Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Transformace nemocnic je podle europoslance správná

Právo, Jižní Čechy, 04.02.2005

Zvěřina: důkazem je hospodaření českobudějovického zařízení

Transformace zdravotnických zařízení, jak ji začal uskutečňovat Jihočeský kraj u nemocnic, které získal do vlastnictví od státu, je správná. Je o tom přesvědčen jihočeský europoslanec Jaroslav Zvěřina z Tábora.

Opírá se přitom mimo jiné o pozitivní výsledky hospodaření Nemocnice České Budějovice, která již přes rok funguje jako akciová společnost a se 1650 lůžky je po fakultní nemocnici Motol, Všeobecné fakultní nemocnici Praha a Fakultní nemocnici Brno-Bohunice čtvrtou největší v České republice.

"Samozřejmě že reforma zdravotnictví je všude na světě konfliktní téma. Měla by se ale řešit na základě konsensu napříč politickým spektrem. V tomto smyslu se vlastně o reformě ještě ani nezačalo diskutovat. Je to podobné jako ve školství. Každá politická strana jako by vedla monolog sama se sebou. Nepochybně blíže pravdě je dnes ODS, protože se snaží zdůrazňovat opravdové problémy a nabízí řešení, které může něco posunout žádoucím směrem," sdělil Právu Zvěřina.

Připomněl, že to zřejmě nepůjde bez zvýšení spoluúčasti pacientů a bez omezení rozsahu té zdravotní péče, která je hrazena z pojištění. Právě těmto tématům se podle něj ale současná vládní koalice setrvale vyhýbá. Je přesvědčen, že chystaná koncepce ministryně zdravotnictví Milady Emmerové vlastně žádnou koncepcí není. Jako hlavní řešení na všechny neduhy nabízí postátnění a vytvoření nových úřadů.

"Myslím, že by i sociálním demokratům prospělo, kdyby se snažili využívat těch institucí, které již mají nebo které v systému pracují. Rozhodně je třeba posílit roli zdravotních pojišťoven. Mají dnes větší přehled o ekonomice zdravotnictví, než samo ministerstvo," dodal europoslanec.

Podotkl, že při vytváření koncepce nelze spoléhat na nějakou radu z EU, neboť zdravotnictví zůstává v národní kompetenci. Nicméně hledají se společné cesty v takových věcech, jako je prevence infekčních nemocí, včetně HIV/AIDS, nebo drogových závislostí.

"Myslím, že ČR bude mít se zdravotnictvím i problémy, které se vstupem do EU bezprostředně souvisejí. Za jistých okolností se totiž občané budou moci domáhat léčebných výkonů v jiných členských zemích. U těch, kteří tam pracují, je to již samozřejmost. Není tajemstvím, že zdravotní péče je zejména ve starých členských zemích mnohem dražší než u nás. Kolik to bude naše pojišťovny stát, to se teprve uvidí," shrnul Zvěřina některé zkušenosti, které získal během prvních měsíců svého působení v europarlamentu.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |