a arabské státy izolovat v agendě na ochranu lidských práv.

Na plenárním zasedání jsme zejména schválili doplnění Evropské komise o nástupkyni kyperského eurokomisaře Markose Kyprianou, který ze zdravotních důvodů z úřadu odstoupil. Nahradila jej paní komisařka Androula Vassiliou, která převzala i agendu ochrany zdraví.

Brusel navštívila v tomto týdnu také celá řada regionálních politiků. Setkal jsem se s náměstkem jihočeského hejtmana ing Františkem Štanglem, který navštívil Evropský parlament. Ve středu večer se konalo setkání jihočeského hejtmana Dr. Jana Zahradníka s některými našimi europoslanci. Hovořili jsme zejména o perspektivách čerpání prostředků z regionálních operačních programů na zlepšení jihočeské infrastruktury.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |