Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

VŠECHNOPÁRTY - přehrát na internetu

vysílání: úterý 20.5. od 21:05, repríza: 24.5. od 00:30 na ČT1

Tentokrát autoři připravili díl s názvem „Civilizační choroby“. O neduzích lidského těla i duše přijde vyprávět MUDr. Karel Nešpor – odborník na závislosti, sexuolog doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina a věrným divákům dobře známý psycholog PhDr. Petr Šmolka.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina  bude hostem VŠECHNOPÁRTY Karla Šípa na téma "Civilizační choroby" v úterý 20. 5. 2008 od 21:05 na ČT1 |    MUDr. Karel Nešpor bude hostem VŠECHNOPÁRTY Karla Šípa na téma "Civilizační choroby" v úterý 20. 5. 2008 od 21:05 na ČT1 |    PhDr. Petr Šmolka bude hostem VŠECHNOPÁRTY Karla Šípa na téma "Civilizační choroby" v úterý 20. 5. 2008 od 21:05 na ČT1 |

V roli moderátora a autora zábavné talkshow se představuje Karel Šíp, který se po několika letech vrátil na obrazovky České televize. Název Všechnopárty odpovídá stylu pořadu. Ptá se na všechno v rámci daného tématu a slovo párty plní funkci nevázané zábavy, během které je všechno povoleno. Témata bývají dosti ožehavá jako např. alkohol, velké věkové rozdíly, přiměřená sebeobrana, nebo jaké jsou hranice erotiky ve filmu a televizi.

Zábavná talk show Karla Šípa na téma "Civilizační choroby" v úterý 20. 5. 2008 od 21:05 na ČT1, zdroj: www.ceskatelevize.cz |

Do pořadu, který je defakto televizní poradnou Karla Šípa, jsou zvány osobnosti veřejného a společenského života, které mají s tématem své vlastní zkušenosti. Kromě nich je v pořadu vždy přítomen odborník na slovo vzatý jako např. legenda české psychiatrie Miroslav Plzák, sexuolog Radim Uzel, primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice Karel Nešpor, advokátka Judr. Klára Slámová a další. V tomto pořadu se mísí humor získaný vlastními zážitky s profesionálním nadhledem a především glosováním moderátora.

Pořad je natáčen v divadle Semafor a jako pravidelný týdeník baví diváky nejen v sále, ale i na obrazovkách České televize.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |