Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
26.5. - 30.5.2008

Uplynulý týden byl věnován jednáním výborů a jiných parlamentních skupin.

Právní výbor rozhodoval o definitivních zněních některých parlamentních materiálů. Definitivní výborová verze byla přijata ke zprávě o roli národních soudců v evropském soudním systému. Jde o materiál, který připravila britská kolegyně z liberální frakce Diana Wallis. Zahrnuje celou řadu dobře míněných doporučení, včetně intenzivnějšího postgraduálního vzdělávání soudců a péče o jejich jazykové kompetence. Materiál také doporučuje zřízení jakési "Justiční akademie EU". Jisté je, že orientace národních soudců v právu EU by měla být stále lepší. Už proto, že komunitární právní předpisy se množí a některé z nich jsou přímo závazné. Celý justiční systém EU se tak stává nepřehledný a zasluhuje tedy odborné studium a edukační aktivity.

Výbor také přijal tři návrhy ve vztahu k elektronickým komunikacím. Odloženo bylo rozhodnutí o legálním základu přísnějších emisních standardů u osobních automobilů. V této věci není v EU jednoty. Zejména ne po tom, kdy se probudili někteří velcí výrobci automobilů a pochopili, že příliš přísné normy mohou jejich byznys velice poškodit.

Rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu přijala Evropská unie již v roce 2002 bylo aktualizováno o konstatování, že často jsou teroristické akce plánovány a inspirovány prostřednictvím Internetu. Je velikou politickou prioritou, toto zneužívání volného pohybu informací po Internetu rušit a omezovat. Evropská unie má v boji proti terorismu i jiné rezervy. Na seznamu teroristických organizací EU stále figuruje organizace iránských mudžahedínů, vedoucí složka iránského Hnutí odporu. Mimochodem, šéfka této organizace, paní Rajáví, navštívila v tomto týdnu Evropský parlament. Na druhé straně bychom v uvedeném seznamu marně hledali takové teroristické organizace jako je baskická ETA, nebo islamistický Hizballáh nebo Hamás.

Pracovníci organizace STOA (Scientific and Technological Options Assesment), instituce Evropského parlamentu, představili jednu z četných analýz evropského patentového systému. Mezinárodní tým expertů byl poměrně skeptický k patentovému procesu jako takovému. Neustále zdůrazňovali, že podle počtu podaných patentů nelze ekonomickou sílu země posuzovat.. Počet přiznaných patentů celosvětově velice rychle roste v sedmi letech 2000 - 2006 vzrostl počet patentů globálně o 60%.. Evropská unie by se měla patentovým systémem vážně zabývat a konečně dospět k nějakému unijnímu patentu. Nikdo z expertů ovšem nepřišel s žádnou nosnou ideou, jakým způsobem k takovému řešení dospět. V průběhu tohoto volebního období jsme se v Evropském parlamentu naučili chápat, že ve vztahu k patentovému režimu jsou členské země zatím beznadějně rozděleny. Řešení je v nedohlednu. Materiál STOA je v příloze.

Italská skupina komerčních právníků navrhuje ustavit evropskou Chartu práv daňových poplatníků. Měli na to téma poměrně dlouhé vystoupení před členy Právního výboru. Nechtějí primárně zasahovat do daňových zákonů. Charta by měla harmonizovat spíše jakési sociální jistoty plátců daní ve vztahu k institucím, které daně vybírají a spravují. Systémy v členských zemích jsou prý nepřehledné a některé umožňují dokonce retroaktivní změny daňových povinností.. Charta má rovněž sjednotit vyměřování trestů za daňové nedostatky a omezit jejich výši. Materiál italských expertů z Milána je rovněž v příloze.

V prostorách Parlamentu proběhl také kuriózní fotbalový turnaj. Družstva soutěžila na nafukovacím hřišti, které bylo koncipováno podobně jako "stolní kopaná" v hernách. Hráči tedy stáli u příčných tyčí, drželi je a kopali do míče. Český tým vysoko porazil Nizozemí 10 : 1, aby v semifinále na penalty podlehl týmu Rady. K oporám českého týmu patřili europoslanci Březina, Vlasák a Zahradil. Rada nakonec celý turnaj vyhrála. Akce měla připomenout, že za pár dní odstartuje fotbalové Mistrovství Evropy v Rakousku a ve Švýcarsku.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)

Další informace


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |