Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
8.9. - 12.9.2008

V tomto týdnu probíhala v Bruselu jednání parlamentních výborů a některých delegací.

Právní výbor hlasoval o celé řadě legislativních materiálů v definitivním výborovém znění. Větší debaty se točily především kolem postavení malých a středních podniků v právním systému členských zemí. Komise se snaží prosadit návrhy, které by právě malým a středním podnikatelům měly usnadnit život na společném evropském trhu. S tím souvisí také zatím nedořešený statut tak zvaná "Evropské privátní společnosti". Právní výbor se rovněž zabýval diskusemi o možnostech nějakého sjednocování "autentických nástrojů" při řešení přeshraničních občanských a obchodních sporů. Problémy vznikají zejména s národními úpravami postavení notářů a jiných úředníků, kteří autorizují předložené doklady. V některých státech mají téměř stejnou hodnotu různě koncipovaná "čestná prohlášení", jinde se s nimi nepočítá. Velký rozdíl samozřejmě existuje mezi kontinentální Evropou a Velkou Británií, kde notáře vůbec neznají. Právní výbor také dlouho diskutoval o několika případech poslanecké imunity.

Zajímavá byla diskuse poslanců Právního výboru s paní ministryní spravedlnosti Francie. Rachida Dati představila priority francouzského předsednictví v právní oblasti. Soustředila se zejména na tři body. Prvním bodem je ochrana "slabých a zranitelných" v EU. Druhým bodem pak je právní prostředí v ekonomické oblasti, a třetím stav justice v členských zemích.

K prvému bodu zmínila především nutnost zlepšovat právní pomoc rodinám s dětmi. Velké problémy jsou spojeny s rozvody v případech manželství osob z různých členských zemí, nebo ze zemí mimo oblast EU. Přibývá také právních problémů se seniory a jejich sociální péčí.

Pro podnikatelské prostředí slibuje zlepšení předpisů pro evropské podniky, doladění smluvního práva a zlepšení ochrany duševního vlastnictví. Evropská justice trpí nedostatečnou vzájemnou důvěrou justičních systémů v jednotlivých členských zemích. Také ovšem nízkou důvěrou občanů některých zemí ve vztahu k národním justičním systémům. Je třeba zlepšovat doškolování soudců i soudních úředníků v evropském právu. Výměnu informací a také vzájemnou důvěru by mělo zlepšit zapojování všech členských států do informačních sítí, dostupných na Internetu. Hovoří se zejména o "E - justice", a "Eurojustu". Tato elektronická výměna zatím funguje mezi některými zeměmi v oblasti trestního práva. U práva občanského a obchodního je tato spolupráce na samém počátku.

Mimořádnou schůzi měl Výbor pro spolupráci s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií. Schůze byla věnována rozpravě o aktuální situaci v Gruzii. Hlavní referát přednesla velvyslankyně Gruzie při EU, paní Salomé Samadaschvili. Seznámila přítomné poslance s ekonomickými a sociálními aspekty situace po vojenském konfliktu s Ruskem. Na území Gruzie jsou stále rozmístěny ruské vojenské jednotky. Uvádí se, že vojáků je v nich asi 900. Pozorovatelé OBSE prakticky neexistují a očekává se, že počátkem října přibudou do Gruzie pozorovatelé, vyslaní Evropskou unií. Gruzie naléhavě potřebuje ekonomickou i politickou pomoc. Těžká je situace uprchlíků, kterých dnes v Gruzii mají více než 300 000. David Barchiasvili je poslancem gruzínského parlamentu za vládní stranu. Je předsedou Výboru pro evropskou integraci. Zdůraznil, že již příchod ruských mírových sil do Gruzie na počátku devadesátých let byl velice jednostrannou ruskou záležitostí. Jediným cílem dnešní ruské vojenské přítomnosti v Gruzii je získání politické kontroly nad zemí a změna vládního režimu. Poslanec G. Tortladze jako zástupce opoziční politické strany (Křesťanští demokraté) uvedl, že ve vztahu k ruské okupaci země je naprostá většina opozičních poslanců zcela zajedno s vládou. Není prý fér debatovat o tom, kdo v posledním konfliktu zahájil palbu.. Ruské agresivní plány byly prý v posledních měsících zcela zřejmé. Proč se je však vláda snažila řešit právě vojensky, to nikdo z vystupujících nevysvětlil.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |