Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Za paní Marií Šechtlovou

Marie Šechtlová, portrét | Předpokládám, že všechny Táboráky velice zasáhla zpráva o úmrtí paní Marie Šechtlové. Zesnulá patřila k výrazným kulturním osobnostem nejen Tábora, ale celé České republiky. Svým fotografickým dílem nám poskytla obrovský kus krásy a pozitivních emocí. Přesto, že v posledních letech zápasila s těžkou nemocí, byla inspirátorkou celé řady kulturních počinů. K těm nejvýznamnějším jistě patří vybudování muzea fotografií rodiny Šechtlů, televizní pořad o táborském ateliéru "Šechtl & Voseček" a také pečlivé editování kalendářů a sborníků historických fotografií.

Paní Marie Šechtlová byla silnou osobností. Statečně snášela útrapy svého onemocnění, které ji nakonec přemohlo. Odešla nadaná umělkyně a významná občanka Tábora. Pro nás všechny je štěstím, že její fotografické dílo zůstává zachováno pro budoucí generace. Jisté je také, že její dcera a vnoučata nesou dále štafetu jejího výtvarného talentu.

Čest její památce
Jaroslav Zvěřina


Marie Šechtlová, parte |


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |